Zo trek je kandidaten aan in de logistieke sector

Negenentwintig procent van de werknemers in de logistieke sector wil in de komende twaalf maanden ontslag nemen. Volgens ons onderzoek ligt dat iets lager dan alle werknemers wereldwijd (27%). Bedrijven in de logistieke sector hebben moeite met het aantrekken en het behouden van talent omdat ze tegenwoordig moeten concurreren met andere industrieën, dit is eerder in de geschiedenis nog nooit zo voorgekomen.

De logistieke sector wordt vaak in verband gebracht met fysiek zware banen die weinig betalen waardoor een imagoprobleem ontstaat. Bovendien is de sector niet goed voorbereid op de huidige verschuiving naar hybride werk of werk op afstand omdat de sector is opgebouwd rond fysieke locaties. Van de 29 procent die wil stoppen, zegt 51 procent dat de reden voor een overstap een beter salaris is en 25 procent zegt dat het om meer flexibiliteit gaat.

Daarnaast hebben de oorlog in Oekraïne en de huidige economie op allerlei manieren invloed op de sector en zorgen daarmee voor onzekerheid. Onze nieuwe whitepaper, The Future of Workforce and Talent in the Logistics and Supply Chain Industry, identificeert belangrijke trends die invloed hebben op de uitdagingen van deze sector en beschrijft hoe je als organisatie een succesvolle talenttransformatie kunt stimuleren.

Vier belangrijke trends op het gebied van logistiek

Als je als werkgever relevant en concurrerend wil blijven, zullen je over heel wat zaken moeten nadenken. Met wie en hoe wil je bijvoorbeeld samenwerken om talent te vinden? Hoe wil je jouw werknemers betalen? Welke voordelen wil je ze bieden?

Uit ons onderzoek komen 4 belangrijke trends naar voren die van invloed zijn op de logistieke sector:

  • E-commerce
  • Digitale Transformatie
  • De Groene Transitie
  • Last-mile delivery (het vervoeren van goederen van het dichtstbijzijnde distributiepunt naar de eindbestemming)

De vraag is nu: Hoe kunnen bedrijven inspelen op deze trends?

Hoe speel je in op belangrijke trends?

Als de logistieke sector wil groeien en aan de vraag van de klant wil voldoen, moeten nieuwe kandidaten aangetrokken worden en daarnaast moet nagedacht worden over het behouden van talent binnen de organisatie. Dat is een flinke uitdaging omdat we op dit moment een ernstig tekort hebben aan arbeidskrachten in vrijwel alle sectoren. Gelukkig hebben wij vier pijlers vastgesteld waarmee je ervoor kunt zorgen dat werken in de logistieke sector aantrekkelijker wordt:

  1. Meer flexibiliteit
  2. Carrièremogelijkheden
  3. Change management
  4. Een sterk ESG-plan (environmental, social, en governance)

1. Meer flexibiliteit

Dit is een voorbeeld afbeelding

We moeten af van handmatige rapportage en investeren in volledig digitale, end-to-end wervingsoplossingen. Digitale oplossingen zorgen voor een sneller en transparant wervingsproces. Op deze manier kost het kandidaten veel minder moeite om het sollicitatieproces te doorlopen. Ook innovatieve oplossingen, nadat een kandidaat is aangenomen, gaan het verschil maken. Denk hierbij aan het direct kunnen uitbetalen van salaris na een dienst wat interessant is voor werknemers omdat zij dan direct geld ontvangen.

In een poging om de gevolgen van de "Great Reset" tegen te gaan en werknemers te helpen met de toegenomen verantwoordelijkheden voor kinderopvang of ouderenzorg als gevolg van de pandemie, overwegen sommige bedrijven vierdaagse werkweken of werken op afstand op bepaalde dagen.

Het is lang niet altijd makkelijk om werk op afstand aan te kunnen bieden, maar werkgevers moeten toch oplossingen vinden om hun werknemers hierin tegemoet te komen. Het komt steeds vaker voor dat kandidaten meer flexibiliteit, controle over hun diensten en betere voordelen verwachten omdat zij streven naar een balans tussen werk en privéleven.

2. Carrièremogelijkheden

Volgens ons Global Workforce of the Future Report maakt 42 procent van de werknemers in de logistieke sector zich zorgen dat automatisering in de toekomst van invloed zal zijn op hun baan.

  • 49 procent vreest dat zij door de automatisering hun baan zullen verliezen
  • 68 procent denkt dat automatisering hen zal dwingen nieuwe vaardigheden te leren

En toch zegt slechts 45 procent van de werknemers in deze sector dat het bedrijf waarvoor zij werken effectief investeert in de ontwikkeling van hun vaardigheden, tegenover 49 procent wereldwijd. 47 procent van de werknemers in deze sector zegt dat het bedrijf waarvoor zij werken regelmatig hun vaardigheden beoordeelt en hen helpt een ontwikkelingsplan op te stellen, tegenover 50 procent wereldwijd.

Investeren in het bijscholen van werknemers kan er dus toe leiden dat zij meer zekerheid ervaren. Daarnaast groeien werknemers niet alleen in hun eigen rol maar ontstaan er ook kansen om een andere rol te beoefenen. Verder is bijscholing ook kostenefficiënter en blijft cruciale interne expertise behouden.

Naast het bieden van de mogelijkheid om zich binnen een bedrijf te ontwikkelen, kunnen prestatiebonussen, vakantiedagen en welzijnsprogramma's de werknemers overtuigen om te blijven.

3. Change management

Omdat de verwachtingen van werknemers veranderen, moeten bedrijven hierop voorbereid zijn zodat ze concurrerend kunnen blijven. Het beheren van veranderingen, reorganisaties en integraties kan een uitdaging zijn. Wanneer bedrijven hierin investeren kunnen ze voorkomen dat ze achterstand oplopen ten opzichte van organisaties die wel direct kunnen anticiperen op belangrijke ontwikkelingen.

4. Een sterk ESG-plan

Dit is een voorbeeld afbeelding

De meeste consumenten (83 procent), managers (91 procent) en werknemers (86 procent) vinden dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om actie te ondernemen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

Een divers personeelsbestand is een voorbeeld van een cruciaal element om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken en betere en sterkere bedrijven op te bouwen. Tegen 2025 wil Maersk het percentage vrouwen in het management verhogen tot 40 procent en het percentage ondervertegenwoordigde nationaliteiten tot 30 procent op leidinggevend niveau.

De ESG-agenda moet worden geïntegreerd in de activiteiten van bedrijven, niet in de laatste plaats bij het creëren van een interessante werknemerspropositie. De logistiek verandert. Vrouwen worden meer geaccepteerd in traditioneel mannelijke beroepen, culturele en opleidingsachtergronden zijn meer divers en er is meer brancheoverschrijdende uitwisseling van talent.

Samenvatting

Om de sector concurrerend te houden moeten bedrijven hun waardepropositie opnieuw onder de loep nemen en ervoor zorgen dat het bedrijf het salaris, de flexibiliteit en de carrièremogelijkheden biedt die werknemers verwachten. Ze moeten investeren in vaardigheden voor de toekomst en de vaardigheidskloof aanpakken door het huidige personeel om te scholen en bij te scholen zodat ze klaar zijn voor de technologische ontwikkelingen van de toekomst.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact