Top 10 gevraagde vaardigheden voor 2025

Het is belangrijker dan ooit dat mensen hun ontwikkeling in eigen hand nemen. Up- en reskilling zijn de verantwoordelijkheid van zowel bedrijven als werknemers.

COVID-19, de overgang naar een Groene Economie en de technologische vooruitgang hebben het werk verstoord en digitale vaardigheden essentieel gemaakt voor werknemers bij hun voorbereiding op de toekomst. Ons '2021 Resetting Normal' onderzoek liet zien dat iedereen behoefte heeft aan grootschalige bijscholing: 69 procent van de ondervraagden vroeg in de nasleep van de pandemie om extra digitale opleidingsmogelijkheden. Maar, naar welke vaardigheden zal er in de nabije toekomst vraag zijn?

Een lijst van de meest gevraagde vaardigheden in de toekomst

COVID-19 zorgt ervoor dat bedrijven werken op afstand opschalen, digitaliseren en automatiseren. Volgens de Jobs Reset Summit van het World Economic Forum zijn tal van nieuwe functies sterk afhankelijk van disruptieve technologische vaardigheden.

Het Future of Jobs Report voorspelt dat tegen 2025 mensen en machines evenveel uren zullen werken. Door automatisering zullen ongeveer 85 miljoen banen verdwijnen - meestal handmatige en repetitieve functies, variërend van assemblagemedewerkers in fabrieken tot boekhouders. Hetzelfde rapport voorspelt dat er tegen 2025 veel vraag zal zijn naar de volgende vaardigheden:

 • Data Science & Cloud Computing (Cloud Computing gaat hand in hand met data science, en cloud computing banen variëren van architecten en ontwikkelaars tot data scientists)
 • Artificial intelligence (AI) en machine learning (ML)
 • Big Data Science
 • Digital Marketing & Strategy
 • Process Automation
 • Business development
 • Digital Transformation
 • Information Security (inclusief de subset cyberbeveiliging van informatiebeveiliging)
 • Software and Application Development (UX/UI, blockchain programming)
 • Internet of Things

De meest gevraagde vaardigheden zijn echter een mix van harde en zachte vaardigheden. Dus naast technologische vaardigheden bevat de lijst ook vaardigheden als:

 • Probleemoplossend
 • Zelfmanagement
 • Werken met mensen

Beleid voor bij- en omscholing in reactie op de veranderende arbeidsmarkt

Individual Learning Accounts (ILAs)

In haar "Werkprogramma van de Commissie voor 2021" heeft de Europese Commissie de lancering aangekondigd van een nieuw wetgevend en niet-wetgevend initiatief, "Individual Learning Accounts (ILA's)", alsook de publicatie van een effectbeoordeling, om: "bestaande kloven in de toegang tot opleiding voor volwassenen in de werkende leeftijd te helpen dichten en hen in staat te stellen met succes overgangen op de arbeidsmarkt te maken".

Een Individual Learning Account moet mensen in de werkende leeftijd die in een EU-lidstaat wonen, een budget geven om te besteden aan opleiding om hun vaardigheden en inzetbaarheid te verbeteren. Volwassenen van alle opleidingsniveaus en uit alle beroepen moeten in aanmerking komen voor een Individual Learning Account, en iedereen moet gebruik maken en profiteren van dit initiatief. De lidstaten moeten financiële middelen toewijzen en ervoor zorgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van een budget en er een kunnen aanvragen . Op die manier kunnen mensen een langere of duurdere opleiding volgen, een opleiding volgen om hun vaardigheden op peil te houden of nieuwe vaardigheden verwerven die zij in de toekomst nodig zullen hebben.

De Adecco Group (TAG) richt zich op het toegankelijk maken van ILA's voor mensen in diverse vormen van werkgelegenheid. TAG's Briefing Paper on ILA's "onderstreept de behoefte aan eenvoud en ook het risico van het creëren van een regeling die slechts op een beperkte groep werknemers is gericht. ILA's zijn bij uitstek geschikt om werknemers bij overgangen op de arbeidsmarkt te ondersteunen en mogen daarom niet afhankelijk zijn van al te ingewikkelde procedures om de arbeidsstatus of het vaardigheidsniveau van een werknemer vast te stellen voordat bepaalde opleidingsrechten worden toegekend".

Micro-credentials

Alternatieve vormen van onderwijs worden steeds populairder en op vaardigheden gebaseerde loopbanen komen in sommige bedrijfstakken in de plaats van diploma's.

In hetzelfde voorstel van de Commissie worden de lidstaten aangespoord om micro-credentials te ontwikkelen die in de hele EU, door bedrijven en instellingen worden erkend. Micro-credentials moeten van hoge kwaliteit zijn en op een transparante manier worden afgegeven, zodat ze zowel door werknemers als werkzoekenden kunnen worden gebruikt.

Het is belangrijk microgetuigschriften te zien als een aanvulling op en een uitbreiding van de ecosystemen voor onderwijs, opleiding, een leven lang leren en inzetbaarheid.

Stages

Volgens de Internationale Arbeidsconferentie van de IAO kunnen "hoogwaardige stages doeltreffende en efficiënte antwoorden op de huidige uitdagingen vormen en mogelijkheden tot een leven lang leren bieden om de productiviteit, de veerkracht, de overgangen en de inzetbaarheid te verbeteren en aan de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt te voldoen".

Maar een aantal regeringen is het erover eens dat, hoewel verschillende internationale arbeidsnormen van de IAO verwijzen naar aspecten van de ontwikkeling van vaardigheden en stelsels, geen enkele norm duidelijke richtlijnen geeft over stages. Daarom zal de Internationale Arbeidsconferentie in 2022 als onderdeel van haar agenda normen willen vaststellen. Meerdere regeringen en werkgevers- en werknemersorganisaties benadrukken de noodzaak om instrumenten te formuleren op een manier die rekening houdt met verschillen in nationale omstandigheden.

Publiek-private partnerschappen

Upskilling moet een publiek-privaat partnerschap zijn. Alle belanghebbenden moeten als deel van de oplossing bestaande publiek-private partnerschappen identificeren, opschalen en repliceren. Career management services hebben hier een grote rol te spelen door initiatieven van belanghebbenden samen te brengen en upskilling- en reskilling voor iedereen beschikbaar te maken.

Zoals vermeld in het General Assembly Community Reskilling white paper van dit jaar over Community Reskilling: " [...] geen enkele entiteit kan deze economische crisis, die maar één keer per generatie voorkomt, alleen oplossen. Door aanbieders van opleidingen, leiders uit het bedrijfsleven en organisaties uit de publieke sector samen te brengen, maken deze initiatieven voor omscholing gebruik van de unieke sterke punten van elke partner om een regionale infrastructuur voor arbeidskrachten op te bouwen die veerkrachtiger, rechtvaardiger en toekomstbestendiger is dan vóór de pandemie."

Zowel de Digitale als de Groene Transitie vereist werknemers met de juiste vaardigheden. De pandemie heeft de behoefte aan herscholing en bijscholing van werknemers verder vergroot om zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkten. Het verwerven van nieuwe vaardigheden is essentieel voor zowel de groei van bedrijven als van werknemers. Daarom moet een leven lang leren voor iedereen beschikbaar zijn, en mag niemand achterblijven.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact