Nieuwe wetten en regels per 1 juli 2024: dit betekent het voor ondernemers.

Op 1 juli 2024 gaan nieuwe wetten, wetswijzigingen en regels gelden voor ondernemers. Voor ondernemers is het belangrijk op tijd te anticiperen op deze wetten en regels om zo te voldoen aan de gestelde eisen. Wil jij weten wat er gaat veranderen? Wij zetten de belangrijkste wetten en regels voor jou op een rij.

Het minimumloon stijgt

Op 1 juli stijgt het minimumloon met 3,09 procent. Werknemers van 21 jaar en ouder ontvangen een verhoging van 41 cent per uur, waardoor het minimumloon voor fulltime werknemers vanaf 21 jaar toeneemt van 13,27 euro naar 13,68 euro per uur. Deze aanpassing is ook van toepassing voor mensen die een WW- of AOW-uitkering ontvangen.

Nieuwe kwaliteitseisen kinderopvang

Vanaf 1 juli 2024 zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de kwaliteitseisen voor de kinderopvang, met als doel het verminderen van werkdruk en roosterproblemen. In de kinderdagopvang wordt het mogelijk om medewerkers in opleiding onder bepaalde voorwaarden als 'vast gezicht' (vaste medewerker) in te zetten.

Voor de buitenschoolse opvang zijn er drie belangrijke veranderingen:

  1. Het wordt toegestaan om meer medewerkers in te zetten door te rekenen met het totale aantal kinderen per locatie in plaats van per groep. Hierdoor kunnen kinderen in kleinere groepen worden verdeeld, wat gunstiger is voor hun ontwikkeling.
  2. Op schoolvrije dagen is het mogelijk om verschillende locaties samen te voegen zonder dat dit expliciet in de overeenkomst met ouders hoeft te worden vastgelegd. Dit vergemakkelijkt het opvangen van kinderen en vermindert de administratieve last.
  3. Het wordt toegestaan om personeel met verschillende kennis of ervaring in te zetten. Dit kunnen medewerkers zijn met een andere achtergrond of beroep die vanwege hun kwaliteiten of talenten kunnen worden ingezet.

Doppen moeten vastzitten aan drankflessen

Voor drankfabrikanten geldt er vanaf 3 juli 2024 een verplichting om ervoor te zorgen dat doppen vastzitten aan plastic flessen en andere drankverpakkingen. Deze maatregel is bedoeld om het probleem van zwerfafval te verminderen doordat doppen niet meer losraken en in de natuur belanden. Deze verplichting betekent dat producenten van plastic drankverpakkingen voor eenmalig gebruik aanpassingen moeten maken aan hun verpakkingen en de productie hierop moeten inrichten.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Vrachtwagenrijbewijs verplicht voor besturen elektrische bedrijfswagens

Vanaf 1 juli 2024 heb je een C1-rijbewijs nodig om een elektrische bestelwagen die tussen de 3.500 en 4.250 kilo weegt te besturen. Een B-rijbewijs is vanaf die datum niet meer voldoende. Voor niet-elektrische bestelwagens gold deze regel al.

Nieuwe wetgeving woon-werkverkeer

Vanaf 1 juli 2024 geldt een belangrijke wetswijziging voor werkgevers met 100 of meer werknemers. We hebben hierover een apart artikel geschreven dat je hier kunt lezen.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact