Deze 4 HR-trends moet je in 2023 scherp hebben

Door de krappe arbeidsmarkt staan HR-afdelingen onder druk. Scherp hebben welke trends de wereld van werk vormgeven kan hét verschil maken in het aantrekken en behouden van talent. Wij zetten vier trends op een rij:

1. Inclusie en diversiteit

Investeren in een diverse en inclusieve werkcultuur is de norm. Dit betekent dat alle werknemers ongeacht leeftijd, etniciteit, ras, geslacht en seksualiteit tot hun recht moeten komen.

Uit een onderzoek van Top Employers Institute onder meer dan 70 grote werkgevers in Nederland, waaronder Philips en DHL, is gebleken dat Nederland positieve ontwikkelingen doormaakt op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. In 2022 zette 80 procent van de ondervraagde, Nederlandse werkgevers een organisatiebreed D&I-programma op. In 2021 stond dit percentage nog op 66 procent.

Toch loopt Nederland nog achter ten opzichte van organisaties wereldwijd. In Nederland is D&I voor 91 procent van de werkgevers een belangrijke vereiste, wereldwijd is dat bij 93 procent van de werkgevers het geval. Een mondiale speler met een lange geschiedenis als het gaat om diversiteit en inclusie is IBM. Dit Amerikaanse technologiebedrijf heeft verschillende programma's opgezet om D&I te bevorderen, zoals het aanbieden van diversiteits- en inclusiviteitstrainingen en het opzetten van verschillende diversiteitsnetwerken.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Wil jij aan de slag met diversiteit en inclusiviteit? Ga dan met je werknemers in gesprek. Met oprechte interesse en een luisterend oor haal je informatie op waarmee je de basis voor het gewenste beleid kan vormgeven.

2. Medewerkersbetrokkenheid

Medewerkersbetrokkenheid betekent dat werknemers gehoord en gezien worden. Dat houdt in dat iedereen, op alle niveaus binnen het bedrijf, de ruimte krijgt om feedback te geven. Gesprekken met werknemers kunnen gaan over de dagelijkse werkzaamheden, persoonlijke behoeften en de mogelijkheid om te groeien. Maar ook wanneer een bedrijf beslissingen moet maken denken werknemers graag mee. Wanneer er ruimte is voor inspraak voelen werknemers zich serieus genomen en is de kans kleiner dat ze vertrekken.

Een mooi voorbeeld is Salesforce, een bedrijf dat zich richt op cloud computing en klantrelatiebeheer. Het bedrijf heeft een uitgebreid programma voor medewerkersbetrokkenheid dat zich richt op het bieden van een goede werk-privébalans, carrièremogelijkheden en persoonlijke groei.

Dit is een voorbeeld afbeelding

3. Hybride werken

Wat begon tijdens de pandemie is inmiddels een langetermijntrend geworden: hybride werken.

Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat 56 procent van de Nederlanders hybride wil werken. Dit betekent dat zij een paar dagen per week thuis willen werken en de overige dagen op kantoor. In hetzelfde onderzoek werd gevraagd wat een reden zou zijn om thuis te werken. 54 procent gaf aan minder te willen reizen, 52 procent denkt zo flexibeler met werktijden om te kunnen gaan en 40 procent verwacht dat het helpt om werk en privé beter te combineren.

Veel bedrijven hebben inmiddels een hybride werkbeleid geïntroduceerd. Het komt voor dat bedrijven het spannend vinden om te starten met een hybride werk beleid. Echter zo’n beleid kan ook vele voordelen opleveren voor een werkgever. Zo zegt 94 procent van de werkgevers hun thuiswerkende werknemers net zo productief of zelfs productiever te vinden. Daarnaast geven veel werknemers aan dat zij het gevoel hebben taken thuis sneller af te krijgen.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Lees deze tips als je overweegt met hybride werken te starten:

  1. Zorg voor de juiste technologie: Om hybride werken mogelijk te maken, is het belangrijk om de juiste technologie te hebben. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers toegang hebben tot de juiste software, apparatuur en netwerken om efficiënt te kunnen werken op afstand en op kantoor.
  2. Maak duidelijke afspraken: Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de verwachtingen ten aanzien van hybride werken. Werkgevers moeten hun medewerkers bijvoorbeeld vertellen welke dagen ze op kantoor moeten zijn en welke dagen ze vanuit huis kunnen werken.
  3. Een gezonde werkomgeving creëren: Het is belangrijk om een gezonde werkomgeving te creëren, zowel op kantoor als thuis. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld ergonomische bureaus en stoelen ter beschikking stellen en medewerkers aanmoedigen om regelmatig pauzes te nemen en te bewegen.

Blijf tot slot regelmatig met je werknemers communiceren over het bedrijf en de werksituatie.

4. Digitalisering

De wereld van werk veranderdt continu en digitalisering draagt daaraan bij. Tegenwoordig doen we veel online en de mogelijkheden op het gebied van technologie ontwikkelen zich in een rap tempo. Door te digitaliseren zorg je ervoor dat informatie en processen een digitale vorm krijgen waardoor de productiviteit hoog blijft en je het vermogen behoud om te concurreren.

Wanneer je achterblijft wordt het maken van een inhaalslag steeds lastiger of zelfs onmogelijk. Denk aan Videoland wat ooit de grootste videotheekketen was van Nederland. Maar de opkomst van digitale streamingdiensten zoals Netflix en Amazon Prime maakte het huren van fysieke video's overbodig, wat resulteerde in het faillissement van Videoland in 2010. Later werd een nieuwe onderneming opgericht waardoor Videoland weer tot leven kwam in de vorm van een video-on-demanddienst.

Tot slot bestaat de kans dat potentiële kandidaten en werknemers je risicomijdend en niet innovatief genoeg vinden. Het gevolg is dan dat je als werkgever minder interessant wordt.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact