Creëer duurzame werkgelegenheid met behulp van SDG’s

De Sustainable Development Goals, ook wel SDG’s genoemd, zijn bedoeld om handvatten te geven aan het wereldwijde doel om een betere wereld voor iedereen tot stand te laten komen. Om doelstellingen, zoals het stoppen van de klimaatcrisis, het uitbannen van armoede en het bestrijden van ongelijkheid, te behalen moet de wereld van werk hier een proactieve bijdrage aan leveren.

De SDG’s verenigen werkgevers, overheidsinstanties en werknemers met elkaar op wereldwijde schaal. Daarnaast bieden de SDG’s ons de kans om te bouwen aan een duurzame toekomst voor iedereen. Mensen vormen tenslotte de kern van de wereld van werk, en daarom moeten we mensen centraal stellen bij de overgang naar duurzame werkgelegenheid.

Hoewel sommige SDG's duidelijker verband houden met werk dan andere, loopt inzetbaarheid als een rode draad door alle SDG's heen. Zo hebben SDG 4 (kwaliteitsonderwijs) en SDG 8 (fatsoenlijk werk en economische groei) alles te maken met duurzame werkgelegenheid.

Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)

Dit is een voorbeeld afbeelding

SDG 4 bepaalt dat iedereen toegang moet hebben tot betaalbaar en kwaliteitsvol basis- en secundair onderwijs. Maar het moet verder gaan dan dat. Een leven lang leren zou centraal moeten staan. De eerste stap om een leven lang leren te realiseren is het verkleinen van de kloof tussen scholing en de arbeidsmarkt. Werkend leren is een cruciaal onderdeel van de puzzel. Hoe de Adecco Group dat doet? Bekijk onze video: Adecco Youth Employment Solutions for the SDGs.

Jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt is niet alleen cruciaal voor henzelf, maar ook voor toekomstige werkgevers. Academische prestaties gelijkstellen met inzetbaarheid was al verouderd voor de pandemie, maar het groeiende verschil tussen de vaardigheden die werkgevers nodig hebben en de vaardigheden waarover kandidaten beschikken, is door de crisis alleen maar groter geworden. Stages, leercontracten en werk gerelateerde leerervaringen zijn een fantastische manier om die kloof te overbruggen.

De La Grande Ecole de l'Alternance (GEA) van de Adecco Group in Frankrijk combineert de behoeften van bedrijven, de expertise van opleidingspartners en de carrière aspiraties van jonge werkzoekenden om op werk gebaseerde opleidingsoplossingen te bieden. Het werkt overduidelijk: 85% van de mensen die bij de GEA zijn opgeleid, zijn 12 maanden na afronding van hun opleiding nog steeds werkzaam bij hun werkgever.

In Nederland biedt Adecco Training mensen door middel van opleidingstrajecten op maat de kans om nieuwe vaardigheden en skills te leren om voorbereid te zijn op het werk van de toekomst.

Opleiden als kern van ontwikkeling

Nieuwe dingen leren mag niet ophouden wanneer mensen aan het werk gaan. In een periode van digitalisering , de groene transitie en een machtsverschuiving van werkgever naar werknemer, verschuiven prioriteiten voortdurend. Er is echter één prioriteit die centraal moet blijven staan in elke strategie: trainen van vaardigheden.

Uit het Global Workforce of the Future Report 2022 blijkt dat 77% van de werknemers zonder kantoorbaan het gevoel heeft dat ze een aanzienlijke vaardigheidskloof hebben en nog eens 66% zegt dat ze nieuwe vaardigheden moeten leren om de digitalisering bij te houden. Slechts 36% van de niet-leidinggevenden heeft het gevoel dat hun bedrijf in hun ontwikkeling heeft geïnvesteerd. Dit is niet alleen ontoereikend om talent te behouden, maar bij lange na niet genoeg als we duurzame werkgelegenheid willen creëren.

Werkgevers moeten in kaart brengen welke vaardigheden werknemers nodig hebben en er vervolgens voor zorgen dat het ontwikkelen van die vaardigheden centraal staat in de bedrijfsstrategie. Alleen door hier actief mee aan de slag te gaan lopen werknemers geen achterstand op ten opzichte van de vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt. Bij de Adecco Group maken werknemers gebruik van de TAG U Digital Campus. Hier vinden zij cursussen en andere leertrajecten met als doel het creëren van een 'always on' leercultuur.

Fatsoenlijk werk en economische groei (SDG 8)

Dit is een voorbeeld afbeelding

Fatsoenlijk werk is veel meer dan alleen maar geld verdienen. Het stelt werknemers in staat zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Het respecteert de mensen- en arbeidsrechten van iedereen en is actief in strijd met uitbuiting, dwangarbeid en kinderarbeid. Fatsoenlijk werk wordt altijd eerlijk beloond. Het is de enige vorm van duurzame werkgelegenheid en dus is het zaak om fatsoenlijk werk gedurende de hele arbeidscyclus te beschermen.

Persoonlijke ontplooiing en professionele prestaties werden lang als gescheiden beschouwd, terwijl ze eigenlijk met elkaar verweven zouden moeten zijn. Het Global Workforce of the Future Report 2022 schetst echter een duidelijk en zorgwekkend beeld. Een kwart van de werknemers wereldwijd heeft het afgelopen jaar hun geestelijke gezondheid zien verslechteren en minder dan de helft heeft het gevoel dat hun werkgever geestelijke gezondheidsproblemen goed aanpakt. Als gevolg daarvan heeft bijna 40% een burn-outklachten opgelopen en heeft 25% een loopbaanonderbreking moeten nemen. De meest voorkomende oorzaken van bezorgdheid onder werknemers komt voort uit een gebrek aan flexibiliteit, autonomie en salarisproblemen.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Werkgeluk en een gezond evenwicht tussen werk en privéleven winnen terrein op de arbeidsmarkt en ook een gevoel van stabiliteit en betrokken collega’s zorgen voor tevreden werknemers.

Training als kern van empathie

Zorgen voor fatsoenlijk werk vereist empathie, en moet vaak worden aangeleerd of getraind. Bovenal moeten leidinggevenden onthouden dat ze niet hoeven te kiezen tussen investeren in mensen en investeren in het bedrijf, want mensen en het bedrijf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Werknemers aan het woord laten en echt luisteren, hun behoeften afstemmen op de behoeften van het bedrijf en hun de kans geven om te groeien zijn essentiële manieren om personeel te binden en hun werk zinvol te maken.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact