ZZP-handhaving: gaat het nu echt beginnen?

Vanaf 1 januari 2025 komt er een einde aan het handhavingsmoratorium voor zzp'ers onder de Wet DBA. Dit markeert een belangrijke wijziging in de aanpak van de Belastingdienst, die dan zal gaan beoordelen of er bij zelfstandigen sprake is van echte zelfstandigheid of een verkapte dienstbetrekking. Deze verandering heeft aanzienlijke gevolgen voor zowel zzp'ers als hun opdrachtgevers.

Het Handhavingsplan van de Belastingdienst

De aanloop naar deze nieuwe fase wordt begeleid door strategische plannen van de Belastingdienst, zoals uiteengezet in het Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024 en de Perspectiefnota. Deze documenten beschrijven de methoden en processen waarmee de Belastingdienst de overgang naar actieve handhaving zal beheren, met een nadruk op samenwerking en duidelijke communicatie naar de markt.

Drie-Sporenbeleid voor handhaving

De Belastingdienst implementeert een drie-sporenbenadering om de naleving van fiscale wetten te verbeteren:

  1. Informeren en bewustmaken: Actief informeren van de markt over de regels en de verwachtingen.
  2. Ondersteunen en faciliteren: Helpen van partijen die moeite hebben met het naleven van de regels.
  3. Corrigeren en Stimuleren: Interventies uitvoeren om correct gedrag te bevorderen en naleving af te dwingen.

Focus op risicosectoren

Speciale aandacht gaat uit naar sectoren waar schijnzelfstandigheid veel voorkomt, zoals in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Deze sectoren zullen onder een vergrootglas liggen en kunnen intensievere controles en begeleiding verwachten om correcte arbeidsverhoudingen te waarborgen.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Proactieve maatregelen en voorbereiding

Verdere plannen omvatten een handhavingsmatrix die zal dienen als een gedetailleerde gids voor de inzet van handhavingsinstrumenten vanaf 2025. Deze matrix is ontworpen om de transparantie en voorspelbaarheid van handhavingsacties te verhogen en een soepele overgang naar meer actieve handhaving te waarborgen.

Conclusie

De opheffing van het handhavingsmoratorium betekent een aanzienlijke verandering in de manier waarop de Belastingdienst zzp-arbeidsrelaties zal benaderen en handhaven. Het is essentieel voor betrokken partijen om deze veranderingen serieus te nemen en de nodige voorbereidingen te treffen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Hierdoor kunnen verrassingen en mogelijke sancties in 2025 worden voorkomen.

Meer informatie? Lees dit artikel van de Rijksoverheid.
Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact