Wat werknemers in 10 landen echt willen

De pandemie heeft veranderd wat werknemers van hun werkgevers verwachten, en bedrijven hebben de omvang van die verandering nog niet helemaal begrepen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat Adecco in 10 landen heeft uitgevoerd.

Dit artikel is geschreven door Christophe Catoir, President van Adecco.

Belangrijkste criteria

Het onderzoek bestreek tien landen en de regio Latijns-Amerika. We verzamelden de percepties van meer dan duizend werknemers en 155 bedrijven, om te vergelijken wat werknemers willen en wat werkgevers denken dat werknemers willen.

Op het eerste gezicht lijken werkgevers en werknemers het eens te zijn over de belangrijkste criteria die mensen motiveren om te solliciteren naar een baan. Zij zijn het erover eens dat het salaris de belangrijkste overweging is, gevolgd door de sfeer op de werkplek en de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.

Bedrijven hebben echter de neiging het belang van het salaris te overschatten - 72% van de bedrijven vermeldt het als een belangrijke factor, tegenover 53% van de werknemers. Bedrijven hechten ook te veel belang aan hun eigen reputatie - collectief denken zij dat werken voor een bekende werkgever de 7e grootste aantrekkingskracht op werknemers uitoefent, terwijl werknemers dit zelf op de 16e plaats zetten.

Top 3 criteria voor werknemers

Post-Covid, werknemers willen flexibiliteit

Omgekeerd onderschatten werkgevers de mate waarin Covid werknemers meer attent heeft gemaakt op kwesties van gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. Interessante werkinhoud en de flexibiliteit om thuis te werken - of zelfs vanuit een ander land - behoren tot de factoren die voor werknemers belangrijker zijn dan bedrijven zich realiseren.

Covid heeft er inderdaad voor gezorgd dat werknemers alle vormen van flexibiliteit waarderen, vooral wat hun werkschema en -locaties betreft. Dit is met name het geval in het VK, Duitsland en de VS, waar 22% van de werknemers zegt waarde te hechten aan de mogelijkheid om fulltime thuis te werken, vergeleken met een wereldwijd gemiddelde van 9%. Vrouwen geven vaker dan mannen aan flexibiliteit als een belangrijke factor te beschouwen.

Deze trend wordt ondersteund door anekdotisch bewijsmateriaal, bijvoorbeeld een recent artikel in de Wall Street Journal over hoe Amazon de lonen van magazijnmedewerkers opdrijft: omdat ze niet kunnen concurreren op basis van salaris, concurreren sommige andere werkgevers in plaats daarvan door meer flexibiliteit aan te bieden.

Uit onze enquête kwamen nog andere verschillen tussen regio's en generaties naar voren. Werknemers in Frankrijk en België geven vooral voorrang aan salaris, terwijl werknemers in Italië en India relatief meer belang hechten aan loopbaanontwikkeling. Generatie-Z en generatie-Y laten zich vaker leiden door het salaris, terwijl oudere generaties zich meer richten op de inhoud van de baan en de werksfeer. Alleen werknemers in Latijns-Amerika en Spanje geven de voorkeur aan samenwerking boven individueel werk, hoewel bedrijven denken dat deze voorkeur breder geldt.

Bedrijven moeten leiderschapsstijlen heroverwegen

Toen we werkgevers vroegen wat de belangrijkste leiderschapsstijl in hun bedrijf is, was hun eerste keuze "gangmaker", een leider die sneller resultaten wil zien. Toen we werknemers echter vroegen voor wat voor soort leider ze willen werken, stonden gangmakers niet in de top drie van antwoorden.

In plaats daarvan was de meest voorkomende keuze - gekozen door één op de vier - "charismatische leiders" die kunnen inspireren met een visie. Dit wordt op de voet gevolgd door "dienende leiders", die het welzijn van hun werknemers vooropstellen. Beide keuzes kunnen worden gezien als een afspiegeling van het post-pandemische verlangen naar zin en welzijn in het werk.

Het op twee na meest voorkomende antwoord van de werknemers is dat de leiderschapsstijl voor hen niet belangrijk is, zolang ze maar gelukkig zijn op het werk. Dit was vooral een veelgehoord antwoord in België, Frankrijk en Duitsland.

Een andere vraag was wat voor soort sociale verantwoordelijkheid werknemers het meest van hun werkgever verwachten. Hier vonden we een regionale tweedeling, waarbij werknemers in Angelsaksische landen meer belang hechten aan verantwoordelijkheid, transparantie en ethische normen, terwijl op het Europese vasteland de hoogste prioriteit wordt gegeven aan diversiteit, inclusie en sociale rechtvaardigheid.

Werknemers zijn tevreden over digitale aanwerving

Onze enquête bracht nog een belangrijk verschil aan het licht in de verwachtingen van werkgevers en werknemers - rond het aanwervingsproces zelf. Werving wordt digitaal, en kandidaten bewegen zich sneller dan bedrijven.

We horen steeds vaker van werknemers, vooral van de jongere generatie, dat ze graag via digitale processen worden aangeworven. Uit onze enquête blijkt dat werkgevers dit nog niet hebben begrepen: 35% van de werknemers (49% van Gen Z) zei dat ze blij zouden zijn met een online wervingsproces, terwijl werkgevers dachten dat dit slechts voor 9% zou gelden.

Evenzo staan werknemers er meer dan werkgevers verwachten voor open om hun vaardigheden tijdens de aanwervingsprocedure en op permanente basis te laten beoordelen door middel van een online-quiz.

Bij Adecco zijn we er trots op te kunnen zeggen dat we elk jaar het leven van miljoenen mensen veranderen door voor hen werk te vinden dat aan hun behoeften voldoet. We zien dat de pandemie heeft veranderd waar werknemers naar op zoek zijn, en we dringen er bij werkgevers op aan om de vinger aan de pols te houden.

Lees hier de samenvatting van de enquête.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact