Wat jonge leiders zeggen over de toekomst van werk

Elk jaar houden we bij de Adecco Group een enquête onder de volgende generatie leiders om te peilen hoe zij kijken naar de toekomst van werk. Dit jaar hielden wij een enquête met de naam ‘#CtheFuture 3.0’. We spraken in totaal 1685 respondenten uit alle hoeken van de wereld. Over onze enquête:

  • Onze top vijf respondenten kwamen uit India, Italië, Peru, Brazilië en de Verenigde Arabische Emiraten.
  • 76% is tussen 18 en 30 jaar oud
  • Meer dan 50% is vrouw
  • 30% volgt voltijd onderwijs
  • 23% heeft momenteel een fulltime baan

Wij hebben deze veelbelovende jonge leiders gevraagd hoe zij denken over de toekomst van werk en nieuwe manieren van werken. De enquête bevatte vragen over flexibel werken, toegang tot de arbeidsmarkt en de grootste zorgen kijkend naar de toekomst van werk. Dit is wat zij zeiden.

1. Soft skills zullen niet snel verdwijnen

In 2019 zei 69% van de respondenten dat soft skills belangrijker zijn dan hard skills voor toekomstige CEO's. Drie jaar later blijkt uit onze enquête dat 82% van de respondenten van mening is dat soft skills veel belangrijker zijn voor toekomstige leiders. Dit patroon wijst op de groeiende vraag naar en waardering voor leiders die zich kunnen inleven in hun werknemers.

2. Er is veel vraag naar besluitvormers

Hoewel communicatie, kritisch denken en emotionele intelligentie hoog op de lijst van belangrijke soft skills stonden, noemden jonge leiders 'people management' en 'leiderschap' als de belangrijkste vaardigheden waarover toekomstige leiders moeten beschikken.

Statistieken soft skills

3. Ervaring versus diploma's

Ondanks hoger onderwijs nog steeds gevraagd is, is er een groeiende trend die ervaring verkiest boven diploma's bij de beoordeling van goed leiderschap. Dit jaar zei 54% van de respondenten dat zij niet geloven dat toekomstige CEO's een universitair diploma nodig hebben, tegenover 49% vorig jaar.

4. Flexibele werktijden worden de regel, niet de uitzondering

In onze huidige enquête noemde 85% van de respondenten flexibele werktijden wenselijk/zeer wenselijk, terwijl slechts 30% hetzelfde zei over de traditionele 9-tot-5-modellen. Velen gaven aan dat contracten van bepaalde duur nog steeds wenselijk waren, maar de flexibiliteit om binnen deze flexibele contracten hun uren te kiezen was nog belangrijker.

Statistieken flexibele werktijden

5. Het effectief leiden van teams op afstand

Nu de toekomst van werk zich ontwikkelt tot een hybride model van werken op afstand, zijn jongere generaties op zoek naar leiders die teams op afstand effectief kunnen leiden en managen.

Op de vraag of de huidige managers en CEO's goed in staat zijn om teams op afstand te leiden, antwoordde 60% van de respondenten in 2021 bevestigend. Dit jaar is dat aantal gestegen tot 67%, een duidelijke stijging wat laat zien dat leiders hun vaardigheden kunnen ontwikkelen op basis van veranderingen binnen het bedrijfslandschap.

6. Mentale gezondheid is de grootste zorg

De jongere generaties zetten niet alleen de toon op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie, ze doen ook hun uiterste best om de vooroordelen rondom mentale gezondheid weg te nemen.

Toen gevraagd werd naar hun grootste zorgen over de toekomst van werk, zei 20% van de respondenten dat mentale gezondheid zeer belangrijk was; "toegang tot de wereld van het werk" en "gelijke beloning" kwamen op de tweede en derde plaats als belangrijkste kwesties.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact