Vooroordelen over werknemers met een handicap

De huidige arbeidsmarkt is krap. Men kan zich daarom bijna niet voorstellen dat er een groep gemotiveerde werknemers bestaat die niet alleen werkzoekend is, maar ook nog eens goed presteert en minder snel ontslag neemt in vergelijking met andere werknemers.

Door de veelvoorkomende misvattingen en vooroordelen komen werknemers met een handicap nog steeds moeilijk aan werk. Tegelijkertijd maakt 71 procent van de CEO’s zich zorgen over de impact van arbeidstekorten op hun bedrijfsstrategie. Daarom is het zo belangrijk dat werkgevers ook mensen met een handicap toelaten in de talentpool waaruit zij vissen. Dat is niet alleen goed voor de werknemers, maar ook voor het bedrijfsleven.

Wat heeft een handicap te maken met bekwaamheid?

Het National Bureau of Economic Research stuurde voor een onderzoek sollicitaties naar meer dan 6.000 vacatures vanuit verschillende profielen. Het resultaat? Sollicitanten met een handicap kregen veel minder vaak de uitnodiging om op gesprek te komen. En dat terwijl de onderzoekers ervoor kozen om een handicap te benoemen die niet van invloed was op het kunnen uitvoeren van de taken waarnaar gevraagd werd in de vacature. Ondanks het gegeven dat de handicap geen probleem zou moeten zijn, bleken werkgevers terughoudend.

Waarom werkgevers het vaak toch niet aandurven? Een voor de hand liggend antwoord: geld. Er is een sterke veronderstelling dat de werkgever bepaalde aanpassingen moet financieren die nodig zijn voor een gehandicapte werknemer. Denk hierbij aan een rolstoelhelling of gespecialiseerde technische apparatuur. In werkelijkheid blijkt uit onderzoek dat 56 procent van de aanpassingen helemaal niets kost.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Het ontstaan van vooroordelen

Helaas is het bewezen dat werknemers met een handicap vaak geconfronteerd worden met vooroordelen en discriminatie op de werkplek. Hierdoor voelen zij zich minder snel geaccepteerd door andere collega’s. De terughoudendheid in het aannemen van mensen met een handicap komt voort uit de eeuwenlange vooroordelen die aan een handicap verbonden zijn. Zo bestaat nog steeds de overtuiging dat gehandicapten ‘minder zijn dan’, waardoor de voorkeur vaak uitgaat naar iemand zonder handicap.

Ook in onze maatschappij weten we nog niet altijd hoe we hiermee om moeten gaan. Zo wordt iemand vanwege een handicap langer nagekeken en wordt men nog wel eens nerveus tijdens een gesprek vanwege ‘de angst om de verkeerde vragen te stellen’. Lage sociale acceptatie is de voornaamste reden dat mensen met onzichtbare handicaps (die twee derde uitmaken van de één miljard mensen wereldwijd met een handicap) ervoor kiezen om hun aandoening niet bekend te maken aan werkgevers.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Tips voor een inclusieve bedrijfscultuur

Wanneer je pleit voor een inclusieve bedrijfscultuur mogen werknemers met een handicap niet vergeten worden. Wij geven je drie tips om daarmee aan de slag te gaan:

  1. Stimuleer open gesprekken gericht op bekwaamheid, niet op de handicap:
    Start een community voor mensen met een handicap / onzichtbare ziekte en ga met deze werknemers in gesprek. Daarbij is het belangrijk dat zij zich comfortabel voelen en dat de focus niet alleen ligt op hun handicap. Geef ze ook vooral de ruimte om zelf aan te geven wat ze prettig vinden tijdens deze gesprekken.
  2. Leer werknemers met een handicap beter kennen:
    Wanneer je jouw werknemers beter leert kennen, praten ze makkelijker over hun behoeften. Op deze manier kan je voortdurend ondersteuning bieden. Daarnaast helpen deze gesprekken om beter te begrijpen hoe je processen kunt inrichten voor toekomstige werknemers met een handicap.
  3. Durf stil te staan bij eventuele vooroordelen die je zelf hebt:
    Start een community voor mensen met een handicap / onzichtbare ziekte en ga met deze werknemers in gesprek. Daarbij is het belangrijk dat zij zich comfortabel voelen en dat de focus niet alleen ligt op hun handicap. Geef ze ook vooral de ruimte om zelf aan te geven wat ze prettig vinden tijdens deze gesprekken.
Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact