Superteams, gebruik maken van technologie en investeren in levenslang leren van werknemers

Hoe Adecco's International Future Leaders Programme een cultuur van leren en een groeimindset door middel van bijscholing creëert.

Werknemers zullen moeten leren flexibel te zijn om zich aan te passen aan een steeds veranderende en onzekere wereld van het werk. Onze manier van leven en werken is veranderd door COVID-19, en deze veranderingen zullen waarschijnlijk blijven duren. Hoe maken we gebruik van technologie om de beroepsbevolking van morgen op te leiden? Hoe bouwen we aan verschillende manieren van werken en hoe delen we die met elkaar? Adecco's ontwikkelingsprogramma International Future Leaders (IFL) brengt jonge professionals uit de hele Adecco Group samen om toekomstige leiders te worden met een sterk commercieel gevoel, vaardigheden en passie om oplossingen te bieden voor realtime zakelijke uitdagingen.

Omscholing en bijscholing van werknemers zijn essentieel voor het succes van een organisatie, maar ook voor de loopbaanontwikkeling van een werknemer. Toptalent geeft de voorkeur aan organisaties die hun ontwikkeling ondersteunen, en in tijden van schaarste aan talent en tekorten op de arbeidsmarkt willen bedrijven bijzondere aandacht besteden aan de prioriteiten van hun werknemers en kandidaten. Volgens een Gallup-enquête blijven millennials eerder bij bedrijven die prioriteit geven aan de opleiding en groei van hun werknemers.

Werknemers willen nieuwe vaardigheden leren

Met upskilling bedoelen we dat we mensen aangrenzende vaardigheden aanleren. Zij kunnen nieuwe vaardigheden ontwikkelen en hun bekwaamheid vergroten op gebieden die verband houden met hun rol of afdeling. Omscholing of reskilling daarentegen gaat over het verwerven van nieuwe vaardigheden waarmee een werknemer een nieuwe functie kan uitoefenen.

PwC heeft een onderzoek laten uitvoeren onder werknemers in 19 landen waaruit bleek dat 77% van hen "bereid is om nieuwe vaardigheden te leren of zich volledig om te scholen". Daarom moeten bedrijven gebruik maken van technologie en inspelen op de bereidheid van werknemers om zich bij te scholen om zo een concurrentievoordeel te behalen.

In dit verband is het IFL-programma erop gericht leiders te ontwikkelen die realtime zakelijke uitdagingen kunnen oplossen door middel van training en innovatie. Het is bedoeld om de Adecco Group beter in staat te stellen talentvolle starters te behouden en te ontwikkelen en een strategische pool van interne kandidaten van hoge kwaliteit te creëren om de leiderschapspijplijn te voeden.

"IFL, dit innovatieve ontwikkelingsprogramma van 18 maanden, omvatte Agile Project Management, Product Ownership, Finance, Design Thinking en Organisational Change Management om er maar een paar te noemen," zegt Dylan George, een account- en projectmanager uit Sydney Australië die in 2020 solliciteerde voor deelname aan het IFL-programma.

"Ik bekeek het programma op het intranet en was verbaasd over de kans die het bood en alles wat ik kon winnen door mee te doen, maar de sollicitatieprocedure was heftig en intens met meerdere rondes van interviews, psychometrische tests en vragenlijsten," vertelde George aan de Adecco Group. "Ik slaagde voor dit alles en werd geselecteerd als de enige Australische kandidaat, tussen 27 andere interne collega's."

Levenslang leren om samenwerking en innovatie te bevorderen

Dit is een voorbeeld afbeelding


Door het nieuwe normale post-coronavirus en de veranderende aard van het werk zullen mensen hun vaardigheden moeten blijven verbeteren en bijwerken. Het is daarom van cruciaal belang dat organisaties levenslang leren bevorderen en hun werknemers opleidingsmogelijkheden bieden.

"Ik geloof in levenslang leren", zei Dylan. "De tijd is voorbij dat je alleen maar kon studeren om in een specifieke sector of vaardigheden te worden geplaatst, want we leven in een steeds veranderende en door technologie gedreven wereld", vervolgt hij. "Als we relevant willen blijven in de nieuwe wereld van werk, moeten we onze dorst naar kennis in stand houden." Hij zegt dat sectorspecifieke vaardigheden vaak overdraagbaar zijn en elkaar zelfs kunnen aanvullen, door van Engineering naar IT te gaan of omgekeerd.

En in een tijdperk waarin de toekomst van werk verschuift naar virtuele werkplekken, kan werken op afstand een gevoel van gescheidenheid creëren. Voortdurend leren is niet alleen essentieel om de carrière van een werknemer vooruit te helpen, maar ook om samenwerking en saamhorigheid op de werkplek te bevorderen. "Mijn persoonlijke ervaring met IFL was iets meer dan een ontwikkelingsprogramma," zei George. "De connecties die je maakt, de stakeholders die je ontmoet en de projecten waaraan je wereldwijd werkt, cultiveren je allemaal als professional en leiden tot geweldige kansen, zoals de kans die ik kreeg", zei hij. "IFL heeft me niet alleen de harde vaardigheden bijgebracht die ik nodig had, ik werd ook opengesteld voor een groot netwerk van collega's en stakeholders van over de hele wereld."

Superteams bouwen door AI en bijscholing

Een belangrijke factor voor onzekerheid is de snelheid waarmee technologische vooruitgang en economische verandering sommige vaardigheden verouderd maken terwijl naar andere veel vraag is. Dankzij moderne technologie en nieuwe online leermiddelen kunnen bedrijven hun werknemers echter volop kansen bieden om hun vaardigheden te verbeteren en superteams voor zakelijk succes te creëren.

Het 2021 Deloitte Global Human Capital Trends rapport laat zien dat technologische disruptie leiders in staat heeft gesteld om leren naar een hoger niveau te tillen door superteams te creëren - groepen mensen en intelligente machines die samenwerken om werk opnieuw te ontwerpen op een mensgerichte manier. Volgens het rapport is het gebruik van technologie om werk zo te ontwerpen dat mensen optimaal kunnen presteren een opkomende prioriteit.

Dylan George deelde met Adecco Group dat deelname aan de IFL samen met 27 andere wereldwijd gedelegeerden ook betekende dat hij gedurende 18 maanden een groot aantal workshops voor de ontwikkeling van vaardigheden over uiteenlopende onderwerpen volgde, samen met de mogelijkheid om in multiculturele teams aan realtime zakelijke uitdagingen te werken onder direct toezicht van directeuren die hem de vrijheid gaven om de geleerde vaardigheden in te zetten en in realtime feedback te krijgen.

Dylan George deelde met Adecco Group dat deelname aan de IFL samen met 27 andere wereldwijd gedelegeerden ook betekende dat hij gedurende 18 maanden een groot aantal workshops voor de ontwikkeling van vaardigheden over uiteenlopende onderwerpen volgde, samen met de mogelijkheid om in multiculturele teams aan realtime zakelijke uitdagingen te werken onder direct toezicht van directeuren die hem de vrijheid gaven om de geleerde vaardigheden in te zetten en in realtime feedback te krijgen.

"Een wereldwijd bedrijf zijn is geweldig, maar daadwerkelijk contact kunnen leggen met die collega's is nog beter," zei George.

Samenwerking tussen business units, het ontmantelen van silo's, het creëren van kennis, al werkend leren en het individualiseren van werkomgevingen is de toekomst van werk. Het personeelsbestand zal veelzijdiger worden en de organisaties zullen beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen.

Volgens Dylan George is IFL een zeer veeleisend en uitdagend programma, maar je bepaalt zelf wat je erin stopt en wat uiteindelijk het resultaat is.

"Sta open voor uitdagingen, verandering en leren, reik je hand uit naar je mentoren en collega's die je steunen," zei George.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact