Skill-based learning: de sleutel tot succes op een krappe arbeidsmarkt?

In de huidige, krappe arbeidsmarkt vragen bedrijven zich af hoe ze talent behouden en personeelsverloop tegengaan. Een van de redenen waardoor medewerkers eerder geneigd zijn om te blijven, is het bieden van een werkomgeving waar ruimte is voor persoonlijke groei. Kiezen voor skill-based learning draagt bij aan het creëren van zo'n omgeving.

Wat is skill-based learning?

Skill-based learning, vertaald als 'vaardigheidsgericht leren', legt de nadruk op het aanleren van praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de werkomgeving. Deze leermethode gaat verder dan traditioneel kennisgericht leren, dat zich vooral richt op theorie en het onthouden van informatie. Medewerkers worden niet langer beoordeeld op basis van hun functie en diploma, maar juist op basis van de vaardigheden die zij binnen de organisatie leveren.

Wat zijn de voordelen van skill-based learning?

Een van de belangrijkste voordelen van skill-based learning is de mogelijkheid om zich aan te passen aan verschillende industrieën en beroepen. Of je nu werkzaam bent in de gezondheidszorg, technologie, het bedrijfsleven of een andere sector, competentiegericht leren kan worden afgestemd op de specifieke eisen die op dat moment belangrijk zijn binnen de industrie. En aangezien deze behoeften voortdurend veranderen, is het belangrijk dat de vaardigheden van medewerkers ook meeveranderen. Dankzij skill-based learning zorg je ervoor dat medewerkers voortdurend de relevante vaardigheden beheersen, wat leidt tot een wendbare en innovatieve organisatie.

Op deze manier raken medewerkers steeds meer betrokken bij de organisatie. Ze zijn continu gefocust op de vaardigheden die nodig zijn om werkzaamheden optimaal uit te voeren. Wanneer hier vervolgens op wordt geanticipeerd, krijgen medewerkers meer zelfvertrouwen, groeit hun probleemoplossend vermogen en ervaren ze meer werkgeluk.

Hoe implementeer je skill-based learning?

Het introduceren van competentiegericht leren in je organisatie vereist zorgvuldige planning en uitvoering. Hier zijn drie stappen om competentiegericht leren effectief te implementeren:

  1. Identificeer belangrijke vaardigheden: Begin met het vaststellen van de essentiële vaardigheden die jouw organisatie nodig heeft om te floreren. Dit omvat overleg met belanghebbenden, het analyseren van industrietrends en het overwegen van toekomstige bedrijfsrichtingen. Het doel is om een uitgebreide lijst van vaardigheden te creëren die rechtstreeks gekoppeld zijn aan het bereiken van je organisatiedoelen.
  2. Beoordeel huidige competenties: Met de geïdentificeerde sleutelvaardigheden is de volgende stap het beoordelen van de huidige competentieniveaus van je personeel. Dit kan worden bereikt door vaardigheidstoetsen, prestatiebeoordelingen en één-op-één-interviews. Het doel is om een basislijn van bestaande vaardigheden vast te stellen en het vaardigheidsniveau van je werknemers in voor het bedrijf kritieke gebieden te begrijpen.
  3. Identificeer bestaande vaardigheidstekorten: Het analyseren van de gegevens uit je competentiebeoordelingen zal aantonen waar de vaardigheidstekorten binnen je organisatie liggen. Deze kloofanalyse is cruciaal voor het aanwijzen van de specifieke gebieden waar interventies voor competentiegericht leren nodig zijn.

Het juist personeel werven

Het zijn van een skills-based organisatie draagt bij aan de instroom van medewerkers doordat het potentiële kandidaten aantrekt die waarde hechten aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit maakt de organisatie een aantrekkelijke omgeving voor talent en vergroot de kans om topkandidaten aan te trekken. Adecco weet dankzij jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk elke dag talenten en werkgevers aan elkaar te koppelen. Via Adecco Training bezit jouw personeel over de vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact