Prinsjesdag: belangrijke maatregelen voor de flexmarkt

Op dinsdag 19 september was het Prinsjesdag. Het demissionaire kabinet presenteerde die dag de miljoenennota. Enkele belangrijke maatregelen voor de flexbranche worden hieronder uitgelegd.

Geen STAP-budget meer maar wel de SLIM-regeling

In 2024 verdwijnt het STAP-budget (STimulering Arbeidsmarkt Positie). Met deze regeling konden werkenden en werkzoekers tot 1000 euro per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Destijds was er veel kritiek op deze maatregel vanwege veelvuldig misbruik.

Het kabinet gaat wel investeren in de zogenaamde SLIM-regeling, een subsidie om leren en ontwikkelen in het mkb te bevorderen. Van 2024 tot en met 2027 zal het kabinet 73,5 miljoen euro beschikbaar stellen om individuele scholing van burgers te stimuleren.

Het minimumuurloon

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers ervoor zorgen dat ze hun werknemers minstens het wettelijke minimumuurloon betalen voor elk gewerkt uur. Momenteel krijgt de ene werknemer een maandelijks salaris gebaseerd op 40 uur per week, terwijl een andere werknemer hetzelfde maandsalaris ontvangt maar slechts 36 uur per week werkt. Hierdoor ontstaat er een verschil in het uurloon tussen verschillende sectoren. De overheid wil met de invoering van het minimumuurloon ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht de duur van de werkweek, hetzelfde salaris per uur verdient. De minimum maand-, week- en daglonen zijn dan niet langer van toepassing.

Loondoorbetaling bij ziekte

Er wordt gewerkt aan veranderingen in de regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Dit zal kleine en middelgrote werkgevers helpen om sneller duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid om een langdurig zieke werknemer te vervangen.

Arbeidskorting stijgt

Voor iedereen die een inkomen heeft dat rond het wettelijk minimumloon ligt (tussen 23.000 en 40.000 euro), wordt de arbeidskorting verhoogd met 115 euro. Hierdoor zullen zij minder inkomstenbelasting betalen wat moeten resulteren in een toename van hun koopkracht.

Kilometervergoeding stijgt

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2024 het hoogste bedrag dat je belastingvrij mag ontvangen per gereden zakelijke kilometer verhogen naar € 0,23. Dit stond ook al in het coalitieakkoord. Deze voorgestelde verandering geldt voor werknemers die loonbelasting betalen en voor ondernemers met inkomstenbelasting, die hun reiskosten willen aftrekken.

Werkkostenregeling

Als werkgever kun je je medewerkers belastingvrij iets extra's geven, dat valt onder de 'vrije ruimte' van de werkkostenregeling. In 2023 is het percentage van de eerste schijf van deze vrije ruimte tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Dit percentage zal op 1 januari 2024 weer worden verlaagd naar 1,92%.

Regels WW-premiedifferentiatie

Er worden wijzigingen doorgevoerd in de regels voor WW-premiedifferentiatie met betrekking tot overwerk bij werknemers met een vast contract. Tot nu toe lag de grens waarbij geen premiedifferentiatie van toepassing was op 35 uur. Deze grens wordt verlaagd naar 30 uur. Dit betekent dat werkgevers achteraf minder vaak te maken zullen krijgen met de hogere WW-premies als er gedurende het hele jaar gemiddeld meer dan 30% van de contracturen aan overwerk is verricht.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact