Principeakkoord Nieuwe CAO Uitzendkrachten 2024: Wat Je Moet Weten

Er is een nieuw principeakkoord gesloten voor de CAO Uitzendkrachten 2024, met belangrijke veranderingen en afspraken die de sector ingrijpend zullen beïnvloeden. Vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie, en brancheorganisaties ABU en NBBU hebben samen de nieuwe cao opgesteld, die geldt van 1 april 2024 tot 6 januari 2025. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste punten uit het akkoord en wat deze betekenen voor uitzendkrachten en werkgevers.

Arbeidsmigranten

Een van de meest besproken onderwerpen in de onderhandelingen was de huisvesting van arbeidsmigranten. Hier zijn nu duidelijke afspraken over gemaakt:

  • Prijskwaliteitssysteem (PKS): Vanaf 1 januari 2025 wordt een regeling ingevoerd waarbij de maximale huisvestingskosten voor arbeidsmigranten worden vastgesteld op basis van een PKS.
  • Maximale Kosten: Uitzendkrachten betalen maximaal 25% van hun wettelijk minimum uurloon voor huisvesting. Mocht het loon over een periode van vier weken te laag zijn om de volledige huur te dekken, dan vervalt de huurschuld.
  • Basissalaris: Voor uitzendkrachten met een vast basissalaris van minstens 140% van het wettelijk minimum uurloon geldt deze beperking niet.
  • SNF-norm: Voor huisvesting die aan de basis SNF-norm voldoet, mag maximaal 20% van het wettelijk minimum uurloon gevraagd worden.

Aanpassingen ET-regeling

Per 1 januari 2025 wordt de ruilvoet voor de uitruil van loon in verband met extraterritoriale kosten aangepast naar 100/100. Dit is een belangrijke wijziging voor uitzendkrachten die deze regeling gebruiken.

Zwaarwerkregeling

De zwaarwerkregeling uit de cao Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER) Bouw & Infra 2021-2025 wordt vanaf 1 januari 2025 opengesteld voor uitzendkrachten die aan de voorwaarden voldoen. Deze regeling blijft van kracht tot en met 31 december 2025.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Pensioenregeling

Het nieuwe pensioenakkoord van 7 november 2023 wordt vastgelegd in de cao 2024, met een ingangsdatum van 1 januari 2026. Dit houdt in dat werkgevers 15,9% premie gaan betalen en uitzendkrachten 7,5%.

Transitievergoeding

De formulering omtrent de transitievergoeding is verduidelijkt. Uitzendkrachten kunnen binnen 12 maanden na het einde van hun uitzendovereenkomst betaling van de transitievergoeding vorderen als deze niet of niet volledig is betaald door het uitzendbureau.

Goedkeuring en Ingangsdatum

De leden van ABU en NBBU hebben al ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Als ook de vakbondsleden akkoord gaan, zal de cao met terugwerkende kracht ingaan per 1 april 2024.

Hulp nodig?

De nieuwe CAO Uitzendkrachten 2024 bevat belangrijke wijzigingen en afspraken die zowel uitzendkrachten als werkgevers aangaan. Met duidelijke richtlijnen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, aanpassingen in de ET-regeling, en een nieuwe pensioenregeling, biedt deze cao een stevig kader voor de komende periode.

Wil jij zonder zorgen je team versterken? Adecco helpt jou snel en flexibel bij het vinden van personeel. Ga naar www.adecco.nl/werkgevers/personeel/uitzenden.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact