Praten over de mentale gezondheid op de werkvloer: 4 tips

Wanneer heb jij voor het laatst een eerlijk en open gesprek gehad met je werknemers - of leidinggevende- over de onderwerpen welzijn en mentale gezondheid?

Sinds de pandemie heeft het letten op de mentale gezondheid en het welzijn van mensen meer prioriteit dan ooit gekregen. Zo bleek uit onze data dat 74 procent van de werknemers wereldwijd in 2021 verwacht dat bedrijven meer aandacht zouden besteden aan hun mentale gezondheid.

Volgens ons Workforce of the Future Report 2022 zegt bijna de helft van de werknemers wereldwijd (49%) zich zorgen te maken over het krijgen van een burn-out, maar slechts zeventien procent neemt een ziektedag op wanneer ze zich mentaal niet lekker voelen of burn-out klachten hebben.

Daarom is het belangrijk dat organisaties over de hele wereld het gesprek over mentale gezondheid en welzijn aangaan en voortzetten. Vier tips die daarbij helpen:

#1. Maak duidelijk wat je bedoelt met ‘welzijn’

Dit is een voorbeeld afbeelding

Werknemers denken bij het begrip welzijn misschien wel aan meditatie of yogalessen. Hoewel deze technieken niet verkeerd zijn, zijn ze zeker niet de enige manier om de mentale gezondheid op de werkplek te verbeteren. De vraag is: weten je werknemers dit?

Laten we eerst eens kijken naar de wetenschap achter welzijn en ons bewust worden waarom het zo belangrijk is. Dopamine is een essentieel onderdeel van onze hersenen - en ons welzijn. De hersenen triggeren dopamine in het beloningscentrum bij positieve emoties. Dit is belangrijk voor de dagelijkse hersenfuncties voor alle activiteiten.

Een tekort aan dopamine kan een negatieve invloed hebben op onze emoties, denkvermogen en gedrag. Hoe kunnen we dit voorkomen? Om te beginnen kunnen we zorgen voor gezonde voeding, goede slaap en regelmatige lichaamsbeweging. Maar ook andere activiteiten en een veilige, ondersteunende en gezonde omgeving kunnen positieve emoties opwekken waarbij dopamine vrijkomt. Denk aan mindful zijn, glimlachen, socialiseren en aardig zijn voor anderen.

Hoe beïnvloedt dopamine dan het welzijn? Positieve emoties die dopamine opwekken hebben veel voordelen. Mensen werken bijvoorbeeld het best als ze in een positieve gemoedstoestand verkeren. Studies van onder meer de Cleveland Clinic en de psychologe Barbara Fredrickson onderschrijven dit.

#2. Ga in gesprek met je werknemers

Een veilige omgeving creëren

Managers moeten eerst een inclusieve en veilige omgeving creëren waarbinnen mensen zich kunnen uitspreken. Wanneer deze omgeving eenmaal staat is het belangrijk om te onthouden dat praten over hoe het echt met mensen gaat gevoelig, moeilijk en ongemakkelijk kan zijn.

Regelmatig met elkaar in gesprek gaan

Dit is een voorbeeld afbeelding

Het is belangrijk om gesprekken over welzijn niet alleen te introduceren maar ook te normaliseren. Zo blijkt uit ons Global Workforce of the Future 2022 Report dat werknemers loopbaangesprekken, opleidingsmogelijkheden en interne kansen grotendeels missen. Managers kunnen deze, en andere belangrijke onderwerpen, integreren in de gesprekken die ze regelmatig met werknemers voeren. Daarnaast maakt het regelmatig voeren van gesprekken het voor werknemers gemakkelijker om gevoelige onderwerpen aan te stippen wanneer ze zich gestrest voelen of met iets ernstigs worden geconfronteerd. Het laat zien dat leidinggevenden om hen geven en openstaan voor gesprekken.

Met deze regelmatig terugkerende gesprekken kunnen managers een gezonde werkplek mogelijk maken. Denk aan deze voorbeelden:

  1. Maak gebruik van de sterke punten van werknemers: mensen voelen zich doorgaans eerder tevreden, zijn meer betrokken en presteren uiteindelijk beter wanneer zij hun sterke punten gebruiken, aldus de Langley Group en ander onderzoek. Door regelmatig gesprekken te voeren kunnen managers de vaardigheden van de werknemers beter begrijpen en inzetten. Dit zal leiden tot een productiever team en de mentaliteit van de teamleden positief beïnvloeden.
  2. Onderzoek wat werkt - en wat niet: Houden je teamleden van informele sociale vergaderingen, zoals praten over hun weekend? Inzicht in de voorkeuren van je werknemers helpt bij het bepalen van wat werkt en wat niet - en begrijpen waarom.
  3. Empathie voor persoonlijke situaties: Elke werknemer is anders en hun voorkeur voor het bespreken van persoonlijke situaties op het werk kan verschillen. Inzicht in deze verschillen kan leidinggevenden helpen hun mensen waar mogelijk tegemoet te komen. Moet je teamleider zijn kinderen om 16.00 uur ophalen of elke week een uur vrij nemen voor therapie? Nu we doorgaan met hybride werk en flexibele werktijden zal het vinden van aansluiting op dit niveau een positief effect hebben op het welzijn en uiteindelijk op de prestaties van werknemers.

Hulpmiddelen ter ondersteuning

Managers kunnen ook hulpmiddelen gebruiken om gesprekken te ondersteunen zonder mensen voor het blok te zetten. Denk hierbij aan enquêtes over de betrokkenheid van werknemers. Het gebruik van gegevens uit dergelijke onderzoeken helpen managers te begrijpen waar het team ondersteuning nodig heeft en het maakt de vooruitgang van werknemers inzichtelijk.

Een voorbeeld zijn

Leidinggevenden moeten ook het goede voorbeeld geven op het gebied van welzijn. Als je team ziet dat je e-mails beantwoordt of deelneemt aan vergaderingen in je vrije tijd, of je nu ziek bent of op vakantie, zullen ze het gevoel krijgen hetzelfde te moeten doen. Het is aan jou om te laten zien wat het betekent om voor jezelf te zorgen, in de context van het werk. Uit ons Global Workforce of the Future-onderzoek blijkt zelfs dat werknemers zich aangemoedigd moeten voelen om vrij te nemen als ze zich onwel voelen - ongeacht of dat lichamelijk of psychisch is.

#3. Ondersteun je leidinggevenden en bied de juiste middelen aan

Dit is een voorbeeld afbeelding

Managers spelen een cruciale rol in welzijn, maar het is niet zo dat de verantwoordelijkheid alleen bij de leidinggevenden ligt. Bedrijven moeten hun managers helpen om het welzijn binnen hun teams te bevorderen. In veel organisaties zetten ze bijvoorbeeld ontwikkelingsprogramma’s voor leidinggevenden in. Daarom is het zo belangrijk ervoor te zorgen dat welzijn in deze programma's wordt geïntegreerd.

Bedrijven moeten daarnaast ook middelen ter beschikking stellen hun teams om het welzijn te bevorderen. Hierbij kan je denken aan trainingen voor werknemers, een centraal punt voor werknemers om hulp te krijgen bij psychologische problemen, toolkits en meer.

Neem het belang van welzijn op in de gehele organisatie

Dit is een voorbeeld afbeelding

Driekwart van de werknemers wereldwijd kiest voor een werkgever die het welzijn van werknemers belangrijk vindt, zo blijkt uit ons onderzoek. Uit ons Global Workforce of the Future-onderzoek blijkt ook dat organisaties een inclusieve cultuur moeten nastreven waarin werknemers zich veilig voelen om zich uit te spreken.

Als je bedrijf de komende vijf jaar wil floreren, moet welzijn een prominent onderwerp zijn. In de veranderende wereld van werk is het niet langer voldoende om een algemene welzijnsstrategie op te stellen en te hopen dat die aan de behoeften van je werknemers voldoet.

Dit artikel is geschreven door Gordana Landen, CHRO van de Adecco Group.
Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact