Ministerie evalueert 30%-regeling: alles wat je moet weten.

In het najaar van 2023 heeft de Tweede Kamer een wetswijziging aangenomen voor een versobering van de 30%-regeling. Deze regeling is bedoeld voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken en meer dan €46.107 per jaar verdienen. Ze krijgen deze vergoeding voor de extra kosten van het verblijf buiten hun land van herkomst. Per 1 januari 2024 is een wetswijziging van kracht voor het afbouwen van de onbelaste vergoeding die aan deze werknemers wordt betaald. Je leest alles over deze wijziging in dit artikel.

De Balkenendenorm

Als gevolg van wijzigingen in het Belastingplan 2022 is de 30%-regeling vanaf 2024 gemaximeerd op het niveau van de 'Balkenendenorm'. Voor het jaar 2024 betekent dit dat de 30%-regeling kan worden toegepast op een salaris tot € 233.000. Indien het salaris hoger is, wordt er geen belastingvrije vergoeding meer berekend over het surplus. In bepaalde gevallen is echter het Overgangsrecht van toepassing. Dit overgangsrecht geldt indien de 30%-regeling al in december 2022 op het salaris werd toegepast op basis van een 30%-beschikking in de payroll. Volgens de Belastingdienst moet de onbelaste vergoeding ook daadwerkelijk in december 2022 zijn ontvangen. Het Overgangsrecht zorgt ervoor dat de salarislimiet pas uiterlijk vanaf 2026 geldig is.

In de herfst van 2023 heeft de Tweede Kamer een belangrijke stap gezet door de 30%-regeling aan te passen, waarmee een nieuwe fase ingeluid wordt voor buitenlandse werknemers in Nederland. Vanaf 1 januari 2024 zien we een verandering in hoe de belastingvrije vergoeding wordt toegekend.

Nieuwe structuur van de 30%-regeling

De herziene 30%-regeling introduceert een gefaseerde benadering voor het verstrekken van de belastingvrije vergoeding over een periode van 5 jaar. Gedurende de eerste 20 maanden kunnen expats gebruik maken van een belastingvrij voordeel van maximaal 30% van hun belastbare loon in Nederland. Dit percentage daalt vervolgens naar 20% voor de volgende 20 maanden en verder naar 10% voor de resterende periode. Zo'n gefaseerde aanpak zorgt voor een geleidelijke overgang, wat de impact op het inkomen van expats verzacht.

Vooruitblik en overgangsrecht

Voor wie al voordeel had van de regeling vóór de wijziging, biedt het overgangsrecht een buffer. Dit betekent dat de nieuwe regels geleidelijk worden ingevoerd, met volledige implementatie uiterlijk in 2026. Dit geeft werknemers en werkgevers de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Toekomstige evaluaties en aanpassingen

De overheid blijft de effecten van deze regeling nauwlettend in de gaten houden. Een recente ontwikkeling is de oproep van de Eerste Kamer om de evaluatie van de 30%-regeling te versnellen. Dit met het oog op het vinden van alternatieven die economisch gunstiger zijn. In de Voorjaarsnota van mei 2024 worden nieuwe voorstellen verwacht, gericht op het optimaliseren van deze regeling.

Extra voordelen naast de 30%-regeling

Ook belangrijk om te weten is dat de 30%-regeling ruimte biedt voor aanvullende onbelaste vergoedingen. Dit omvat kosten zoals verhuizing, kennismakingsbezoeken en internationaal onderwijs voor kinderen. Deze vrijstellingen zijn ontworpen om de overgang voor expats en hun gezinnen naar Nederland zo soepel mogelijk te maken.

Bij Adecco begrijpen we dat deze veranderingen vragen kunnen oproepen. We staan klaar om je te ondersteunen bij het navigeren door deze nieuwe regelgeving en helpen je graag bij het vinden van kansen die passen bij jouw unieke situatie. Neem voor meer informatie contact met ons op via adecco.nl/werkgevers/contact.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact