Onderzoek: de vooruitgang en uitdagingen van inclusiviteit op de werkvloer

Over de hele wereld worden werkplekken steeds inclusiever en diverser, dat is de belangrijkste conclusie uit het Adecco Global Workforce of the Future 2023-rapport. Gebaseerd op de feedback van 30.000 werknemers in 23 landen, zijn de resultaten overwegend positief, maar er is ook nog ruimte voor verbetering.

Organisaties over de hele wereld zetten grote stappen om diversiteit en inclusie op de werkplek te verbeteren, maar hoe ziet het ultieme doel er eigenlijk uit? Inclusie is het tegenovergestelde van uitsluiting. Werkgevers moeten een inclusieve omgeving bieden waarin iedereen zich gewaardeerd, vertrouwd, verbonden en geïnformeerd voelt. Dit doen ze door een cultuur van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid te stimuleren. Wij geloven in de waarde van inclusie omdat we dagelijks de positieve impact zien voor mensen, bedrijven en de samenleving als geheel.

Dit is een voorbeeld afbeelding

De vooruitgang die we uit onze enquêteresultaten halen, is positief nieuws. De meeste werknemers vinden hun werkplek divers en inclusief, en velen zijn positief over de stappen die hun werkgevers hebben gezet. Leiders begrijpen het belang van het aannemen van mensen met verschillende achtergronden en zeggen graag de diversiteit op hun werkplek te willen vergroten.

Maar uit de enquête blijkt ook dat er nog stappen moeten worden gezet voordat organisaties hun doelen bereiken. De resultaten verschillen aanzienlijk tussen landen en tonen opvallende verschillen tussen hogere en lagere inkomens. Hieronder delen we enkele belangrijke bevindingen die organisaties kunnen benutten om hun aanpak van diversiteit en inclusie te verbeteren.

Belangrijkste bevindingen

De meerderheid van de werknemers (62%) ervaart een diverse en inclusieve werkomgeving. Een vergelijkbare meerderheid is van mening dat hun werkgevers op de goede weg zijn; zes op de tien medewerkers wereldwijd zijn het erover eens dat hun werkgever verbeteringen heeft doorgevoerd in het op hun gemak stellen van mensen van alle achtergronden in vergelijking met twee tot vijf jaar geleden.

Er ontstaan echter verschillen wanneer deze resultaten worden opgesplitst per land. In sommige landen geeft meer dan 70% van de werknemers aan de vooruitgang te erkennen die hun werkgevers hebben geboekt in het bevorderen van veiligere en meer inclusieve werkplekken in de afgelopen jaren. Australië en Mexico zijn daar voorbeelden van, waar respectievelijk 73% en 71% van de werknemers de vooruitgang van hun werkgevers erkennen.

Als deze resultaten worden opgesplitst naar inkomensniveau, zijn er verschillen. Mensen met een hoger inkomen geven eerder aan dat ze in een diverse en inclusieve omgeving werken en ontvangen ook vaker training op het gebied van diversiteit en inclusie. Om inclusie op de werkplek echt inclusief te maken, moeten organisaties het belang van training erkennen en ervoor zorgen dat het voor iedereen toegankelijk is.

Gehoord worden

Bijna twee derde van de medewerkers wereldwijd (64%) zegt dat ze het gemakkelijk vinden om actief bij te dragen op het werk, door bijvoorbeeld het woord te nemen tijdens vergaderingen of ideeën te delen. Wanneer dit wordt opgesplitst op basis van ervaring en inkomen, blijkt echter dat bepaalde groepen hier meer moeite mee hebben dan andere. Respondenten met meer ervaring en een hoger inkomen, zoals leidinggevenden, vinden het veel gemakkelijker om actief bij te dragen dan medewerkers die minder verdienen of minder ervaring hebben.

Leiderschap

De meeste medewerkers (59%) zeggen dat de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van diversiteit op de werkplek bij hun leiders en managers ligt. Leiders nemen deze verantwoordelijkheid serieus. Zo zegt 71% dat het belangrijk is om mensen uit diverse achtergronden aan te nemen. De meeste leiders (60%) zeggen echter niet te weten hoe ze dit moeten aanpakken. Zij hebben deskundige advies nodig om ambities op dit gebied te realiseren.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Flexibiliteit

De meeste bedrijven zien de waarde in van het aanpassen van functies aan de behoeften van hun medewerkers. Bijna de helft van de ondervraagde medewerkers (45%) meldt dat hun werkgevers hun baan volledig of aanzienlijk hebben aangepast om flexibele werktijden mogelijk te maken, een gezondere balans tussen werk en privé te creëren en burn-out of stress te voorkomen. Ongeveer hetzelfde aantal (44%) zegt dat hun werkgevers focus legt op de gezondheid van medewerkers, bijvoorbeeld door het aanbieden van gezonde maaltijden en snacks of korting op sportschoolabonnementen.

Wat goed is voor medewerkers, is ook goed voor hun werkgevers. De enquêteresultaten benadrukken het verband tussen het welzijn van medewerkers en het behoud van personeel; 46% van de medewerkers die van plan zijn langer dan 12 maanden bij hun huidige werkgever te blijven, zegt dat hun baan is aangepast aan hun algehele gezondheid en welzijn, in vergelijking met 39% die van plan zijn binnen het komende jaar te vertrekken.

De juiste training maakt het verschil

Diversiteit- en inclusietraining werkt. Driekwart van de werknemers die training hebben gehad, vindt dat hun werkplek inclusief en divers is, in vergelijking met slechts 29% van de werknemers zonder training. De kans op training hangt echter af van ervaring. Iets minder dan de helft van de medewerkers op instapniveau heeft training gehad, terwijl leiders, senior managers en managers veel hogere percentages hebben met respectievelijk 71%, 62% en 58%.

Meer weten?

Wil je meer inzicht krijgen in de resultaten van ons onderzoek? Download hier het rapport.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact