Hoe voorkom je een giftige werkomgeving?

Als je de signalen van een giftige werkomgeving niet herkent, kan het moeilijk zijn om verandering te brengen. In dit artikel geven we je vier handvatten om een giftige werkomgeving te voorkomen.

1. Een goede werk-privébalans

Het kan soms best moeilijk zijn om een goede werk-privébalans te creëren omdat werk en privéleven vaak met elkaar verweven zijn. Tegenwoordig zijn medewerkers dankzij de technologie van nu altijd en overal bereikbaar, wat het moeilijk maakt om werk en privé echt van elkaar te scheiden. Daarnaast kan werkgerelateerde stress ervoor zorgen dat medewerkers ook buiten werktijd in hun achterhoofd met werk bezig zijn.

Voer daarom regelmatig gesprekken over eventuele stressfactoren, zoals werkdruk en werktijden, en bepaal samen welke werkzaamheden als eerste opgepakt moeten worden. Maak tijdens deze gesprekken aantekeningen om te laten zien dat je luistert en de medewerker serieus neemt. Ook is het belangrijk om medewerkers te helpen bij het vinden van gezonde grenzen, bijvoorbeeld door ze aan te moedigen om regelmatig pauze te nemen en duidelijk te zijn over werken tijdens vakanties en buiten werktijd.

Dit is een voorbeeld afbeelding

2. Maak ruimte voor feedback

Fouten maken is menselijk, je leert er juist van. Een werkomgeving waarin medewerkers zich niet vrij voelen om fouten toe te geven, duidt op een angstcultuur. Een angstcultuur staat open en eerlijke communicatie in de weg en zorgt ervoor dat medewerkers het gevoel hebben dat een fout maken niet geaccepteerd wordt. Dit leidt tot stress en ongezonde werkrelaties.

Als je regelmatig feedback geeft, zowel positief als negatief, dan maak je duidelijk wat jouw verwachtingen zijn en krijgen werknemers de kans om te groeien. Het is ook belangrijk om medewerkers te stimuleren om feedback te geven, zodat ze ervaren dat er open gecommuniceerd kan worden. Als je merkt dat iemand het lastig vindt om ergens over te praten, is het belangrijk dat deze persoon hulp krijgt van iemand anders, zoals een vertrouwenspersoon.

3. Stimuleer samenwerken

Binnen een organisatie is het belangrijk om te voorkomen dat groepjes medewerkers voortdurend alleen met elkaar omgaan en dat medewerkers van dezelfde afdeling alleen met elkaar praten. Het vormen van kliekjes kan namelijk leiden tot het gevoel van buitensluiting bij andere medewerkers, wat de samenwerking en communicatie kan belemmeren.

Stimuleer medewerkers om open te staan voor samenwerking met mensen van andere afdelingen en niveaus, bijvoorbeeld door ze deel te laten nemen aan projectgroepen. Zo kunnen ze hun netwerk verbreden en voorkom je dat ze zich beperken tot dezelfde groep mensen.

Dit is een voorbeeld afbeelding

4. Open communicatie

Bij gebrek aan duidelijke communicatie kan het voorkomen dat medewerkers niet weten wat er van hen wordt verwacht. Dit kan leiden tot misverstanden, irritaties en zelfs conflicten.

Een gezamenlijke dagstart helpt bij het verbeteren van de communicatie op de werkvloer. Een dagstart is een korte vergadering aan het begin van de dag waarin het team bij elkaar komt om de belangrijkste zaken van de dag te bespreken. Tijdens een dagstart kunnen medewerkers informatie delen, vragen stellen en afspraken maken over wie wat gaat doen. Door steeds een andere collega de dagstart te laten leiden blijft iedereen betrokken.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact