Hoe je millennials kunt boeien en binden

Op de werkvloer zien we verschillende generaties met allemaal hun eigen behoeften en wensen. Als werkgever is het belangrijk dat je deze verschillende generaties leert kennen en begrijpen. Wanneer je dit goed doet zullen werknemers zich meer betrokken voelen en minder snel vertrekken. In dit artikel nemen wij één van deze generaties, de millennials, onder de loep.

Wie zijn de millennials

Millennials zijn de generatie die geboren is tussen 1986 en 2000 en staat ook wel bekend als generatie Y. Het is een diverse generatie die opgegroeid is in een tijd van digitalisering en veranderingen op het gebied van werk, communicatie en cultuur. Ze staan bekend om hun zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling en betekenisvol werk. Ze hechten veel waarde aan flexibiliteit en een goede balans tussen werk en privéleven.

Wanneer je millennials wilt boeien en binden moet je als werkgever weten hoe je de waarden die zij belangrijk vinden terug laat komen binnen je bedrijf. Je focus moet hierbij liggen op de volgende onderwerpen:

Dit is een voorbeeld afbeelding

1. Betekenisvol werk

Millennials zijn op zoek naar werk dat meer oplevert dan een goed salaris. Het gaat om werk waarbij zij het gevoel hebben dat ze bijdragen aan iets dat groter is dan zijzelf, waarmee zij een positieve impact op de wereld maken. Als werkgever kan je ervoor zorgen dat werknemers uit deze generatie zich verbonden voelen met wat je doet en inzicht krijgen in de impact die ze maken door:

  • Een duidelijke missie en doelen te formuleren: zorg voor een duidelijke missie en doelen van het bedrijf en betrek werknemers bij het formuleren hiervan. Hierdoor voelen werknemers zich meer verbonden met de organisatie en is het makkelijker voor hen om te begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan het grotere geheel.
  • Feedback en waardering: geef regelmatige feedback en toon waardering voor het werk dat werknemers doen. Dit kan door middel van individuele gesprekken, succesmomentjes en andere vormen van erkenning en beloning. Hierdoor voelen werknemers zich gewaardeerd en gemotiveerd om betekenisvol werk te blijven leveren.
  • Sociale impact: maak duidelijk hoe het werk van het bedrijf een positieve sociale impact heeft. Dit kan bijvoorbeeld door te laten zien hoe het bedrijf bijdraagt aan duurzaamheid, maatschappelijke projecten of andere initiatieven die belangrijk zijn voor werknemers. Hierdoor voelen werknemers zich meer betrokken bij het werk en de organisatie.

2. Persoonlijke ontwikkeling

Millennials willen zichzelf graag blijven ontwikkelen en vinden het belangrijk dat er mogelijkheden zijn om te groeien en nieuwe vaardigheden te leren. Een valkuil van millennials kan zijn dat zij hoge verwachtingen hebben van hun carrière en snel vooruitgang willen boeken. Als hun carrièrepad niet zo snel verloopt als gehoopt kan dit leiden tot teleurstelling.

Dit kan je voorkomen door het voeren van loopbaangesprekken en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Voor millennials biedt een ontwikkelplan een gestructureerde manier om te werken aan hun persoonlijke en professionele groei. Dit kan hun motivatie en betrokkenheid bij het werk vergroten, omdat ze weten dat hun werkgever hun ontwikkeling serieus neemt en bereid is om te investeren in hun toekomst. In een ontwikkelplan kunnen ook trainingen en cursussen worden meegenomen gebaseerd op de interesses van de werknemer. Denk aan een cursus of training over communicatievaardigheden, leiderschap of timemanagement. Wanneer je moeite hebt met het aanbieden van de juiste groeimogelijkheden voor je werknemers kan Adecco Training jou een plan op maat bieden.

Dit is een voorbeeld afbeelding

3. Een goede werk-privé balans

Millennials hechten veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé. Zij vinden het belangrijk dat een werkgever flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden biedt.

Wanneer je een goede werk-privé balans wil creëren voor werknemers moet je duidelijke afspraken maken over wat er van werknemers verwacht wordt en wat ze kunnen verwachten van jou als werkgever. Millennials hebben vaak hoge verwachtingen van zichzelf en hun werk. Door duidelijk te communiceren voorkom je dat er miscommunicatie ontstaat wat kan leiden tot onnodige frustratie.

Een mooi voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat zich focust op een goede werk-privé balans is VodafoneZiggo. Zij stimuleren medewerkers om regie te nemen over hun werk-privé balans en bieden daarvoor diverse mogelijkheden, zoals flexibel werken en de optie om extra verlof op te nemen. Ook is er aandacht voor gezondheid en vitaliteit, bijvoorbeeld met een vitaliteitsprogramma en sportfaciliteiten op kantoor.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact