Hoe betrek je jouw werknemers bij de groene transitie?

De overgang naar een groenere en duurzamere economie vereist een brede inzet en betrokkenheid van belanghebbenden op alle niveaus. De arbeidsmarkt staat hierbij centraal.

De overgang naar een duurzame economie is een belangrijk onderwerp in de hele bedrijfswereld. Bedrijven richten zich steeds meer op duurzaamheid, energiebeleid en milieubescherming. De overgang naar een klimaat- en mensvriendelijke economie is natuurlijk ons gemeenschappelijke doel.

Bedrijfsleiders richten zich al op actieplannen voor decarbonisatie, door middel van aanpassing van productie en toeleveringsketen, ethische investeringen, verschuivingen naar koolstofarme opties en efficiëntere technologie. Mensen lijken echter een bijkomstigheid te zijn, hier wordt vooral naar verwezen als het gaat over duurzame aanwervings- en behoudsdoelstellingen.

Het aantrekken en behouden van talent via een op duurzaamheid gerichte bedrijfscultuur is slechts één kant van de zaak. Niet alleen is er een duidelijk zakelijk belang om de groene transitie meer mensgericht te maken, ook de werknemers zelf schreeuwen om meer betrokkenheid.

Werknemers willen betrokken zijn

Dit is een voorbeeld afbeelding

Werknemers staan centraal bij het realiseren van een duurzame economie. Echter, de werknemers maken zich zorgen. Uit ons Global Workforce of The Future Report blijkt dat meer dan de helft van de werknemers, 54 procent, vreest dat de overgang naar een duurzame economie het moeilijker zal maken om in de toekomst werk te vinden. Daarnaast maakt 46 procent zich zorgen over de effecten die het zal hebben op hun huidige baan.

Dat werknemers zich zorgen maken is niet overal hetzelfde. Werknemers in Australië maken zich bijvoorbeeld veel meer zorgen over de effecten van een duurzame economie op hun baan ten opzichte van Japanse werknemers - 57% tegen 17%. Er zijn ook verschillende niveaus van bezorgdheid tussen generaties en sectoren. Zo maken de jongere generaties zich veel meer zorgen om het milieu en dat beïnvloed hun kijk op werk.

Dat mensen zich zorgen maken is ook niet voor niets. Geschat wordt dat zonder de ontwikkeling van vaardigheden de verschuiving naar circulariteit 71 miljoen banen kan kosten. Dit kan leiden tot grote economische en sociale gevolgen. Enorme aantallen werknemers die niet meer de juiste vaardigheden bezitten, kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Deze kosten gelden niet alleen voor henzelf, ook de samenleving als geheel zal dit gaan merken.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Dit is geen geheim en een zorg die werknemers met elkaar lijken te delen. Volgens het Global Workforce of The Future Report geloven zes op de tien werknemers dat de groene economie hen zal dwingen nieuwe vaardigheden te leren. Deze vaardigheidskloof vormt een enorme groeikans voor werkgevers, maar ook een oproep tot dringende actie. De ontwikkeling van vaardigheden is niet alleen nodig om de transformatie van bedrijven naar een groenere economie mogelijk te maken, maar ook om de sociale gevolgen te minimaliseren.

Uit ons onderzoek blijkt dat werknemers die naar een nieuwe baan willen overstappen, loopbaanontwikkeling en opleiding als nummer drie op hun verlanglijstje zetten. Of bedrijven hier gehoor aan kunnen geven is een andere vraag. Slechts 30 procent van de werknemers is van mening dat hun bedrijf effectief investeert in de ontwikkeling van hun vaardigheden. Volgens onderzoek van McKinsey gelooft slechts 40 procent van de bedrijven dat zij over de kennis en capaciteiten beschikken om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Er is duidelijk werk aan de winkel.

Follow the leader

Dit is een voorbeeld afbeelding

Managers hebben de verantwoordelijkheid om duurzaamheid te sturen en daarbij moeten hun mensen centraal staan. Managers spelen een centrale rol bij het aanmoedigen van nieuwe vaardigheden en het mogelijk maken van professionele ontwikkeling, hierin moeten zij het goede voorbeeld geven.

De bedrijfscultuur moet zichtbaar zijn, van de overstap op milieuvriendelijk wasmiddel door het schoonmaakteam tot het koolstofefficiënte AI-onderzoekssysteem dat door de CEO is goedgekeurd. Het is belangrijk om groen werken te verweven in alle aspecten van een bedrijf. Daarnaast is het net zo belangrijk om een duurzame economie terug te laten komen in de loopbaanontwikkeling van werknemers, afgestemd op de individuele behoeften en vaardigheden.

Wereldwijd in actie

Wanneer we kijken naar initiatieven wereldwijd komen we veelbelovende voorbeelden tegen:

  • Australië investeerde in het creëren van 10.000 traineeships in de nieuwe energie-industrieën, waardoor de werkgelegenheid in de sector werd gestimuleerd en een betere overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt werd bevorderd.
  • India lanceerde het Skill Council for Green Jobs wat onder meer bestaat uit een speciaal platform voor de matching van werknemers met duurzame banen.
  • Om een leven lang leren toegankelijker te maken, lanceerde Zuid-Afrika een Just Transition Framework waardoor het nu makkelijker is om online trainingen te volgen. Verder is ook onderzocht hoe het aantal mensen dat kan deelnemen aan omscholing of bijscholing uitgebreid kan worden.

Vandaag het verschil maken voor morgen

Dit is een voorbeeld afbeelding

Alleen al in de energiesector zullen naar verwachting 9,5 miljoen banen die niet duurzaam zijn verdwijnen en 17,4 miljoen banen worden vervangen. In de nabije toekomst zullen er nieuwe functies en geavanceerde manieren van werken zijn die we ons nu nog niet eens kunnen voorstellen. Maar zonder de juiste opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden zullen deze niet voor iedereen beschikbaar zijn.

Om werknemers voor te bereiden op de toekomst en daarbij een balans te vinden tussen diversiteit, geslacht en leeftijd, zijn inspanningen nodig van alle belanghebbenden op de arbeidsmarkt. Zowel bedrijfsleiders als vakbonden, regeringen tot regelgevende instanties, van werknemers tot studenten. Voor een toekomst die voor iedereen werkt, moeten we iedereen vandaag centraal stellen.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact