Falen bedrijven in het ondersteunen van het welzijn van werknemers?

Sinds het begin van de pandemie is het een veelbesproken onderwerp: welzijn en de mentale gezondheid. Nog voor de pandemie uitbrak, waren werknemers meer gestrest, angstig en overwerkt dan ooit tevoren. Langere werktijden maakten het nog moeilijker voor werknemers om zich los te koppelen van het werk.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Door de lockdowns hebben mensen de kans gekregen om extra stil te staan bij hun mentale gezondheid. De vraag voor veel organisaties bij het aanbreken van het ‘nieuwe normaal’ is: "hoe kunnen we onze werknemers ondersteunen zodat zij na een lange periode van thuiswerken weer aansluiting vinden?

Onderzoek van Adecco's recente enquête, "Disconnect to Reconnect", laat zien dat welzijn een belangrijk onderwerp blijft voor werknemers, het is zelfs belangrijker geworden dan tijdens de pandemie. Ook bleek dat de mate waarin werknemers steun ontvangen van hun werkgever een belangrijke rol heeft in het beslissingsproces om bij de huidige werkgever te blijven of ontslag te nemen.

In dit artikel zoomen we verder in op een aantal resultaten van onze enquête.

Welzijn is de sleutel tot het behouden van werknemers

Volgens het onderzoek van Adecco meldde een meerderheid geen toename van stress en werkdruk sinds het begin van de pandemie. Maar 45% van de deelnemers vond nog steeds dat hun werkgever niet genoeg deed om hun welzijn te ondersteunen. 7 op de 10 ondervraagden die tijdens de pandemie angst en stress ervoeren, meldden een gebrek aan steun van hun werkgever.

Grote aantallen werknemers nemen ontslag om een aantal verschillende redenen, waaronder een gebrek aan erkenning en een giftige werkcultuur. Bedrijven lijken te begrijpen dat welzijn van cruciaal belang is voor de tevredenheid van werknemers, vooral in het licht van de pandemie. Uit ons onderzoek bleek dat 74% van de bedrijven hun beleid en werkomgeving hebben aangepast in de hoop de betrokkenheid en tevredenheid van de werknemers te vergroten en tegelijkertijd het verloop terug te dringen.

Hoe kunnen werknemers zich buiten de werkuren ‘loskoppelen’ van werk?

Dit is een voorbeeld afbeelding

Iedereen heeft zijn eigen manier om zich los te koppelen van het werk. Bovenstaande afbeelding geeft de top 3 weer van manieren om te ontkoppelen, op basis van de antwoorden van werknemers. De werknemers die we hebben ondervraagd, gaven ook aan dat een flexibele werklocatie en een flexibel werkrooster hen het meest helpen om zichzelf na een drukke werkdag los te koppelen van werk en hun algehele stressniveau te verlagen.

Veel bedrijven boden hun werknemers tijdens de pandemie extra voordelen aan en boden overwerkte en overspannen werknemers zelfs extra vrije dagen aan. Uit onze enquête bleek dat werknemers ook op zoek zijn naar andere vormen van ondersteuning zoals sportactiviteiten, recreatiemogelijkheden en ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid. Maar slechts een derde van de ondervraagde bedrijven biedt dit soort extra voordelen.

Hoe bedrijven welzijn kunnen ondersteunen

Ook al was het aantal werknemers dat begin 2022 ontslag nam destijds voorpaginanieuws, werknemers blijven hun professionele en persoonlijke leven opnieuw evalueren. Daarom is het zo belangrijk dat organisaties en leiders beter begrijpen wat werknemers willen en nodig hebben. Empathie en begrip voor de unieke situatie van hun werknemers kunnen het verloop helpen verminderen.

Toch is 23% van de ondervraagde werknemers van plan om in de komende 2 jaar ontslag te nemen. Uit onze gegevens blijkt zelfs dat werknemers die een hoger stressniveau rapporteren, ook een grotere kans hebben om hun functie binnen twee jaar of minder te verlaten. Een op de tien werknemers is van plan om in de komende 12 maanden te vertrekken.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Dus wat kunnen bedrijven doen om ervoor te zorgen dat ze optimale voordelen bieden voor het welzijn van hun werknemers?

Zij kunnen om te beginnen de bestaande gebreken in hun secundaire arbeidsvoorwaarden bekijken en ervoor zorgen dat werknemers duidelijk worden geïnformeerd over alle beschikbare mogelijkheden.

Voor sommige bedrijven kan het gewoon een kwestie van miscommunicatie zijn. Door werknemers om feedback te vragen over wat voor hen het belangrijkst is en door bedrijfsinitiatieven op het gebied van onder andere ziekteverzuim en productiviteit te heroverwegen, kan ook het hoge personeelsverloop minder worden.

Eén ding is zeker: werknemers heroverwegen hun rol op basis van hun welzijn en stressniveaus. Bedrijven hebben de macht om het welzijn van hun werknemers te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze een positieve en betrokken werkomgeving creëren.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact