Eerlijk werk en economische groei: inzicht in SDG 8

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Om deze doelstellingen te behalen zullen alle sectoren binnen onze samenleving een inspanning moeten leveren. Nooit is de noodzaak hiervan duidelijker geweest dat nu, nu de pandemie en mega trends de wereld waarin we leven en werken in hoog tempo hebben verandert.

Een aantal SDG’s houdt rechtstreeks verband met de wereld van werk. Daarom richten we ons specifiek op de volgende SDG’s:

  • SDG 3: goede gezondheid en welzijn
  • SDG 4: kwaliteitsonderwijs
  • SDG 5: gendergelijkheid
  • SDG 8: zinvol werk en economische groei
  • SDG 10: ongelijkheid verminderen
  • SDG 13: klimaatactie

Werknemers die waardering uitspreken Bron: adecco.nl/mvo

SDG 8: waar staat eerlijk werk en economische groei voor?

SDG 8 wil inclusieve economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen bevorderen. Maar wat betekent dit?

Dit betekent dat we samen, met alle belanghebbenden, bouwen aan een duurzame wereldeconomie die werkt voor iedereen en ons allemaal in staat stelt om ons volledige potentieel te benutten. Het gaat om het bieden van kansen om te groeien, persoonlijk en professioneel, zodat we ons kunnen aanpassen aan de veranderende wereld om ons heen.

Werknemers die waardering uitspreken

Eerlijk werk respecteert ieders mensen- en arbeidsrechten op het werk en bestrijdt uitbuiting, dwangarbeid en kinderarbeid. Eerlijk werk staat voor een eerlijke beloning - altijd en voor iedereen - en het biedt kansen aan mensen van alle achtergronden. Dit betekent ook dat mensen toegang hebben tot hun volledige sociale rechten, zoals werkloosheidsuitkeringen of ziektegeld, ongeacht hun wettelijke status of contracttype.

SDG 8: verhalen uit de praktijk

Voor dit artikel spraken we verschillende collega’s wereldwijd. Allemaal delen ze dezelfde ervaring: mensen aan de juiste banen helpen en ze toegang geven tot zinvol werk met het oog op de lange termijn is echt motiverend. Dit zijn hun verhalen:

Verenigde Staten

Jose is een jonge Californiër die moeite had om carrière te maken omdat hij geen diploma van de middelbare school had. Onze collega Ashley en haar team gaven Jose en andere leden van zijn familie een beurs om hun middelbare schooldiploma te halen, waardoor Jose zijn droom van een baan bij de Amerikaanse marine kon verwezenlijken en zijn familie toegang kreeg tot betere, fatsoenlijke banen in een land waar voor 40% van de banen een diploma vereist is.

Polen

Collega's Piotr, Anastasiya en Oxana van LHH in Polen werkten samen met een cliënt om werknemers die de oorlog in Oekraïne waren ontvlucht te helpen een nieuw leven te beginnen op een veilige plek voor henzelf en hun gezin. Hoe hebben we geholpen? Door hen loopbaanbegeleiding, training en mogelijkheden voor zinvol werk te bieden. Het hele project werd uitgevoerd door Oekraïense collega's die de situatie zelf hadden meegemaakt en gepassioneerd waren om medevluchtelingen te helpen. (Dit is een ander project dan Jobs4Ukraine.

Italië

Claudio, onze collega uit Italië, vertelde hoe hij en zijn collega's jongeren een stage aanbieden om hen en hun familie te helpen een loopbaan te kiezen die het best bij hun ambities en talenten past. Soms komen de ambities van deze jongeren in conflict met genderstereotypen, zoals het geval was voor zes jonge vrouwen uit Zuid-Italië die professionele lassers werden en deze vooroordelen in hun gemeenschap doorbraken.

Werknemers die waardering uitspreken

Japan

Onze collega Kohtaro vertelde ons over een Japans project dat tot doel heeft het welzijn te verbeteren door mensen en banen op basis van gedeelde waarden aan elkaar te koppelen. Want hoewel de werkloosheid in Japan met 2% zeer laag is, vindt slechts 25% van de werknemers hun werk zinvol.

Wil je meer weten over de SDG’s en Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Adecco? Ga dan naar www.adecco.nl/mvo.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact