Dit moet je weten over werknemers in 2023

Welke factoren zijn voor werknemers het belangrijkst om te blijven werken? Waaraan moeten bedrijven prioriteit geven om talent te behouden? Volgens het Global Workforce of the Future Report 2022 van de Adecco Group zijn er verschillende trends om in de gaten te houden. Deze trends variëren op basis van leeftijd en functie. Zo zijn er bijvoorbeeld grote verschillen tussen werknemers met en zonder kantoorbaan. Wij zetten vijf belangrijke feiten over werknemers voor jou op een rij.

Voor het Global Workforce of the Future Report 2022 van de Adecco Group werden ruim 34.000 werknemers uit 25 landen geïnterviewd. Wanneer in dit artikel wordt verwezen naar ‘werknemers’ gaat het om de respondenten van dit onderzoek.

1. Wanneer een werknemer ontslag neemt, volgen er meer

De kans dat babyboomers ontslag gaan nemen is twee keer zo groot als ze anderen zien vertrekken. Bij Generatie Z’ers is de kans zelfs 2,5 keer zo groot. Als een domino-effect komen werknemers in actie nadat ze hun collega’s hebben zien stoppen. Dit fenomeen is in de afgelopen jaren ontstaan en wordt ook wel ‘Quitfluencing’ genoemd. Zowel bij werknemers met als zonder kantoorbaan komt quitfluencing voor.

70 procent van de werknemers overweegt binnen twaalf maanden te stoppen bij de huidige werkgever. De helft hiervan onderneemt ook daadwerkelijk actie. Werkgevers moeten daarom duidelijk krijgen wat ervoor kan zorgen dat werknemers loyaal blijven.

Dit is een voorbeeld afbeelding

2. Werknemers zijn bezorgd over de inflatie

Zes van de tien werknemers zijn bezorgd dat hun salaris de inflatie niet kan bijhouden. Onder de millennials en Generatie Z is deze zorg het grootst.

De helft van de werknemers die geen kantoorbaan hebben geeft aan wel eens contant geld aangenomen te hebben. In Nederland ligt dit percentage tussen de vijf en tien procent. Daarnaast overweegt de helft van de werknemers een tweede baan om de stijgende kosten van levensonderhoud op te vangen. Dit komt vaker voor bij millennials.

Veel werknemers denken dat de economische onzekerheid het vinden van een toekomstige baan zal beïnvloeden. Echter denken maar weinig werknemers dat zij hun baan gaan verliezen als gevolg van deze onzekerheid. Een verrassende bevinding is dat meer dan 60 procent van de werknemers denkt dat automatisering, kunstmatige intelligentie, digitalisering en de groene economie hen dwingen nieuwe vaardigheden te leren en hun huidige vaardigheden minder relevant maken.

3. Het gesprek aan gaan over loopbaanontwikkeling helpt bij het behouden van talent

Uit het Global Workforce of the Future Report 2022 blijkt dat werknemers grotendeels opleidingsmogelijkheden, loopbaangesprekken en interne kansen mislopen. Dit komt doordat bedrijven wel investeren in hun leidinggevenden, maar nog onvoldoende in het overige personeel. Slechts 36 procent van de werknemers zonder leidinggevende functie zegt dat hun bedrijf investeert in de ontwikkeling van hun vaardigheden, tegenover 64 procent van de leidinggevenden. Dit enorme verschil verklaart waarom het overige personeel zich vaak tekortgedaan voelt.

Verder heeft 23 procent van de werknemers nog nooit een loopbaangesprek gehad. Werknemers die vaak een loopbaangesprek hebben voelen zich veel vaker aangemoedigd om te solliciteren naar interne vacatures ten opzichte van werknemers die deze gespreken niet voeren.

Dit is een voorbeeld afbeelding

4. Er is niet altijd voldoende aandacht voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van werknemers

Om burn-outs en loopbaanonderbrekingen te voorkomen, moeten bedrijven ondersteuningsprogramma’s voor de geestelijke gezondheid en methoden voor vroegtijdige opsporing introduceren. Daarnaast is het belangrijk dat een organisatie een werkcultuur creëert waarin open communicatie en voldoende evaluatiemomenten de basis vormen.

Om deze werkcultuur te laten werken voor iedereen dienen werkgevers rekening te houden met de functies van werknemers. Kijk bijvoorbeeld naar werknemers zonder kantoorbaan die vaak veel minder goed te bereiken zijn via e-mail en intranet. Zij krijgen onvoldoende de kans om aan te geven waar zij wel en niet tevreden over zijn. Dit zorgt ervoor dat deze werknemers vaak niet de kans krijgen om hun mening te geven over zaken als werkdruk, mentale en fysieke gezondheid en welzijn. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat ook deze werknemers hun mening kunnen geven, zonder dat zij zich hiervoor in allerlei bochten moeten wringen.

5. Salaris is niet de enige factor die werknemers gemotiveerd houdt

Ongeveer de helft van de werknemers die in de komende twaalf maanden willen stoppen, noemt het salaris als belangrijkste reden om te vertrekken. Interessant is dat 52 procent van de werknemers zonder leidinggevende functie vertrekt voor een hoger salaris. Dit percentage is veel groter dan de 37 procent van de leidinggevenden die om dezelfde reden vertrekken.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Echter, wanneer werknemers zich betrokken voelen bij de organisatie zakt het salaris naar de zesde plaats op de lijst van prioriteiten. Slechts 25 procent van de werknemers noemt het salaris als reden om bij hun huidige werkgever te blijven.

De meerderheid van de werknemers die van plan zijn de komende twaalf maanden bij hun huidige werkgever te blijven doet dit omdat:

  • ze gelukkig zijn;
  • hun baan stabiliteit biedt;
  • ze een goede balans tussen werk en privéleven hebben;
  • ze hun collega's aardig vinden;
  • een flexibele baan hebben.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact