Dit is waarom duurzame inzetbaarheid zo belangrijk is!

In een tijdperk waarin 'duurzaamheid' centraal staat, denken we vaak aan groene energie, recycling en het verminderen van de uitstoot van kooldioxide. Maar heb je ooit stilgestaan bij een duurzaam personeelsbeleid? Een duurzaam personeelsbeleid gaat over het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers niet alleen vandaag floreren, maar ook op de lange termijn blijven groeien. In de huidige, snel veranderende arbeidsmarkt is een duurzaam personeelsbeleid van cruciaal belang. De focus verschuift van kortetermijnwinst naar langetermijngroei, waarbij het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers centraal staan. In dit artikel gaan we dieper in op een duurzaam personeelsbeleid: wat het inhoudt, hoe het werkt en welke voordelen het biedt voor zowel kandidaten als opdrachtgevers.

Wat houdt een duurzaam personeelsbeleid in?

Een duurzaam personeelsbeleid richt zich op het optimaal benutten en ontwikkelen van medewerkers, met als doel een evenwichtige en gezonde werkomgeving te creëren. Hierbij wordt gekeken naar de langetermijnbehoeften van zowel de organisatie als de individuele medewerker. Het betreft investeringen in de groei en ontwikkeling van personeel, het bevorderen van werkzekerheid en het waarborgen van een goede werk-privébalans.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Een duurzaam personeelsbeleid in de praktijk

Een duurzaam personeelsbeleid gaat over uiteenlopende zaken die van belang zijn voor een medewerker. Denk hierbij aan het bieden van kansen, zodat zij zich blijven ontwikkelen, hun vaardigheden uitbreiden en op de hoogte blijven van de nieuwste trends en technologieën. Daarnaast houdt het beleid rekening met het bevorderen van interne mobiliteit, waardoor werknemers de kans krijgen om nieuwe uitdagingen binnen de organisatie aan te gaan. Ook flexibiliteit speelt een belangrijke rol, zodat medewerkers de vrijheid ervaren om hun werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen.

Adecco zet o.a. in op een duurzaam personeelsbeleid door het aanbieden van een divers aantal trainingen en opleidingen voor medewerkers. Daarnaast biedt Adecco ADV-dagen aan en besteedt het bijzondere aandacht aan de gezondheid van medewerkers, onder andere door bedrijfsfitness en een fietsregeling te faciliteren.

Andere voorbeelden van bedrijven met een duurzaam personeelsbeleid:

 • Yelp: betaald de Kosten van werknemers voor het inrichten van hun thuiswerkplek en biedt een vergoeding voor het bezoeken van een wellness.
 • Adobe: investeert in mindfulnessprogramma's, diensten voor het opbouwen van gezonde gewoonten, vrije tijd om op te laden en dekt zelfs een betaalde sabbatical elke vijf jaar.
 • Starbucks: voorziet in korting op aandelen van het bedrijf, beloningsprogramma's voor aandelen, een spaarrekening met cash incentives en een fonds om werknemers in financiële crisis te ondersteunen.

7 voorbeelden van vragen die een bedrijf zichzelf zou moeten stellen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid:

 • Wat zijn de huidige inzetbaarheidsniveaus van onze medewerkers? En welke tools en methoden gebruiken we om dit te meten?
 • Hoe ondersteunen wij de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers? Ofwel, Welke programma's en initiatieven hebben we om het fysieke en mentale welzijn van onze medewerkers te bevorderen?
 • Hoe faciliteren wij voortdurende professionele ontwikkeling?
 • Hoe bevorderen wij een gezonde werk-privé balans?
 • Hoe passen wij ons aan veranderingen in de arbeidsmarkt?
 • Hoe betrekken wij medewerkers bij duurzame inzetbaarheidsinitiatieven?
 • Welke rol spelen leidinggevenden in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid?

De voordelen van een duurzaam personeelsbeleid voor kandidaten:

 1. Persoonlijke groei en ontwikkeling:
  kandidaten krijgen de kans om te blijven leren en groeien, wat leidt tot meer voldoening in hun werk.
 2. Werkzekerheid:
  door te investeren in medewerkers, vergroten organisaties hun commitment naar het personeel toe, wat leidt tot een grotere werkzekerheid.
 3. Flexibiliteit:
  De mogelijkheid om flexibel te werken, draagt bij aan een betere balans tussen werk en privé, wat essentieel is voor het welzijn van medewerkers.

De voordelen van een duurzaam personeelsbeleid voor opdrachtgevers:

 1. Verhoogde medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid:
  tevreden en betrokken medewerkers zijn productiever, creatiever en minder vaak afwezig.
 2. Employer Branding:
  een duurzaam personeelsbeleid draagt bij aan een positief werkgeversimago, wat aantrekkelijk is voor toptalent.
 3. Langetermijnrendement:
  investeren in medewerkers leidt tot een sterker, flexibeler team dat beter in staat is om in te spelen op toekomstige uitdagingen en veranderingen in de markt.
 4. Loyaliteit:
  uit een onderzoek uitgevoerd door Deloitte in 2022 blijkt dat 64% van de werknemers meer aangetrokken is tot, en waarschijnlijk langer blijft bij organisaties die waarde creëren voor werknemers en voor de bredere samenleving.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact