Deze subsidies zijn er voor de ontwikkeling van medewerkers in 2024

Het is van cruciaal belang om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers voor de toekomst van een bedrijf. Om deze investeringen aantrekkelijker te maken, zijn er verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar die aangevraagd kunnen worden. Hieronder vind je een overzicht van deze subsidiemogelijkheden.

SLIM-subsidie: voor de ontwikkeling van medewerkers

In Nederland hecht de overheid veel waarde aan de continue ontwikkeling van medewerkers tijdens hun loopbaan. De SLIM-subsidie is in het leven geroepen als een stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen op de werkvloer. In 2024 wordt deze subsidie opnieuw beschikbaar gesteld voor mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden binnen het mkb en grootbedrijven actief in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Vanaf 1 januari 2024 is het tevens mogelijk om de SLIM-subsidie individueel in te zetten voor scholing, ter vervanging van het STAP-budget.

Jaarlijks kunnen subsidieaanvragen worden ingediend in twee periodes: van 1 tot en met 30 maart en van 1 tot en met 28 september. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca of recreatie is de subsidieregeling specifiek geopend van 1 tot en met 27 juli.

Bezoek voor meer informatie de officiële website via deze link.

Praktijkleren: voorbereiding op de arbeidsmarkt

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de subsidieregeling Praktijkleren geïntroduceerd met als hoofddoel het bevorderen van de opleiding van personeel en het beter voorbereiden van hen op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten die zij maken bij het begeleiden van een leerling of student. Bovendien komen ook de kosten voor de begeleiding van een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding in aanmerking voor deze subsidie.

De aanvraagperiode voor de Praktijkleren-subsidie begint op 3 juni en eindigt op 27 september. Werkgevers dienen zorgvuldig alle voorwaarden door te lezen voordat ze een aanvraag indienen.

Bezoek voor meer informatie de officiële website via deze link.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Tel mee met Taal: verbeteren basisvaardigheden

Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn cruciaal voor medewerkers op de werkvloer. Helaas beschikt niet iedereen van nature over deze basisvaardigheden. Om hier verandering in te brengen, heeft de overheid de subsidieregeling 'Tel mee met Taal' geïntroduceerd.

Belangrijk is dat niet alleen werkgevers, maar ook scholen, bibliotheken en andere organisaties de mogelijkheid hebben om deze subsidie aan te vragen. Dit stelt hen in staat om de basisvaardigheden van medewerkers en ouders te verbeteren. De aanvraagperiode voor Tel mee met Taal begint op 1 januari 2024.

Bezoek voor meer informatie de officiële website via via link.

MDIEU: duurzame inzetbaarheid

Het waarborgen van de gezondheid van werknemers zodat zij tot aan hun pensioenleeftijd productief kunnen blijven, is van groot belang. Om dit te ondersteunen, hebben bedrijven de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Denk hierbij aan het organiseren van trainingen of het uitvoeren van onderzoek. Daarnaast kan deze subsidie ook worden aangevraagd voor oudere werknemers die zwaar werk verrichten, waardoor zij eerder kunnen stoppen met werken. De aanvraagperiode voor deze subsidie begint in april en loopt tot september 2024.

Bezoek voor meer informatie de officiële website via deze link.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact