‘Boomerangen’: waarom oud-werknemers terugkeren

Er zijn verschillende redenen waarom mensen van baan veranderen. Uit onderzoek van de Adecco Group is gebleken dat werknemers vaak vertrekken voor een beter salaris, meer zekerheid en een beter beleid rondom flexibiliteit. Maar wat nou als deze oud-werknemers het helemaal niet naar hun zin hebben bij hun nieuwe baan? Dan kan het zomaar zijn dat ze overwegen terug te keren, ofwel: ze denken erover na om te gaan ‘boomerangen’.

Is boomerangen een nieuw fenomeen?

Als we een paar jaar terugkijken, zien we bijvoorbeeld uit een studie van het payrollbedrijf UKG dat in Amerika 43 procent van de mensen die tijdens de pandemie hun baan hebben opgezegd, denkt dat ze bij hun oude werkgever beter af waren. En niet alleen dat, één op de vijf mensen die tijdens de pandemie hun baan hebben opgezegd, is al teruggekeerd naar hun oude functie. Ook in Nederland wordt de term ‘boomerangen’ steeds bekender. Uit een onderzoek van het Financieele dagblad blijkt dat 31 procent van de respondenten wil terugkeren naar hun oude werkgever en 21 procent overweegt dit serieus.

Een kans op vooruitgang

Veel bedrijven moesten de afgelopen jaren gas terugnemen en belandden in een periode waarin overleven belangrijker was dan uitbreiden. Met minder nieuwe projecten en kansen voelden werknemers alsof ze vastzaten in hun huidige functie en weinig mogelijkheden kregen om te groeien. Nu hebben veel van deze bedrijven meer ruimte om te groeien, wat kansen biedt voor voormalige werknemers die willen terugkeren.

Cameron Lyall, SEO-directeur bij iCrossing, is zo'n voorbeeld. Hij keerde terug naar zijn vorige werkgever nadat hij was vertrokken om een team te leiden bij een concurrerend bedrijf vanwege een gebrek aan doorgroeimogelijkheden. "De baan voldeed niet aan mijn verwachtingen: al snel besefte ik dat ik niet veel kansen had om te groeien," legt hij uit. "Dus nam ik contact op met mijn voormalige manager en vroeg of er een mogelijkheid was om terug te komen. Ik wist dat er nieuwe functies beschikbaar kwamen en had het geluk te mogen starten in een hogere functie dan toen ik vertrok.''

Dit is een voorbeeld afbeelding

Uit onderzoek blijkt dat boomerangen heel gunstig is voor de loopbaanontwikkeling van een werknemer. Een werknemer verwerft vaak nieuwe vaardigheden en kan waardevolle ervaring opdoen. Dit kan een onderscheidende factor worden wanneer hij terugkeert naar zijn oorspronkelijke werkgever. Maar net zo belangrijk is dat Lyall opmerkte dat zijn terugkeer hem ook een echte psychologische boost gaf. "Ik voelde me echt energiek toen ik terugkwam. Hoewel ik terugkeerde naar dezelfde klanten als voorheen, had ik een frisse kijk op hoe plezierig het was om bij het bedrijf te werken," legt hij uit.

Ook voor bedrijven is boomerangen gunstig. Oud-werknemers zijn al bekend met de organisatie en haar cultuur, wat resulteert in lagere opleidings- en inwerkkosten. Daarnaast verloopt het sollicitatietraject ook veel sneller.

De oude werkgever missen

Na het vertrek van een werknemer krijgen bedrijven de kans om problemen aan te pakken die in eerste instantie tot het vertrek hebben geleid. Ook al is de reden voor het vertrek per werknemer verschillend, toch laat ons onderzoek een aantal interessante inzichten zien.

Uit onderzoek is gebleken dat de prioriteiten van werknemers die zich betrokken voelen bij hun baan volledig veranderen. Hoewel het salaris bijvoorbeeld een belangrijke reden kan zijn om naar een nieuwe baan te zoeken, zakt het salaris naar de zesde plaats op het lijstje van prioriteiten voor werknemers die zich betrokken voelen. Werknemers die blijven doen dit vaak vanwege een goede balans tussen werk en privé, flexibiliteit en de sterke band die zij hebben met collega’s.

Daarnaast laat de studie van UKG zien dat 38 procent van de oud-werknemers die willen terugkeren hun vroegere collega’s missen en 31 procent mist het comfort en de vertrouwde omgeving van de vorige werkgever.

Dit is een voorbeeld afbeelding

De moraal van het verhaal

Bedrijven kunnen veel leren van boomerang-werknemers. Deze terugkerende oud-werknemers hebben allemaal een reden gehad om te vertrekken, en het is daarom interessant voor bedrijven om te onderzoeken wat die reden is geweest. Het inzetten op een goed salaris alleen is vaak niet voldoende om toptalent te behouden. Bedrijven moeten echt luisteren naar de wensen van hun werknemers. Data tonen aan dat werknemers tegenwoordig veel meer waarde hechten aan loopbaanontwikkeling, opleiding, flexibiliteit, stabiliteit en een gezonde werkplek.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact