‘Boomerangen’: waarom oud-werknemers terugkeren

Er zijn verschillende redenen waarom mensen van baan veranderen. Uit onderzoek van de Adecco Group is gebleken dat werknemers vaak vertrekken voor een beter salaris, meer zekerheid en een beter beleid rondom flexibiliteit. Maar wat nou als deze oud-werknemers het helemaal niet naar hun zin hebben bij hun nieuwe baan? Dan kan het zomaar zijn dat ze overwegen terug te keren, ofwel: ze denken erover na om te gaan ‘boomerangen’.

Is boomerangen een nieuw fenomeen?

Kort gezegd: nee. Mensen keren vaak terug naar hun vorige baan. Wat uniek is aan de huidige situatie is de schaal waarop dit gebeurt. Uit een recente studie van payrollbedrijf UKG blijkt bijvoorbeeld dat in Amerika 43 procent van de mensen die tijdens de pandemie hun baan hebben opgezegd, denkt dat ze bij hun oude werkgever beter af waren. En dat niet alleen, één op de vijf mensen die tijdens de pandemie hun baan hebben opgezegd, is al teruggekeerd in hun oude functie. Ook in Nederland wordt de term ‘boomerangen’ steeds bekender. Zo blijkt uit een onderzoek van het Financieele dagblad dat 31 procent van de respondenten wil terugkeren naar hun oude werkgever en 21 procent zegt het serieus te overwegen.

Een kans op vooruitgang

Veel bedrijven moesten het de afgelopen jaren rustiger aan doen en kwamen in een periode terecht waarin zij eerder moesten overleven dan dat ze konden uitbreiden. Met minder nieuwe projecten en mogelijkheden voelden het voor werknemers alsof ze vastzaten in hun huidige functie en weinig kansen kregen om te groeien. Nu veel van deze bedrijven weer meer ruimte hebben om te groeien biedt dit mogelijkheden voor oud-werknemers die willen terugkeren.

Cameron Lyall is SEO-directeur bij iCrossing. Hij keerde terug naar zijn vorige werkgever nadat hij was vertrokken om een team te leiden bij een concurrerend bedrijf vanwege een gebrek aan doorgroeimogelijkheden. "De baan was niet wat ik ervan verwachtte: Ik besefte al snel dat ik niet veel kansen had om te groeien," legt hij uit. "Dus nam ik contact op met mijn voormalige manager en vroeg of er een mogelijkheid was om terug te komen. Ik wist dat er nieuwe functies vrijkwamen en had het geluk te mogen starten in een hogere functie dan toen ik wegging."

Dit is een voorbeeld afbeelding

Uit onderzoek blijkt dat boomerangen heel gunstig is voor een werknemer in termen van loopbaanontwikkeling. Een werknemer leert vaak nieuwe vaardigheden en kan ervaring opdoen. Dit kan een onderscheidende factor worden wanneer hij terugkeert naar zijn oorspronkelijke werkgever. Maar net zo belangrijk is dat Lyall merkte dat zijn terugkeer hem ook een echte psychologische oppepper gaf. "Ik voelde me echt energiek toen ik terugkwam. Ik keerde terug naar dezelfde klanten als voorheen, maar ik had een frisse kijk op hoe leuk ik het vond om bij het bedrijf te werken", legt hij uit.

Ook voor bedrijven is boomerangen gunstig. Oud-werknemers kennen de organisatie en haar cultuur al, wat resulteert in lagere opleidings- en inwerkkosten. Daarnaast is het sollicitatietraject ook veel korter.

De oude werkgever missen

Na het vertrek van een werknemer krijgen bedrijven de kans om problemen aan te pakken die in eerste instantie tot het vertrek hebben geleid. Ook al is de reden voor het vertrek per werknemer verschillend, toch laat ons onderzoek een aantal interessante inzichten zien:

Zo is gebleken dat de prioriteiten van werknemers die zich betrokken voelen bij hun baan volledig veranderen. Het salaris is bijvoorbeeld een belangrijke reden om naar een nieuwe baan te zoeken, maar bij werknemers die zich betrokken voelen zakt het salaris naar de 6e plaats op het lijstje van prioriteiten. Werknemers die blijven doen dit vaak vanwege een goede balans tussen werk en het privéleven, flexibiliteit én de band die zij hebben met collega’s.

Daarnaast laat de studie van UKG zien dat 38 procent van de oud-werknemers die willen terugkeren hun vroegere collega’s missen en 31 procent mist het comfort en de vertrouwde omgeving van de vorige werkgever.

Dit is een voorbeeld afbeelding

De moraal van het verhaal

Bedrijven kunnen veel van boomerang-werknemers leren. Deze terugkerende oud-werknemers hebben allemaal een reden gehad om te vertrekken en daarom is het voor bedrijven interessant om te onderzoeken wat die reden is geweest. Veel bedrijven zetten zomaar in op een goed salaris maar dat is niet voldoende om toptalent te behouden. Bedrijven moeten echt luisteren naar de wensen van hun werknemers. Data laat zien dat werknemers tegenwoordig veel meer waarde hechten aan loopbaanontwikkeling, opleiding, flexibiliteit, stabiliteit en een gezonde werkplek.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact