Belangrijke veranderingen concurrentiebeding: dit wil het kabinet veranderen.

Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Nu is uit onderzoek gebleken dat het concurrentiebeding vaak als standaardbepaling wordt opgenomen in arbeidsovereenkomsten, ook wanneer dit niet logisch is. Zo krijgen werknemers die bijvoorbeeld helemaal niet in aanraking komen met klantgegevens of gevoelige informatie toch een concurrentiebeding voorgeschoteld. Volgens het kabinet voegen werkgevers nog te vaak willekeurig een concurrentiebeding toe aan contracten, dit willen ze nu veranderen.

Daarom is het wetsvoorstel ‘modernisering concurrentiebeding’ door Minister van Gennip van Sociale Zaken in internetconsulatie gebracht. Dit betekent dat geïnteresseerden tot 15 april het conceptvoorstel kunnen bekijken en hun mening kunnen geven op www.internetconsultatie.nl. Het doel van het aanscherpen van het concurrentiebeding is het in staat stellen van werkgevers om hun gevoelige concurrentiebelangen te beschermen, terwijl tegelijkertijd het onnodige gebruik van het concurrentiebeding wordt beperkt.

De wijzigingen die in het wetsvoorstel staan zijn als volgt:

  1. Een concurrentiebeding kan maximaal één jaar effect hebben na het einde van de arbeidsovereenkomst.
  2. Het gebied waarin de werknemer niet mag werken vanwege het concurrentiebeding moet worden vermeld.
  3. Het zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelang voor een concurrentiebeding moet worden gemotiveerd voor alle arbeidsovereenkomsten (dus niet alleen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, zoals nu het geval is).
  4. Een werkgever moet de werknemer een vergoeding betalen wanneer een beroep op het concurrentiebeding wordt gedaan.
  5. De vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen. Wordt het beding bijvoorbeeld voor zes maanden ingeroepen, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van drie maanden loon.
Bron: (https://www.internetconsultatie.nl/moderniseringvanhetconcurrentiebeding/b1)
Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact