Bedrijven opgeroepen om ontslagcrisis af te wenden na onderzoek van de Adecco Group

Bedrijven moeten de werknemer centraal stellen om een ontslagcrisis als gevolg van de stijgende kosten van levensonderhoud te voorkomen, door werknemers financiële ondersteuning en een beter evenwicht tussen werk en privéleven te bieden.

  • Wereldwijd vreest drie op de vijf (61%) van alle werknemers dat hun salaris de stijgende kosten van levensonderhoud niet aankan.
  • ‘Quitfluencers' dreigen een massale exit besmetting, aangezien zeven op de tien werknemers toegeven dat het zien van collega's die ontslag nemen hen doet overwegen zelf op te stappen, waarbij de helft van de werknemers hun collega's daadwerkelijk volgt.
  • Van de 27% van alle werknemers die wereldwijd van plan zijn hun baan op te zeggen in de komende 12 maanden, is bijna de helft (45%) al actief op zoek naar een baan.
  • Zes van de tien werknemers (61%) hebben er vertrouwen in dat zij binnen zes maanden of minder een nieuwe baan kunnen vinden, ook al dreigt er een recessie. Ondanks een macro-economisch klimaat in beweging heeft een groot deel van de werknemers het gevoel dat zij de macht over de banenmarkt in handen hebben.
  • De vraag van Gen Z naar flexibiliteit is groot: bijna de helft werkt al vier dagen per week (47%) en 64% neemt daarvoor een salarisverlaging.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Geconfronteerd met toenemende economische onzekerheid moeten bedrijven zowel financiële als welzijnskwesties aanpakken om hun werknemers in deze onzekere tijden te ondersteunen en ontslag op afstand te houden, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Adecco Group, één van 's werelds grootste HR-dienstverleners. Het bedrijf onthulde de resultaten van de derde editie van zijn wereldwijde onderzoek naar het personeelsbestand: Global Workforce of The Future Report 2022. Het rapport onderzoekt de wereld van werk door de bril van 34.200 respondenten (zowel mensen met een kantoorbaan als mensen die geen kantoorbaan hebben) in 25 landen* - de grootste en meest brede steekproef van werknemers wereldwijd die ooit in het onderzoek is opgenomen.

Valerie Beaulieu-James, Chief Sales and Marketing Officer van de Adecco Group, zei: "Om te voorkomen dat werknemers de verleiding voelen om te stoppen - en dit wordt wereldwijd besmettelijk - moeten bedrijven het moment aangrijpen om hun betrokkenheid bij hun mensen te herprioriteren en niet alleen vertrouwen op het instrument van loonsverhoging. Om aan de verwachtingen van werknemers te voldoen, moeten bedrijven hun aanpak op het gebied van flexibiliteit herzien, omdat dit het verschil zal maken voor werknemers die twijfelen tussen blijven of vertrekken.

Om dit probleem aan te pakken, zouden retentiestrategieën de hoogste prioriteit moeten krijgen en zou het voor managers een cruciale eerste stap moeten zijn om loopbaangesprekken te voeren met hun teamleden. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om in je personeel te investeren en je te richten op het bieden van mogelijkheden voor levenslang leren. Omscholing en bijscholing zijn essentieel als we de band tussen werkgever en werknemer in de nieuwe arbeidsmarkt willen versterken. Het is essentieel dat managers in staat worden gesteld om een duidelijk doel op de werkplek nieuw leven in te blazen dat alle werknemers motiveert en dat aansluit bij hun persoonlijke doel."

Crisis in levensonderhoud zet werknemers aan tot extra werk

Volgens het onderzoek is de inflatie een belangrijke reden tot bezorgdheid voor werknemers. Drie op de vijf (61%) over de hele wereld zijn bang dat hun salaris niet hoog genoeg is om de huidige inflatie en de daarmee gepaard gaande crisis van de kosten van levensonderhoud op te vangen. Hierdoor is meer dan de helft (51%) van de werknemers eerder geneigd om een tweede baan te zoeken, waarbij bijna vier op de tien werknemers die geen kantoorbaan hebben (35%) toegeven dat ze een baantje hebben gehad om de eindjes aan elkaar te knopen. Millennials zijn het meest geneigd om beide te doen.

Quitfluencers dreigen een massale exit besmetting te veroorzaken

De enquête belicht de opkomst van de 'quitfluencer'. Meer dan twee derde (70%) overweegt zelf ontslag te nemen als ze anderen zien vertrekken. Landen die het meest blootstaan aan het risico van het fenomeen van de "quitfluencer" zijn de landen met het grootste aantal werknemers die het meest geneigd zijn ontslag te nemen. In Australië (33%), Zwitserland (32%) en in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika (31%) is de kans het grootst dat werknemers hun baan opzeggen. Wereldwijd zijn Gen Z 2,5 keer meer geneigd om ontslag te nemen dan babyboomers.

De bevindingen van het onderzoek tonen aan dat bedrijven zich duidelijk moeten richten op oplossingen om werknemers te behouden, aangezien bijna een derde van de werknemers wereldwijd (27%) zegt van plan te zijn om binnen de komende 12 maanden ontslag te nemen. Daarvan is bijna de helft (45%) actief op zoek. Hier ligt een kans voor bedrijven om in te grijpen en de trend om te buigen door te investeren in omscholings- en retentieprogramma's om de ontslagneiging op afstand te houden.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Jongere generaties eisen flexibiliteit

Jongere generaties komen steeds meer in opstand tegen de 'inhalige baan'-theorie en willen geen banen die je leven overnemen. Bijna de helft van Gen Z (47%) werkt vier dagen per week, tegenover slechts 18% van de babyboomers.

Van die 32% van alle werknemers die momenteel een vierdaagse werkweek hebben, heeft meer dan de helft (51%) daarvoor een loonsverlaging genomen. Hoewel de vierdaagse werkweek nog geen belangrijke factor is bij het kiezen van een baan, zou dit snel kunnen veranderen, en bedrijven moeten bereid zijn een flexibele werkomgeving te creëren om werknemers op de lange termijn tevreden en betrokken te houden naarmate hun behoeften blijven evolueren. Om talent in 2023 en daarna te behouden, moeten bedrijven zorgen voor flexibele werkregimes en werknemers een gezondere balans tussen werk en privéleven bieden. Salaris is niet allesbepalend.

Algehele tevredenheid en loyaliteit van werknemers gebaseerd op verschillende factoren

Nu bedrijven geconfronteerd worden met de uitdaging van een ontslagaanval, tegen de achtergrond van looninflatie en een mogelijk dreigende recessie, wijst het rapport ook op oplossingen op bepaalde belangrijke gebieden om het verloop te verminderen. De bevindingen maken duidelijk dat salaris de afgelopen jaren weliswaar een doeltreffend wervingsinstrument is geweest, maar dat werknemers niet langer alleen voor het salaris blijven.

Extra redenen voor hen om zich aan een werkgever te binden zijn onder meer een sterke bedrijfscultuur die een goed evenwicht tussen werk en privéleven biedt, vruchtbare relaties met collega's en zorgvuldig uitgewerkte ontwikkelingsmogelijkheden, vooral voor niet-leidinggevenden. De algemene werktevredenheid is tegenwoordig multidimensionaal en gebaseerd op de juiste mix van beloning naar prestatie, loopbaanontwikkeling, flexibiliteit, geestelijke gezondheid en welzijn. Om een ontslagcrisis af te wenden is het nu tijd voor bedrijven om het moment aan te grijpen en hun inzet voor hun mensen te herprioriteren door een duidelijk doel op de werkplek te stimuleren dat alle werknemers zal motiveren, waar ze zich ook bevinden.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Download hier het hele rapport: Global Workforce Of The Future 2022.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact