Artificial intelligence: gevaarlijk voor de wereld van werk?

Hoewel veel mensen enthousiast zijn over de ontwikkelingen op het gebied van AI (Artificial Intelligence), zijn er ook steeds meer experts die waarschuwen voor de gevaren van deze technologie. Geoffrey Hinton, een vooraanstaand AI-pionier, heeft onlangs zijn bezorgdheid geuit in een interview met The New York Times. Kort nadat hij ontslag nam bij Google, waar hij meer dan tien jaar werkte, sprak hij over de potentiële bedreigingen van AI. Hinton nam ontslag zodat hij nu vrijuit kan spreken over de risico's van deze technologie.

Hinton is niet de eerste die zich uitspreekt. Negentien voormalige leiders van de Association for the Advancement of Artificial Intelligence uitten vergelijkbare zorgen in een open brief. In dit artikel zetten we een aantal zorgen op een rij.

AI-systemen maken fouten

AI-systemen kunnen fouten maken omdat ze afhankelijk zijn van de kwaliteit en de hoeveelheid data waarmee ze getraind worden. Data die bijvoorbeeld niet representatief is voor de werkelijkheid of bevooroordeeld is, kan het AI-systeem dit overnemen en zo verkeerde conclusies trekken.

Dit is een aandachtspunt voor bedrijven omdat het kan leiden tot verkeerde beslissingen, onjuiste voorspellingen en onnauwkeurige analyses. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zorgen voor kwalitatief goede data, goed ontworpen algoritmes en regelmatige evaluaties. Zo wordt voorkomen dat fouten zomaar overgenomen worden.

Privacy

AI-systemen kunnen zonder toestemming informatie verzamelen over mensen via openbare bronnen zoals sociale media en andere online platforms. Dit kan leiden tot onvoldoende controle over de verspreiding van persoonlijke gegevens. Wetgeving en regels over dit onderwerp zijn er op dit moment nog niet.

Bedrijven moeten zich bewust zijn van deze risico's en ervoor zorgen dat zij deze gevoelige informatie niet zonder toestemming gebruiken. Ze kunnen aansprakelijk worden gesteld als ze niet voldoen aan de privacywetgeving, zoals de AVG. Het is beter om open te zijn over het verzamelen van gegevens en duidelijk te vermelden hoe en waarom deze gegevens worden verzameld en hoe ze worden gebruikt.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Hoewel AI in staat is om het werk efficiënter te maken, kunnen menselijke vaardigheden zoals sociale vaardigheden en empathie niet door machines worden vervangen. Daarom is het belangrijk dat bedrijven de rol van AI in hun organisatie begrijpen en deze technologie alleen gebruiken om mensen te ondersteunen, niet om ze te vervangen.

Tenslotte is het succes van AI niet alleen afhankelijk van de technologie zelf, maar ook van de mensen die deze technologie gebruiken en onderhouden.

Mismatch tussen vaardigheden en banen

werknemers kunnen door de opkomst van AI geconfronteerd worden met veranderingen in de benodigde vaardigheden voor bepaalde banen. Zonder de juiste vaardigheden lopen ze het risico hun baan te verliezen en kunnen ze moeite hebben om zich aan te passen aan nieuwe banen die ontstaan. Dit kan leiden tot een achterstand op de arbeidsmarkt.

Werkgevers moeten hun werknemers daarom opleiden en trainen om effectief met AI-systemen te werken en hun vaardigheden aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt.

Dit is een voorbeeld afbeelding
Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact