5 trends die de groene transitie en de groene economie definiëren

We moeten zo snel mogelijk overschakelen op een groene economie om de dreiging van klimaatverandering het hoofd te bieden. Echte verandering vereist groene rollen en groene vaardigheden.

De Groene Transitie komt er niet langer aan - zij is er. En met de Groene Transitie komt een grotere behoefte aan bijscholing, herscholing en opleiding van werknemers voor nieuwe soorten banen. De transformatie van vaardigheden en banen moet snel gebeuren, zo blijkt zowel uit onze whitepaper "Skills for the Green Economy" als uit LinkedIn's Global Green Skills Report 2022.

Uit de whitepaper van de Adecco Group blijkt dat de wereldeconomie zonder ontwikkeling van vaardigheden naar schatting maar liefst 71 miljoen banen zou kunnen schrappen in haar overgang naar een circulaire economie. Enerzijds zullen een groene economie en een verschuiving naar een duurzamere toekomst ongetwijfeld van invloed zijn op de vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt. Anderzijds zou vooruitgang in de richting van een groene transitie niet eens mogelijk zijn zonder de juiste vaardigheden.

Dit is een voorbeeld afbeelding

De verschuiving naar groene banen en vaardigheden is aan de gang!

Miljoenen werknemers hebben in een periode van ongekende instabiliteit en ontwrichting hun baan opgezegd op zoek naar een functie met een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Van de "Great Resignation", het pandemische fenomeen waarbij miljoenen Amerikanen in 2021 vrijwillig hun baan opzegden, tot de "Great Reshuffle", waarbij werknemers op zoek zijn naar een meer bevredigende rol en een doel in hun werk, tot de groene transitiebanen.

Hoe kunnen we wat we tot nu toe hebben geleerd, toepassen te midden van deze "Great Reshuffle" en bij de aanpak van de klimaatcrisis?

"Dit groene vaardighedenrapport is één manier waarop we ons steentje bijdragen," zegt LinkedIn's CEO, Ryan Roslansky. "We maken gebruik van onze unieke gegevens en expertise op de arbeidsmarkt om bruikbare inzichten te belichten die cruciaal zijn voor het leveren van een succesvolle groene transitie en het vermijden van potentiële valkuilen."

"We verwachten dat er in het komende decennium wereldwijd miljoenen nieuwe banen worden gecreëerd, gedreven door nieuw klimaatbeleid en verplichtingen", onthult Roslansky.

Waarom zijn groene vaardigheden belangrijk?

Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding omschrijft groene vaardigheden als "de kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die nodig zijn om in een duurzame en hulpbronnenefficiënte samenleving te leven, deze te ontwikkelen en te ondersteunen".

Klimaatverandering is een noodsituatie. Gebrek aan voedsel, water en biodiversiteit, samen met gedwongen migratie, zullen een verwoestende impact hebben op onze wereld als we onze praktijken niet veranderen. Het identificeren, beoordelen en ontwikkelen van groene vaardigheden is essentieel voor de overgang naar een koolstofarme economie en het benutten van alle voordelen die deze op sociaal, ecologisch en economisch gebied te bieden heeft.

Nieuwe milieunormen en -voorschriften zullen leiden tot veranderingen in producten en diensten in de economie, maar ook in banen en vaardigheden op de arbeidsmarkt. We moeten de vaardigheden en banen van mensen veranderen als we echte verandering willen bereiken.

"Het gaat om meer dan banen - we moeten inzoomen op de vaardigheden die deze banen aandrijven," zegt Roslansky "Groene vaardigheden."

Dit is een voorbeeld afbeelding

De vijf trends die de groene economie vorm geven

Volgens LinkedIn's Global Green Skills Report 2022 zijn dit de trends die de groene economie bepalen:

1. De vraag naar groen talent zal binnenkort groter zijn dan het aanbod.
Het aandeel groen talent in de beroepsbevolking wereldwijd neemt toe. Het aandeel groen talent is gestegen van 9,6% in 2015 tot 13,3% tot nu toe in 2021 (een groeipercentage van 38,5%).

2. De aanwerving van groen talent verloopt sneller dan de totale aanwerving
Het lijkt erop dat deze trend nog is versneld door de pandemie, waaruit blijkt dat groen talent relatief beter bestand is tegen een economische neergang dan niet-groen talent.

3. Er is momenteel een goed evenwicht in de groene vaardigheden die nodig zijn.
Duurzaamheid, hernieuwbare energie, milieubewustzijn, milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) en maatschappelijk verantwoord ondernemen maken de helft uit van de top 10 van groene vaardigheden waarnaar vraag is.

4. De snelst groeiende groene vaardigheden zijn zowel mainstream als opkomend.
De snelst groeiende groene vaardigheden liggen op het gebied van ecosysteembeheer, milieubeleid en voorkoming van verontreiniging. Toch zijn de meeste groene vaardigheden nodig in banen die traditioneel niet als groen worden beschouwd - zoals wagenparkbeheerders, datawetenschappers of gezondheidswerkers.

5. Het volume van werknemers die overstappen naar groene en vergroenende banen is te laag.
Zoals uit het rapport van LinkedIn blijkt, zijn vacatures waarvoor groene vaardigheden vereist zijn, de afgelopen vijf jaar met 8% per jaar gegroeid, terwijl het aandeel van groen talent in dezelfde periode met ongeveer 6% is gegroeid. Meer en meer werknemers ontwikkelen groene vaardigheden. Toch blijft het volume van overgangen naar groene en vergroenende functies te laag om een significante impact te hebben.

Up- en herscholing voor de groene transitie

Werkgevers moeten investeren in groene bij- en omscholing van hun arbeidskrachten, terwijl ook individuen een proactieve benadering van een leven lang leren moeten hanteren. Samenwerking tussen alle belanghebbenden op de arbeidsmarkt is nodig om de toename van groene banen aan te pakken en te helpen bij opleidingsmogelijkheden voor alle werknemers. Alleen door scholingsmogelijkheden op grote schaal beschikbaar en toegankelijk te maken, kunnen we ervoor zorgen dat niemand achterblijft bij de groene overgang.

Regeringen, bedrijven en individuen moeten allemaal samenkomen in een Nieuw Sociaal Contract om de markt voor aanwervingen te helpen overschakelen van een focus op titels en bedrijven, diploma's en scholen, naar een focus op vaardigheden en bekwaamheden

Zoals vermeld in LinkedIn's Green Economy Report: We hebben een historische kans om te herbekijken hoe we de overgang van de globale beroepsbevolking naar een groenere economie benaderen op basis van vaardigheden. Door inzichten uit nieuwe gegevens aan deze uitdaging toe te voegen, kunnen we een plan maken om de intensiteit van groene vaardigheden over de hele wereld te verhogen. De beroepsbevolking is er klaar voor en de planeet kan niet wachten: de tijd is nu gekomen.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact