3 veelgevraagde vaardigheden voor een duurzame economie

In de afgelopen jaren is de vraag naar bijscholing onder werknemers hard gestegen. Volgens het Global Workforce of the Future Report 2022 van de Adecco Group is het aanbieden van bijscholing niet alleen belangrijk om talent te behouden en de gewenste bedrijfsresultaten te behalen. Werknemers moeten duurzame vaardigheden aanleren voor een groter doel: de succesvolle overgang naar een duurzame economie.

Bij de duurzame economie horen een aantal nieuwe termen waar ‘Green Jobs’ er één van is die in verschillende sectoren voorkomt. De term green jobs wordt gebruikt wanneer het gaat om banen die op een bepaalde manier bijdragen aan het behouden en herstellen van het milieu.

Bij green jobs denken we al gauw aan een monteur die daken van zonnepanelen voorziet of een windturbinetechnicus die een inspectieronde in de Noordzee maakt, maar tegenwoordig zijn green jobs steeds vaker terug te vinden in het ‘gewone’ bedrijfsleven.

Omdat deze green jobs steeds vaker voorkomen in de wereld van werk moeten organisaties zich afvragen welke vaardigheden vandaag nodig zijn voor de duurzame banen van de toekomst. Het laatste Global Green Skills Report 2022 van LinkedIn maakt inzichtelijk naar welke vaardigheden werkgevers op zoek zijn en welke vaardigheden werknemers het vaakst toevoegen aan hun LinkedIn-profielen.

1. Duurzaam ontwerpen

In verschillende sectoren waaronder de stedenbouw, media, bedrijfsdiensten, non-profitorganisaties en softwarediensten is vraag naar designvaardigheden. Deze designvaardigheden stellen werknemers in staat om producten, processen en oplossingen te bedenken die niet alleen de werkgever helpen, maar ook het milieu en de maatschappij eromheen.

Opvallend genoeg laat het rapport van LinkedIn zien dat de vraag naar duurzame ontwerpers met name groeit in de mode-industrie. Sterker nog, met een groeipercentage van 90,6% was het ontwerpen van duurzame mode de snelst groeiende vaardigheid wereldwijd tussen 2016 en 2021. Inmiddels zijn het ook niet alleen meer de individuele creatievelingen die deze vaardigheid beheersen. Ook fabrikanten volgen in toenemende mate dit voorbeeld.

Dit is een voorbeeld afbeelding

2. Efficiënt omgaan met energie

Wanneer de productie van een product of het gebruik van een dienst niet meer energie verbruikt dan nodig is noemen we dit energie-efficiënt. De vaardigheden die nodig zijn om energie-efficiënt te werken staan inmiddels volop in de belangstelling. 9,2 procent van de LinkedIn-leden voegde in de afgelopen jaren een vaardigheid die te maken heeft met het opwekken van groene energie toe aan hun LinkedIn-profiel. Daarnaast stond het kunnen toepassen van kennis van zonnesystemen in de top tien snelst groeiende vaardigheden van de afgelopen vijf jaar, met een stijging van 55,5 procent tussen 2016 en 2021.

Bekwaam zijn in agronomie

Een duurzame toekomst betekent een duurzame voedselvoorziening voor een groeiende bevolking, het behoud van onze ecosystemen en biodiversiteit. Om dat te bereiken zijn werknemers nodig die bekwaam zijn in agronomie, een tak van landbouw die voornamelijk betrekking heeft op de grootschalige teelt van gewassen en bodembeheer. Het rapport van LinkedIn laat zien dat het beheersen van vaardigheden die nodig zijn voor andere takken binnen de landbouw ook steeds populairder zijn geworden:

  • Klimaat, met een groei van 68,7%
  • Oppervlaktewater, met een groei van 64,5%
  • Duurzame landschappen, met een groei van 52,9%

Dit is een voorbeeld afbeelding

Hoe nu verder?

Volgens het World Economic Forum is de milieusector en de sector voor hernieuwbare energie in de afgelopen vijf jaar met 237% gegroeid. Hoewel alle generaties nieuwe vaardigheden willen leren zijn het met name de jongere generaties (voornamelijk millennials) die het voortouw nemen. Ook al hebben jongeren met deze instelling een positieve invloed op hun eigen toekomst, toch moeten ook de oudere generaties meedoen. Daarom moeten werkgevers de nadruk leggen op loopbaanontwikkeling en bijscholing voor iedereen.

Doen werkgevers dat niet? Dan laat het Global Workforce of the Future Report 2022 zien dat werknemers zich zorgen gaan maken en bang zijn dat ze buitenspel gezet gaan worden. Een schokkende 36 procent van de werknemers is in het algemeen bezorgd over de overgang naar een duurzame economie. Daarnaast gaf 54 procent van de respondenten aan bezorgd te zijn dat de overgang naar een duurzame economie het moeilijker zal maken om in de toekomst werk te vinden. Het is daarom duidelijk dat een eerlijke, gelijkmatige en snelle bijscholing van de beroepsbevolking een vereiste is.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact