1 op de 10 medewerkers voelt zich gediscrimineerd

Discriminatie op de werkvloer blijft een belangrijk aandachtspunt. Uit de meest recente cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat in 2022 1 op de 10 van alle medewerkers zich wel eens gediscrimineerd heeft gevoeld. Het onderzoek, uitgevoerd door CBS en TNO onder 61.000 medewerkers, laat zien dat afkomst, huidskleur of nationaliteit, leeftijd en geslacht de meest voorkomende discriminatiegronden zijn.

Discriminatiegronden

Van de medewerkers die zich gediscrimineerd voelen, zijn zij met een migrantenachtergrond het meest kwetsbaar. Discriminatie op basis van afkomst, huidskleur of nationaliteit kwam vaker voor onder migranten van buiten Europa, met 16 procent. Ook migranten uit Europese landen met 10 procent, en in Nederland geboren personen met een buiten-Europese herkomst met 9 procent, worden relatief vaak gediscrimineerd op deze gronden. Leeftijdsdiscriminatie komt het meest voor onder medewerkers jonger dan 25 jaar met 4 procent en werknemers ouder dan 65 jaar met 5 procent. Verder meldt 4 procent van de vrouwen dat ze gediscrimineerd worden vanwege hun geslacht ten opzichte van 1 procent van de mannen.

Uitingen van discriminatie

Uit het onderzoek blijkt dat vooral opmerkingen, negeren of buitensluiten wordt ervaren door medewerkers die zich gediscrimineerd voelen. Een van beide vormen werd aangegeven door 35 procent van alle gediscrimineerde medewerkers. Daarnaast voelde 25 procent zich benadeeld in promotie- of ontwikkelingskansen, 18 procent kreeg minder aantrekkelijk werk toegewezen en 17 procent ontving een lagere beloning. Verder meldde 6 procent van de medewerkers bedreigingen, geweld of agressief gedrag te hebben ervaren.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Verschil per bedrijfstak

Discriminatie komt vaker voor in bepaalde bedrijfstakken dan in andere. De bedrijfstak vervoer en opslag spant de kroon met 12 procent, gevolgd door de gezondheids- en welzijnszorg met 11,4 procent en de horeca met 11 procent. In de bouw en landbouw komt het gevoel gediscrimineerd te worden het minste voor met 6 procent.

Tevredenheid en verzuim

Naast de impact op de werksfeer en op de persoon heeft discriminatie ook invloed op de tevredenheid van medewerkers en hun verzuim. Van de medewerkers die zich wel eens gediscrimineerd hebben gevoeld, zegt 17 procent (zeer) ontevreden te zijn over hun werk. Bij medewerkers die geen discriminatie hebben ervaren is dat slechts 5 procent. Medewerkers die zich gediscrimineerd voelen op hun werk verzuimen ook vaker. In 2022 zei 2 op de 3 van de medewerkers die discriminatie hebben ervaren verzuimd te hebben, tegenover ruim de helft van de medewerkers die geen last hadden van discriminatie.

3 adviezen om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan

Discriminatie op de werkvloer is een ernstig probleem dat aangepakt moet worden. Als werkgever zijn er verschillende manieren om discriminatie te voorkomen en te bestrijden:

  1. Neem klachten serieus en handel snel: Als werkgever is het belangrijk om klachten over discriminatie serieus te nemen en snel te handelen. Dit betekent dat er een duidelijke procedure moet zijn voor het melden en afhandelen van klachten en dat medewerkers erop moeten kunnen vertrouwen dat hun klachten serieus worden genomen.
  2. Train en informeer medewerkers: Het is belangrijk om medewerkers te trainen en te informeren over wat discriminatie is en hoe ze het kunnen voorkomen. Deze trainingen moeten verplicht zijn voor alle medewerkers en moeten regelmatig worden herhaald. Daarnaast moeten medewerkers weten waar ze terecht kunnen als ze te maken krijgen met discriminatie of als ze zich zorgen maken over discriminatie op de werkvloer.
  3. Monitor en evalueer: Het is belangrijk om regelmatig te monitoren en te evalueren of het beleid tegen discriminatie effectief is en of er nog verbeterpunten zijn. Dit kan worden gedaan door regelmatig enquêtes af te nemen onder medewerkers en door incidenten van discriminatie te registreren en te analyseren.
Dit is een voorbeeld afbeelding
Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact