Neurodiversiteit in de zoektocht naar uitzonderlijk vast talent

Bent u op zoek naar uitzonderlijk vast talent en wilt u tegelijkertijd de diversiteit en inclusie in uw personeelsbestand vergroten? Adecco is er om u te helpen de rijkdom in de onaangeboorde talentenpool te ontdekken en te koesteren.

De huidige talentmarkt, die blijvend is veranderd door de Covid-pandemie en de daarmee gepaard gaande Grote Ontslagneming/Herwaardering, is een verhaal van tekorten aan arbeidskrachten en gemis in vaardigheden, wat HR-managers over de hele wereld steeds meer hoofdpijn bezorgt.

Tegelijkertijd is een groeiend aantal potentiële werknemers, zoals gehandicapten en veteranen, werkloos of onderbezet, maar blijven ze voor de meeste bedrijven verborgen.

Het is belangrijk om samen te werken met de mensen in deze over het hoofd geziene talentpools en de zeer reële voordelen die zij voor bedrijven kunnen opleveren. Elk jaar brengen we duizenden mensen die een risico op de arbeidsmarkt lopen, in contact met zinvolle banen, zodat ze een zinvolle carrière kunnen opbouwen en bedrijven eersteklas werknemers krijgen.

Bij Adecco is het onze kerntaak om de toekomst voor iedereen te laten werken. Wij geloven in talent, niet in labels, en we weten dat verschillen geen tekortkomingen zijn. In het neurodiversiteitsrapport delen we onze ideeën over hoe werkgevers hun wervingsproblemen kunnen oplossen door dit onaangeboorde talent op te sporen en te stimuleren.

Waarom u neurodivers talent nodig hebt

De voordelen van een robuust beleid voor diversiteit en inclusie (D&I) zijn goed gedocumenteerd. Kortom, u kunt het zich niet veroorloven om geen divers en inclusief personeelsbestand en leiderschapsteam te hebben. Bedrijven met een sterk D&I-beleid hebben niet alleen een betere retentie van personeel, D&I kan ook een positieve invloed hebben op innovatie, productiviteit en winst.

Maar hoewel sommigen misschien denken dat D&I alles te maken heeft met ras, geslacht of seksuele geaardheid, moet een echt inclusief personeelsbestand breder zijn dan dat en de hele samenleving omvatten, inclusief degenen wier specifieke diversiteit misschien verborgen is. Een voorbeeld hiervan is neurodiversiteit.

De term neurodiversiteit is een combinatie van "neurologisch" en "diversiteit". Het is de opvatting dat verschillen in hersenfunctie gewoon een andere vorm van identiteit zijn en dat er niet zoiets bestaat als neurologisch normaal (of neuro typisch)

Elke innovatie begint met iemand die een beetje anders denkt

Hoewel neurodiverse mensen moeite kunnen hebben met specifieke vaardigheden, hebben ze vaak bovengemiddelde vaardigheden - zie ze als superkrachten - op andere gebieden, waaronder analyse en patroonherkenning. Neurodiverse teams zien dingen die anderen niet zien, omdat ze bestaan uit mensen die letterlijk anders denken. Daardoor kunnen zij met nieuwe ideeën komen, de productkwaliteit verbeteren en zich aanpassen aan een snel veranderende markt.

Maar neurodivergentie is niet alleen maar superkracht. Neurodiversiteit, goed doordacht en soms onzichtbaar, is ook een van de meest uitdagende gebieden van diversiteit en inclusie voor werkgevers veel bedrijven nemen neurodiversiteit nog steeds niet op in hun diversiteits- en inclusiestrategieën. Als gevolg hiervan ondervinden neuro divergente mensen veel praktische belemmeringen op het werk, evenals meer subtiele uitdagingen zoals een gebrek aan empathie van collega's.

Hoe kunnen werkgevers deze onevenwichtigheid rechtzetten?

Door een customer-experience benadering te hanteren voor kandidaten en nieuwe medewerkers. Hier is hoe:

Schrijf inclusieve functiebeschrijvingen

  • Functiebeschrijvingen die alleen aantrekkelijk zijn voor kandidaten die voldoen aan standaard normen, sluiten neurodivers talent effectief uit.
  • Neem de tijd om de precieze behoeften van de functie te verduidelijken. Ga er niet van uit dat u het weet omdat u al een oude functieomschrijving hebt. Eerdere functiebeschrijvingen kunnen verouderde, uitsluitende vereisten bevatten. Begin fris, elke keer weer.
  • Scheid 'must-haves' van 'nice-to-haves'. Neuro divergente kandidaten zullen waarschijnlijk niet alle vakjes aankruisen.
  • Gebruik zinnen als 'uitstekende communicatieve vaardigheden' of 'oog voor detail' alleen als deze echt belangrijk zijn voor de functie. Dit soort termen kunnen kandidaten ontmoedigen die moeite hebben met sociale vaardigheden of concentratie in bepaalde settings.
  • Neem een "neurodiversiteit-positieve" verklaring op. Wees er duidelijk over dat je redelijke aanpassingen graag bespreekt - en wees ook echt bereid om redelijke aanpassingen te bespreken.
  • Duidelijke en beknopte communicatie is een best practice voor alle kandidaten, maar bepaalde neuro divergente kandidaten zullen moeite hebben om de context te begrijpen. Wees direct.

Zorg voor een eerlijke selectie

Uw selectieproces mag er niet op gericht zijn mensen uit te sluiten, vooral niet op de krappe arbeidsmarkt van vandaag. Hier is hoe u het neurodivers positief kunt maken.

Werp uw netten wijd uit. Ga niet telkens weer op zoek naar dezelfde kandidaten. Ga actief op zoek naar en maak contact met neurodiverse gemeenschappen en instanties

Erken interne vooroordelen. Zorg ervoor dat uw processen erop gericht zijn de juiste mensen te vinden en niet alleen de mensen waar u zich prettig bij voelt. Organiseer trainingen of workshops over diverse wervingsmethoden voor iedereen die bij het proces betrokken is.

Straf het verleden niet af. Vermijd het mee laten tellen van onderbrekingen van kandidaten in hun opleidings- of werkgeschiedenis. Neuro divergente personen hebben vaak te maken met vooroordelen en/of gebrek aan ondersteuning, wat kan leiden tot een onvolledig in cv's.

Pas op voor geautomatiseerde systemen. Applicant Tracking Systems (ATS) en Recruiting Management Systems (RMS) sluiten vaak potentieel goed presterende neuro divergente kandidaten uit die niet in het plaatje passen. Controleer regelmatig de systemen die door uw bedrijf worden gebruikt om er zeker van te zijn dat ze geen vooroordelen versterken. Lees voor meer informatie het volledige neurodiversiteitsrapport van Adecco.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact