Inclusief werven: wat, waarom en hoe

In de moderne arbeidsmarkt wordt diversiteit en inclusiviteit gelukkig steeds meer omarmt. Inclusief werven helpt bedrijven om diverse talenten aan te trekken en een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich welkom voelt en op de juiste plek zit. Maar wat betekent inclusief werven precies? Waarom zou je het moeten doen? En hoe kun je het wervingsproces optimaliseren om echt inclusief te zijn? In dit artikel beantwoorden we deze vragen en geven we praktische tips om jouw wervingsproces te verbeteren.

Wat is Inclusief Werven?

Inclusief werven betekent dat je bij het aannemen van nieuw personeel zorgt dat iedereen een gelijke kans krijgt, ongeacht hun achtergrond. Dit houdt in dat factoren zoals leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele geaardheid, en fysieke of mentale beperkingen geen rol spelen bij de selectie. Het doel is om een diverse en inclusieve werkomgeving te creëren waarin iedereen zich welkom voelt en de kans krijgt om zijn of haar talenten te benutten. Inclusief werven gaat verder dan alleen het vermijden van discriminatie; het gaat om actief zoeken naar en waarderen van diversiteit, en het bevorderen van een cultuur waarin verschillende perspectieven en ervaringen worden gewaardeerd en benut.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Waarom zou je Inclusief Werven?

De belangrijkste reden is natuurlijk het bieden van gelijke kansen aan iedereen. Door te investeren in een inclusief wervingsproces minimaliseer je de kans dat iemand onterecht wordt afgewezen op basis van factoren waarop niet zou mogen worden beoordeeld.

Verder biedt inclusief werven veel voordelen voor je bedrijf. Allereerst zorgt een divers team voor meer creativiteit en innovatie, omdat verschillende mensen nieuwe ideeën en oplossingen kunnen aandragen. Hierdoor wordt je bedrijf flexibeler en beter in staat om problemen op te lossen. Ten tweede zorgt een inclusieve werkomgeving voor een betere sfeer, waardoor werknemers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Dit leidt tot meer tevredenheid en minder personeelsverloop. Ten slotte geeft inclusief werven je een voorsprong op concurrenten. Bedrijven die diversiteit omarmen, presteren vaak beter en hebben een beter imago. Klanten en partners zien je als een moderne en vooruitstrevende organisatie, wat je een concurrentievoordeel kan opleveren.

Hoe maak je jouw wervingsproces inclusief?

Wil je jouw wervingsproces inclusiever maken? Onderstaande tips geven je een goede start:

  • Inclusieve bedrijfscultuur: het is essentieel dat een inclusieve werkomgeving door de hele organisatie wordt omarmd. Is inclusiviteit bijvoorbeeld al een kernwaarde van jouw organisatie? Heb je goed overwogen waarom dit zo zou moeten zijn? Wat drijft jou, en welk verschil wil je maken?
  • Bewustwording creëren: zorg ervoor dat alle medewerkers begrijpen waarom inclusief werven belangrijk is. Hoe wordt er binnen jouw organisatie aandacht besteed aan inclusiviteit en worden inclusieve waarden actief gepromoot en gevierd? Ga hierover in gesprek met je medewerkers om te achterhalen hoe zij dit ervaren. Op basis van hun input kun je trainingen en workshops organiseren.
  • Inclusieve vacatureteksten: als je inclusief wilt werven, moeten je vacatures dit ook uitstralen. Bij het opstellen van inclusieve vacatureteksten is het van belang om taal te gebruiken die iedereen aanspreekt, zonder exclusief te zijn voor bepaalde groepen. Vermijd jargon en stereotypen, en richt je op de vereisten en vaardigheden die daadwerkelijk nodig zijn voor de functie. Gebruik zoveel mogelijk neutrale termen.
  • Objectieve selectie: gebruik gestandaardiseerde beoordelingscriteria om vooroordelen te verminderen. Zorg ervoor dat het team dat sollicitatiegesprekken voert goed is opgeleid en voorzie hen van tips over hoe ze objectief kunnen blijven en de uitkomst van de gesprekken niet laten beïnvloeden door vooroordelen.
  • Feedback vragen: Vraag nieuwe medewerkers om feedback over het wervingsproces en bekijk hoe je dit kunt verbeteren. Zij hebben immers het wervingsproces doorlopen en hebben mogelijk zaken opgemerkt die jou nog niet zijn opgevallen.

En tot slot nog een belangrijke tip: kijk niet alleen naar wat je in de toekomst kunt verbeteren, maar evalueer ook waar je in het verleden mogelijk de plank hebt misgeslagen. Zo geef je medewerkers de kans om zich hierover uit te spreken en kunnen jullie samen positief vooruit kijken.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Heeft AI de toekomst van inclusief werven?

Steeds vaker hoor je dat AI een belangrijke rol gaat spelen in het wervings- en selectieproces vanwege het voordeel dat het zonder vooroordelen kandidaten kan matchen aan functies en de vereiste vaardigheden. Echter, het risico schuilt in het feit dat deze AI-tools vaak worden getraind met data die niet neutraal is. Volgens de AVG moet een manager of medewerker altijd de uiteindelijke beslissing nemen over een sollicitatie, iets wat we sterk adviseren te blijven doen. AI kan een mooie bijdrage leveren aan het wervingsproces, maar de gesprekken van mens-tot-mens blijven hierin belangrijk.

Adecco helpt jou verder!

Wil jij van A tot Z geholpen worden met het inclusief maken van jouw wervingsproces? Via Adecco ontvang je een aanpak op maat!

Ga naar: https://www.adecco.nl/werkgevers/personeelsdiensten/uitzenden voor meer informatie. Laat gratis en vrijblijvend je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact