Talent en Technologie voorop in de 2017 editie van GTCI

 • 23-2-2017
 • 5:00
Tags:
 • Adecco Group

Fontainebleau (Frankrijk), Singapore, Zurich, 17 januari 2017: INSEAD, de Business School for the World, heeft de vierde editie van de Global Talent Competitiveness Index (GTCI) gelanceerd. De GTCI kwam tot stand in samenwerking met Adecco Group en het Human Capital Leadership Institute of Singapore (HCLI) en is een jaarlijks benchmarkingrapport waarin het talentconcurrentievermogen van landen wordt gemeten.

De GTCI meet hoe landen groeien en talent aantrekken en vasthouden: een bron waaruit besluitnemers kunnen putten bij de ontwikkeling van strategieën om hun talentconcurrentievermogen te verhogen. Het thema van deze vierde editie van de GTCI is Talent en Technologie: Vormgeven van de Toekomst van Werk.

Het rapport van 2017 onderzoekt de effecten van technologische veranderingen op talentconcurrentievermogen en stelt dat, terwijl banen op allerlei niveaus nog steeds worden vervangen door machines, technologie tegelijkertijd ook nieuwe kansen creëert. Echter, mensen en bedrijven zullen zich moeten aanpassen aan een werkomgeving waarin technologische knowhow, personeelsvaardigheden, flexibiliteit en samenwerking de sleutel tot succes vormen en waarin horizontale netwerken de plaats innemen van hiërarchieën als de nieuwe leiderschapsnorm. Overheden en zakelijke spelers moeten samenwerken om opleidingssystemen en een arbeidsmarktbeleid op te bouwen die geschikt zijn voor hun doel.

Zwitserland en Singapore staan bovenaan in de GTCI van 2017 en samen met vier Scandinavische landen (Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen) in de top 10. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten staan respectievelijk op de derde en vierde plaats.

Bekijk hier de GTCI pagina op Adecco.nl.

Global Talent Competitiveness Index 2017 ranglijst:

Top Tien

 1. Zwitserland
 2. Singapore 
 3. Verenigd Koninkrijk
 4. Verenigde Staten 
 5. Zweden
 6. Australië 
 7. Luxemburg
 8. Denemarken
 9. Finland
 10. Noorwegen 

De landen die hoog scoren delen belangrijke kenmerken, inclusief onderwijssystemen die tegemoetkomen aan de behoeften van de economie, een arbeidsmarktbeleid dat bevorderend is voor flexibiliteit, mobiliteit en ondernemerschap en een grote betrokkenheid van stakeholders vanuit het bedrijfsleven en de overheid.

Ilian Mihov, voorzitter van INSEAD, reageerde als volgt op deze resultaten:“Met deze vierde editie heeft het GTCI-rapport duidelijk het niveau van internationale erkenning bereikt dat wij voor ogen hadden toen we de index voor de eerste keer lanceerden. Door de focus op ‘technologie en talent’ brengt het rapport van dit jaar enkele van de meest uitdagende kwesties waarmee de wereldeconomie in de komende jaren te maken zal krijgen naar voren: het combineren van nieuwe banenkansen en duurzame groei, alsmede aankomende generaties de kans bieden om te leven en te werken in een wereld die de waarden waarin zij geloven uitdraagt. Zoals het rapport onderstreept, blijft de rol van onderwijs van fundamenteel belang om deze complexe serie doelstellingen te bereiken. Dit is een zoektocht waarbij INSEAD van plan is om zijn rol als leverancier van talent en leiderschap volledig waar te maken.”

Bruno Lanvin, Executive Director Global Indices bij INSEAD en coauteur van het rapport, zei:“Technologie verandert de manier waarop we leven en werken, maar niet altijd op spectaculaire wijze: de opkomst van een alomtegenwoordig internet, verbonden objecten (bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s) en virtuele teams die dagelijks op afgelegen locaties werken vindt op progressieve wijze en bijna ‘onzichtbaar’ plaats. Dit is een van de redenen waarom deze aspecten zo’n grote invloed hebben op de wereld van het werk. Toch, ik citeer Mark Twain, ‘is het nieuws over de dood van werk erg overdreven’: talentgereedheid en talentconcurrentievermogen zullen grotendeels bepalen welke economieën op kop gaan in de race om technologische voordelen om te zetten in banenkansen.”

Paul Evans, Shell Chaired Professor van Human Resources en Organisational Development, Emeritus, INSEAD en academisch directeur en coauteur van de Global Talent Competitiveness Index, zei:“Routinewerk wordt overgenomen door algoritmen en machines, maar dit creëert nieuwe kansen voor verbonden, innovatief werk. Maar ons schoolsysteem, dat nog dateert uit het fabriekstijdperk, bereidt onze kinderen eerder voor op routinewerk dan op creativiteit en projecten, waarbij ook de ‘leren hoe je moet leren’-mentaliteit wordt verwaarloosd die juist nodig is in een wereld waarin mensen in hun leven een multiloopbaan zullen hebben.”

Alain Dehaze, Chief Executive Officer van Adecco Group, zei:“De snelle vooruitgang van automatisering en kunstmatige intelligentie is de oorzaak van de meest ontwrichtende veranderingen in onze tijd in de manier waarop we leven en werken. De overgang zal zwaar zijn, dus overheden en bedrijfsleven moeten in actie komen. Hervormingen in het onderwijssysteem zijn dringend nodig om de juiste technische en sociale vaardigheden te kunnen leveren, alsmede het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen. Aangezien een multiloopbaan de norm wordt, moeten werknemers hun inzetbaarheid vergroten door bereid te zijn tot levenslang leren. Tegelijkertijd moet het arbeidsmarktbeleid de behoefte aan flexibiliteit van de werkgever combineren met sociale bescherming. Alleen door samen te werken kunnen we de uitdagingen het hoofd bieden, de kracht van werk ontketenen en de welvaart vergroten.”

Su-Yen Wong, CEO van het Human Capital Leadership Institute, zei:“Technologie heeft een enorme invloed op de aard en structuur van werk. In dit digitale tijdperk, waarin werk voortdurend ontwikkelt, zijn de prijswinnaars niet de werknemers met het grootste aantal technische vaardigheden, maar degenen die in staat zijn om te leren en te blijven leren in hun functie. Veel werknemers zullen te maken krijgen met technologische en structurele werkloosheid als zij niet opnieuw in zichzelf investeren. Om de kracht van menselijk kapitaal te benutten moeten overheid en bedrijfsleven een cultuur van voortdurend leren tot stand brengen bij personeel en moeten zij individuele arbeidskrachten die niet over de juiste vaardigheden voor de toekomst beschikken helpen om zich om te scholen.”

Aangezien een succesvolle transformatieverandering het meest waarschijnlijk is in sterke ecosystemen, wijzen steden en regio’s de weg op het gebied van talentconcurrentievermogen. Ze genieten vaak een grotere financiële onafhankelijkheid en hogere economische groeicijfers dan de landen waarin ze liggen, zijn in staat om zich te richten op verbetering van de levenskwaliteit en zijn vaak beter in staat tot snel beslissingen nemen en innovatieve branding. Om de dynamiek die steden in talentmagneten verandert verder te onderzoeken hebben de partners dit jaar voor het eerst de Global Cities Talent Competitiveness Index (GCTCI) gelanceerd.

In de eerste editie van de GCTCI staan 46 landen. Kopenhagen staat op de eerste plaats, gevolgd door Zurich en Helsinki. San Francisco en Los Angeles zijn de twee Amerikaanse steden in de top tien en staan respectievelijk op de vierde en achtste plaats. Sydney en Singapore, respectievelijk op plaats 12 en 19, gaan aan kop in Azië-Stille Oceaan. Terwijl de talentprestaties van de steden zijn gemeten in een aantal dimensies, beschikken alle steden uit de top tien over een hoge levenskwaliteit, een hoge connectiviteit en een groot aantal kansen voor internationale bekendheid.

Wereldwijde stedenranglijst Talent Competitiveness Index 2017:

Top Tien

 1. Kopenhagen
 2. Zurich
 3. Helsinki
 4. San Francisco
 5. Göoteborg
 6. Madrid
 7. Parijs
 8. Los Angeles
 9. Eindhoven
 10. Dublin

Bruno Lanvin, auteur van dit speciale deel van het rapport over de GCTCI, onderstreept dat “ofschoon de eerste versie van de GCTCI, die dit jaar wordt gepresenteerd, ongetwijfeld nog aanzienlijk verbeterd zal worden in de komende jaren, biedt de index een levendig beeld van een wereld waarin talent zich niet alleen van land naar land verplaatst, maar ook van stad naar stad, vaak over de landsgrenzen heen. Steden zijn dus in opkomst als wereldspelers in de talentconcurrentiestrijd; de eerste GCTCI-ranglijst laat zien dat, ofschoon megasteden zoals San Francisco, Madrid of Parijs tot de leiders behoren, kleinere steden zoals Kopenhagen, Zurich, Göteborg of Dublin serieuze concurrenten zijn. Het zijn steden waar talent uitstekende loopbaankansen kan vinden, een hoge connectiviteit (breedband en transport) en een hoge kwaliteit van leven voor henzelf en hun gezin.”

Bij de analyse van de landen in de index komen verschillende patronen en trends naar voren, die als volgt samengevat kunnen worden:

 • Technologie en hyperconnectiviteit veranderen de aard van werk: samen met demografische, economische en sociale factoren sturen zij de opkomst aan van een meer onafhankelijke en verspreide beroepsbevolking. Flexibiliteit is het sleutelwoord van ons tijdperk, waarin we van een omgeving waarbinnen werk was gebaseerd op een traditioneel (gesalarieerd) dienstverband overschakelen naar een situatie waarin 30% van de Amerikaanse en Europese beroepsbevolking werkzaam is als 'zelfstandige'.
 • We moeten verder denken dan automatiseren: het gaat niet alleen om technologie. Het gaat om een diepgaande transformatie van de samenleving, organisaties, loopbanen, onderwijs en werkgelegenheid. Organisaties worden platter en zijn onderling verbonden, resultaten en samenwerking zijn belangrijker dan autoriteit en hiërarchie en een multiloopbaan is de norm geworden.
 • Technische vaardigheden én sociale/projectcompetenties zijn van cruciaal belang voor het nieuwe talentprofiel, aangezien innovatie steeds vaker het resultaat is van samenwerken. Omdat de wereld waarin wij leven zo onvoorspelbaar is, moeten jonge mensen hun positie versterken door te ‘leren hoe je moet leren’ en daarnaast vaardigheden ontwikkelen op het gebied van creativiteit, het oplossen van problemen en communicatie. Curricula moeten bestaan uit op ervaring en projecten gebaseerde benaderingen, inclusief op werk gebaseerde trainingsmogelijkheden, zoals stages. In het tijdperk van de multiloopbaan is levenslang leren bovendien een vereiste.
 • Onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid zijn de grootste uitdagingen van transformatieverandering: samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen is van essentieel belang om een snelle hervorming van het onderwijssysteem te kunnen garanderen en om een arbeidsmarktbeleid te ontwerpen dat de flexibiliteit van de arbeidsmarkt combineert met sociale bescherming.
 • De eerste (bèta)versie van de GCTCI levert een ongebruikelijk beeld op van de manier waarop steden concurreren om talent: er zijn veel kleine steden onder de topscorers in de GCTCI (7/10 hebben minder dan 400.000 inwoners); topscorers bieden het beste van twee werelden (hoge kwaliteit van leven in combinatie met kansen voor internationale bekendheid en loopbanen) en een opmerkelijk hoog aantal Scandinavische steden (3) staat in de top 5 en heeft profijt gehad van gemeenschappelijke strategieën voor het aantrekken en vasthouden van talent.

Ga voor meer informatie over de Global Talent Competitiveness Index naar: www.gtci2017.com of download hier het volledige rapport.

Volg twitter: #GTCI voor updates.

Download het GTCI 2017-rapport via deze link.

Download de GTCI 2017-infographic via deze link.

Bekijk de GTCI 2017-videographic via deze link.

Neem voor meer informatie contact op met: Adecco Group Press Office press.office@adecco.com of +41 (0) 44 878 87 87 - www.adecco.com.

Over INSEAD - de ‘Business School for the World’

Als een van de meest toonaangevende en grootste business schools ter wereld brengt INSEAD mensen, culturen en ideeën bij elkaar om levens te veranderen en organisaties te transformeren. Een mondiaal perspectief en culturele diversiteit worden weerspiegeld in alle aspecten van ons onderzoek en onderwijs. Met campussen in Europa (Frankrijk), Azië (Singapore) en het Midden-Oosten bestrijkt het businessonderwijs en -onderzoek van INSEAD drie continenten. Onze 145 beroemde faculteitsleden komen uit 40 landen en inspireren jaarlijks meer dan 1.400 afstudeerkandidaten in onze gespecialiseerde MBA en Executive MBA masterprogramma’s (Master in Finance, Executive Master in Consulting en Coaching for Change) en doctoraalprogramma’s. Bovendien nemen ieder jaar meer dan 11.000 leidinggevenden deel aan de opleidingsprogramma’s van INSEAD. Naast de INSEAD programma’s op onze drie campussen neemt INSEAD deel aan academische partnerschappen met de Wharton School van de University in Pennsylvania (Philadelphia & San Francisco); de Kellogg School of Management van de Northwestern University in de buurt van Chicago; de Johns Hopkins University/SAIS in Washington DC, het Teachers College van de Columbia University in New York en de MIT Sloan School of Management in Cambridge, Massachusetts. In Azië is INSEAD partner van de School of Economics and Management van de Tsinghua University in Peking en de China Europe International Business School (CEIBS) in Shanghai.

INSEAD is medeoprichter van de multidisciplinaire Sorbonne University, opgericht in 2012, en partner van de Fundação Dom Cabral in Brazilië. INSEAD werd pionier op het gebied van internationale bedrijfsopleidingen met het afstuderen van de eerste MBA-klas op de campus van Fontainebleau in Europa in 1960. In 2000 opende INSEAD de Aziatische campus in Singapore. In 2007 begon de school een samenwerkingsverband in het Midden-Oosten, waar in 2010 de campus in Abu Dhabi werd geopend. Over de hele wereld en al decennia lang zorgt INSEAD voor baanbrekend onderzoek en innovatieve programma’s, zodat zakelijk leiders over de juiste kennis en gevoeligheid beschikken om waar dan ook te kunnen werken. Dankzij deze speerpunten zijn wij écht "The Business School for the World”. In 2016 kende de Financial Times het MBA-programma van INSEAD de eerste plaats toe.

Ga voor meer informatie over INSEAD naar www.insead.edu.

Contactpersonen voor pers:

Europa en Azië: Sophie Badré Tel: +33 1 60 72 45 26 / E-mail: sophie.badre@insead.edu

Europa: Julia Irrgang Tel +33 1 60 72 93 34 / E-mail: julia.irrgang@insead.edu

Azië: Aileen Huang Tel: +65 67995552 / E-mail: aileen.huang@insead.edu

Cheryl Ng Tel: +65 64077234 / E-mail: cheryl.ng@insead.edu

Midden-Oosten: Zeina Sleiman Tel + 971 2 6515320 / E-mail: zeina.sleiman@insead.edu

Over Adecco Group

Adecco Group, met hoofdkantoor in Zürich, Zwitserland, is wereldwijd de grootste aanbieder van HR-oplossingen. Met meer dan 33.000 fulltime medewerkers, en rond de 5.100 kantoren in 60 landen en gebieden over de hele wereld, biedt Adecco Group een brede reeks diensten, waarbij elke dag meer dan 700.000 collega’s worden ingezet bij onze klanten. Onze diensten bestrijken het brede terrein van tijdelijk personeel, permanente plaatsing, loopbaanverandering en talentontwikkeling, evenals uitbesteding en consulting. Adecco Group is een Fortune Global 500-bedrijf.

Adecco S.A. is geregistreerd in Zwitserland (ISIN: CH0012138605) en heeft een notering op de SIX Swiss Exchange (ADEN).

Over het Human Capital Leadership Institute (HCLI)

Het Human Capital Leadership Institute (HCLI) is een aanjager en neutrale speler in het ecosysteem van het menselijk kapitaal. HCLI beschikt over de unieke vaardigheid om meervoudige perspectieven en stemmen uit het bedrijfsleven, de overheid en universiteiten samen te brengen door het bieden van inzichten om Azië te begrijpen en daar succesvol zaken te doen, en de implicaties daarvan met betrekking tot leiderschap- en menselijk kapitaalstrategieën voor Azië. Met zijn inspanningen wil het instituut wereldleiders creëren met een brede kennis omtrent leidinggeven in Azië, en Aziatische leiders die beschikken over de juiste vaardigheden om over de hele wereld leiding te geven. HCLI is een strategische alliantie tussen het Ministry of Manpower (MOM) van Singapore, de Economic Development Board (EDB) van Singapore en de Singapore Management University (SMU).

Ga voor meer informatie naar: www.hcli.org.

Deel dit nieuws via