Nieuwe cao uitzendkrachten!

Op woensdag 25 oktober 2017 hebben alle betrokken vakbonden en werkgevers ingestemd met een nieuwe cao voor uitzendkrachten. Adecco is tevreden met het bereikte resultaat. Het resultaat dat er nu ligt, geeft een prima balans tussen flexibiliteit en zekerheid, in lijn met het nieuwe regeerakkoord. De nieuwe cao loopt vanaf 5 november 2017 tot en met 31 mei 2019.

Nieuws

Hieronder hebben wij voor jou een samenvatting gemaakt van de belangrijkste wijzigingen:

• Per 1 januari 2018 krijgen uitzendkrachten een extra vakantiedag. Nu krijg je voor een volledig gewerkte maand 16 vakantie-uren, dit wordt verhoogd naar 16,67 per volledig gewerkte maand (of een evenredig deel daarvan als je niet de volledige maand hebt gewerkt).

• Als uitzendkracht is het straks toegestaan om ergens anders te werken, tenzij je bij ons hebt aangegeven om te komen werken, waarbij er duidelijkheid is over de dag(en), (verwachte) tijdstip(pen) en het (verwachte) aantal uren van werk.

• Ben je een uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting? Dan mag je na overleg met ons jouw beschikbaarheid bepalen of wijzigen. Je moet dan nog wel voldoende beschikbaar blijven om uitgezonden te kunnen worden.

• In de huidige ABU cao kunnen boetes onder bepaalde voorwaarden worden verrekend met het loon van een uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont. In de nieuwe cao staat dat alleen justitiële en bestuurlijke boetes nog kunnen worden verrekend met het salaris van deze uitzendkrachten.

• In de nieuwe cao zijn diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij de inlenersbeloning correct vast kunnen stellen. Zo worden er in de nieuwe cao vaste processtappen en rekenmodules gegeven om het uurloon en/of ADV toeslag te berekenen als de cao, of de regelingen bij de inlener daar onvoldoende duidelijkheid over geeft.

• De percentages voor de ABU-beloning die gebruikt worden om het salaris van een uitzendkracht van 15 tot en met 21 jaar vast te stellen (jeugdloonstaffel), worden aangepast aan de percentages die worden gehanteerd voor het wettelijk minimum jeugdloon.

Mocht je vragen hebben over bovenstaande cao wijzigingen, dan kun je contact opnemen via ons contactformulier

Gerelateerde artikelen

10 absolute don’ts tijdens een sollicitatiegesprek

Ben je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en lukt het je amper om je zenuwen in bedwang te houden? Geen nood! Vermijd de volgende zaken en jij sleept die droombaan in de wacht.

Lees meer
Welke vragen kun je stellen in een sollicitatiegesprek?

Is er nog iets wat jij wilt weten? Vroeg of laat kun je deze vraag verwachten tijdens je sollicitatiegesprek. Natuurlijk ben jij hierop voorbereid. Want de kans om er achter te komen of de baan en het bedrijf wel echt bij je passen laat je zeker niet voorbij gaan.

Lees meer