Werkakkoord


Adecco vergroot de kansen op werk voor jongeren Op 31 maart 2015 sloten Mirjam Sterk en minister Lodewijk Asscher met 75 bedrijven en werkgeversorganisaties de Werkakkoorden. In een Werkakkoord spreekt een werkgever de intentie uit om de kans op werk voor jongeren te vergroten.

Ook Adecco Group Nederland heeft het Werkakkoord getekend en daarmee de intentie uitgesproken om de kansen op werk voor jongeren te vergroten. Dit doen we onder andere door:
  • Een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van jongeren op de arbeidsmarkt (empowerment) 
  • Hiermee de positie van jongeren te versterken op de arbeidsmarkt (employability)   
  • Oplossingen aan te dragen aan voor de mismatch 
Met Way to Work maken we ons sterk voor een betere arbeidsmarktpositie voor jong talent:
  • Meer kennis en skills om kansen op een baan te verzilveren
  • Meer mogelijkheden om relevante werkervaring op te doen
  • Een betere match tussen onderwijs, scholing en werk te realiseren
Wij van Adecco Group Nederland investeren in jongeren door met Way to Work de focus te leggen op instroom, scholing en voorbereiding van jongeren op de arbeidsmarkt, al dan niet in samenwerking met maatschappelijke partners.

Bekijk hier het werkakkoord
Meer weten over de werkakkoorden? Lees hier