Je cv schrijven

 

Wat moet er allemaal in je cv staan? Lees wat je moet weten over het schrijven van je cv.

De meest gebruikelijke volgorde van een cv is als volgt:

  • Persoonlijke gegevens
  • Opleiding/cursussen
  • Werk(stage) -ervaring
  • Talenkennis
  • Nevenactiviteiten/hobby’s
  • Referenties

Hieronder een specificatie van de verschillende onderdelen:

Persoonlijke gegevens

Vermeld je naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, burgerlijke staat (samenwonen is een formele status), geboortedatum en geboorteplaats. Tip: gebruik een representatief e-mailadres. Dus geen adressen als ‘kiss@hotmail.com’ bijvoorbeeld.

Opleiding/ cursussen

Beperk je tot details over je opleiding tot het ´hoogst bereikte niveau´. Als dit een doctoraal examen is dan doet het er niet toe welke cijfers je had voor de propedeuse. Ook cursussen worden hier vermeld.

Werk(stage-) ervaring

Begin met je meest recente baan. Vermeld ook vol- en deeltijdbanen, onderzoeken, stages en vrijwilligerswerk. Noem steeds begin- en einddata. Gebruik aandachtstreepjes om resultaten, vaardigheden en taken op te sommen. (Na een aandachtstreepje komt een punt/komma (;), het laatste aandachtstreepje eindigt met een punt (.)). Gebruik niet meer dan zes aandachtstreepjes in één rubriek. Benadruk zo mogelijk relevante opgedane kennis passend bij de functie waarop je solliciteert. Laat geen gaten in de tijd vallen. Als je een tijdje niet hebt gewerkt, leg dan uit waarom en noteer wat je in die periode wèl deed.

Kerncompetenties

Bij veel vacatures wordt aangegeven welke competenties wenselijk zijn voor de functie. Het is goed om in je cv al een overzicht van jouw sterkste competenties op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn: ondernemend, commercieel of planmatig.

Denk goed na over je competenties en noteer geen zogenoemde ‘containerbegrippen’. Competenties als communicatief en flexibel zijn niet heel concreet. Veel beter is het om te vermelden dat je schriftelijke communicatie helder is of dat je gedragsflexibel bent.

Talenkennis

Vermeld hier welke taal je moedertaal is en welke talen je beheerst. Bijvoorbeeld:

Taal Spreken Schrijven
Nederlands Moedertaal Moedertaal
Engels Goed Goed
Duits Goed Basiskennis
Spaans Basis Basis
Nevenactiviteiten/ hobby’s

Geef een opsomming van je kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeld ook van welke organisaties je lid bent, zeker als je een verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt en geef aan welke computertaal of software je beheerst. Als je op een specifiek terrein, zoals muziek of sport, meer dan één voorbeeld wilt geven, gebruik dan tussenkopjes. Dat leest makkelijker.

Referenties

Verstrek deze op een aparte lijst en houd ze apart van je cv Als je zegt dat referenten 'op verzoek beschikbaar zijn', zorg er dan ook voor dat dit zo is!