FME en Adecco zetten in op brede maatschappelijke samenwerking

 
Werkgevers, onderwijsinstellingen en overheid moeten nauw en actief samenwerken om het imago van werken in de techniek op te vijzelen. Want er dreigt in de techniek een structureel tekort aan gekwalificeerde medewerkers. En dat is toch eigenlijk van de gekke, in het licht van de hoge werkloosheidscijfers.

“De beste producten maak je met goed personeel”, aldus FME-CWM, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Het probleem is echter dat personeel niet gemakkelijk te vinden is, ondanks de hoge werkloosheid onder jongeren. 

Technipact: kiezen voor, leren voor en werken in techniek
De jeugd vindt techniek niet ‘sexy’. In het onderwijs is techniek te lang een ondergeschoven kindje geweest. Een universitaire opleiding staat als sinds jaren in veel hoger aanzien dan een technische praktijkopleiding. Maar er is een kentering. Mede dankzij het ‘Technipact’, waarvan FME één van de initiatiefnemers is, slaan bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale overheden de handen sinds 2013 ineen. Gezamenlijk doel:
  • Meer instroom in technische studies
  • Kwalitatief hoogstaande opleidingen
  • Goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt
Over kansen en ambities
De ambities van FME en haar aangesloten lidbedrijven passen naadloos bij de ambities van Adecco Way to Work. Ook Adecco Group Nederland, per definitie sterk verbonden met technische en technologische industrieën, geeft uitvoering aan de ambitie om de drempel naar een baan in de techniek te verlagen en de kloof tussen het onderwijs en de werkpraktijk te verkleinen. De vacaturesite van Adecco, adecco.nl, biedt volop kansen voor jongeren.

FME-CWM en Adecco Group Nederland werken sinds 2011 als partners samen. Er is in dat jaar een raamovereenkomst gesloten, die alle bedrijven die bij FME zijn aangesloten onder dezelfde voorwaarden toegang bieden tot de flex- en HR-diensten van Adecco (General Staffing) en Ajilon (Professional Staffing). Ook flexwerk is een effectieve manier om meer jongeren in de techniek te laten instromen en met behulp van training en opleiding goede perspectieven te bieden op een uitdagende loopbaan.

Zelf opleiden
Dit is nodig, want, zoals gezegd, de technologische industrie heeft nu al te maken met tekorten aan middelbaar of hoger opgeleid personeel. Binnen strenge spelregels die verdringing op de arbeidsmarkt moeten tegengaan, worden er zelfs technici aangetrokken van buiten de Nederlandse landsgrenzen. De hoogste tijd dus, dat Nederland zelf weer jongeren gaat interesseren en opleiden voor werk in de techniek.

Werkgeverschap voor ‘The Next Generation’
Bedrijven die bij FME zijn aangesloten, steken de hand trouwens ook in eigen boezem. Zijn we als werkgevers wel aantrekkelijk genoeg voor jongeren en houden we binnen onze werkomgeving voldoende rekening met de wensen van de nieuwste generatie? Met die vraag als uitgangspunt, heeft FME het platform ‘The Next Generation’ opgericht. Hier brainstormen jonge, ambitieuze ondernemers over de vraag of ze hun innovatieve kwaliteiten en ideeën kunnen loslaten op werkgeverschap, opleiding en talentontwikkeling. Ook dat met één doel: jongeren interesseren voor en binden aan de Nederlandse technologische industrie.

Meer informatie?
Kijk op www.fme.nl 
Nieuwsgierig naar stage- en/of werkkansen in de technologische industrie? Kijk dan eens op www.stagemarkt.nl of www.techniektalent.nu Bekijk ook het vacatureaanbod van www.adecco.nl.