Cisco Networking Academy

 

Een wereldwijde ketting van ’s werelds meest geavanceerde klaslokalen

Al eens gehoord van de Cisco Networking Academy? Als je ambities hebt in ICT, kun je er letterlijk wijzer van worden. Het is niet één school of instelling. De Networking Academy is eerder een concept en een organisch leerprogramma dat Cisco letterlijk naar studenten toebrengt. In Nederland draait de Cisco Academy op 95 onderwijsinstellingen – ROC’s, mbo’s en vmbo’s. Wereldwijd bekwamen jaarlijks meer dan 1 miljoen studenten (waarvan 400.000 in Europa) zich in ICT via 9000 academies, verspreid over 170 landen. Neem een kijkje op www.netacad.com.

De Networking Academy is een internationaal en zeer ambitieus MVO-initiatief van Cisco, wereldmarktleider in ICT-oplossingen. Het is letterlijk een netwerk van 21ste eeuwse leerplatforms én  de naam grijpt terug op het specialisme waar Cisco groot mee is geworden namelijk ontwikkeling, bouw en onderhoud van geavanceerde computernetwerken. Dat doet Cisco nog steeds, naast tal van andere activiteiten die ervoor zorgen dat ICT ons op maat blijft ondersteunen bij de doelen die we als mensen en organisaties nastreven. Edwin Prinsen, Managing Director Cisco Nederland: “We hebben de Networking Academy eind jaren negentig opgericht vanuit de gedachte dat we de maatschappij iets willen teruggeven. De Academy is uitgegroeid tot een wereldwijde e-learning opleiding die studenten vanaf elke locatie, elk tijdstip en in hun eigen tempo kunnen volgen De opzet van Academy leent ook zich erg goed om de jeugdwerkeloosheid te helpen aanpakken, door jongeren goed voor te bereiden op een loopbaan in de ICT, een sector waar het tekort aan personeel nog altijd toeneemt.”

Iederéén gelijke kansen op een ICT-loopbaan

Cisco realiseert zich dat ICT de ruggengraat van de moderne samenleving en economie is. Ook beseft de ICT-leverancier dat dit dynamische vakgebied voor veel nieuwe werkgelegenheid moet zorgen. Het MVO-beleid van Cisco is er actief op gericht om de drempel naar een loopbaan in ICT voor zoveel mogelijk mensen zo laag mogelijk te maken. Voor scholieren, maar bijvoorbeeld ook voor vrouwen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Net als Adecco voert Cisco een actief diversiteitsbeleid.

Ook op andere punten voelen Cisco en Adecco elkaar goed aan. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat het bedrijfsleven moet bijspringen om de kloof tussen het onderwijs en de werkvloer te dichten en dat organisaties nieuwe en zittende medewerkers mogelijkheden moeten bieden om te blijven leren en te blijven werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Cisco brengt de kennis en skills naar studenten toe

Cisco brengt die mogelijkheden letterlijk naar studenten toe. Want ICT-vaardigheden kun je niet vroeg genoeg leren en als je de smaak van het vak te pakken krijgt, ligt er een wereld voor je open. Nu al moeten bedrijven als Cisco grote moeite doen om de juiste kennis en skills te vinden en dat wordt in de toekomst alleen maar lastiger.

Intussen hebben duizenden studenten via de Cisco Networking Academy kennisgemaakt met ICT, specifieke trainingen gevolgd en skills verworven, en tal van certificaten gehaald. Onderwijsinstellingen die als Networking Academy erkend willen worden en trainers/instructeurs die hun kennis en vaardigheden uit naam van de Cisco Networking Academy willen overdragen, moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen en worden geregeld via Instructor Training Centers bijgeschoold. Het lesprogramma is bij uitstek praktijkgericht en  - hoe kan het anders - gebaseerd op de slimste computertechnologieën. Er gaat naast functionele IT-skills veel aandacht uit naar de ontwikkeling van kwaliteiten als probleemoplossend vermogen, samenwerken en kritisch denken.

Iets voor jou? Check je kansen

Om deel te kunnen nemen, moet je student zijn bij een vo-, mbo- of hbo-instelling die zich Cisco Networking Academy mag noemen, of een speciaal scholingstraject volgen. Van veel oud Networking Academy-studenten (meer dan 5 miljoen!) is bekend dat ze in allerlei sectoren bij mooie bedrijven prima ICT-posities bekleden of succesvolle start-ups op hun naam hebben staan. Iets voor jou, een loopbaan in ICT? Check www.netacad.com.

Over Cisco
Cisco, gesticht in de VS, is wereldmarktleider in ICT-oplossingen, met een bijzondere staat van dienst in ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructurele voorzieningen. Kernbegrippen: Empowerment, Engagement, Innovation. Rode draad in de bedrijfsvoering van Cisco is dat je problemen sneller de wereld uit helpt door mensen en technologie optimaal op elkaar aan te sluiten. Wereldwijd biedt Cisco aan meer dan 70.000 mensen werk. Cisco Nederland heeft 224 medewerkers, het Europese hoofdkantoor van Cisco in Amsterdam telt ruim 800 medewerkers.