Alliance for YOUth - Een sterk staaltje van synergie Partners Synergie.

Dat was de ambitie toen Adecco Group Nederland vorig jaar de Alliance for YOUth ondertekende en daarmee in het kader van Way to Work de samenwerking bezegelde met ’s wereld grootste voedingsmiddelenbedrijf, Nestlé. Waar Nestlé gaat voor ‘Good Food, Good Life’, gaat Adecco voor ‘better work, better Life’. Een passender alliantie is dus nauwelijks denkbaar in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. De synergie heeft onder meer geresulteerd in een levendig Alliance Facebook Platform voor educatie, entertainment en interessante jobs.