Kleurrijke talenten

 

Door Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis

Op de arbeidsmarkt zijn mensen een talent als zij hun geld waard zijn. Medewerkers kunnen hun geld waard zijn vanwege hun drie ‘K's’: Kennis, kunde en karakter. Anders gezegd: het hoofd, de handen en het hart zijn de waardedragers op de arbeidsmarkt. Individuen dragen dit als menselijk kapitaal in zich.

Tegen deze achtergrond vergt het vinden van talent nadere duiding. Net zoals schapen met vijf poten niet bestaan, zo bestaan ‘de beste’ kandidaten niet. Wel kan worden gesproken over medewerkers die het beste gedijen. Dat zijn degenen die vanwege hun kennis of competenties, of op basis van hun inborst het beste bij de werkomgeving passen. Dit betekent dat we kunnen stellen dat medewerkers hun status als talent enerzijds aan hun menselijke kapitaal ontlenen en anderzijds aan de interactie met de werkomgeving. Om als talent te worden beschouwd, moet die interactie tot waardering van collega’s leiden. 

          “Weet wat telt.”

Daarbij geldt het adagium: weet wat telt. Schoolverlaters en afgestudeerden die werk zoeken, zouden zich kunnen afvragen langs welke meetlat zij worden gelegd. Aan welke criteria moeten zij voldoen? Als de meetlat duidelijk is voor beide partijen vergroot dat de kans op een optimale match. Zo kunnen bijvoorbeeld ambitieuze vrouwen organisaties vinden die bewust ambitieuze vrouwen willen aannemen en zo vinden werkgevers hoogopgeleide professionals die zich op die manier identificeren en profileren. Neemt niet weg dat de groep hoogopgeleide professionals uit dezelfde personen kan bestaan als de groep ambitieuze vrouwen. De accenten liggen alleen anders. Dit komt terug in de waardering.

In organisaties kan bij leer- en ontwikkeltrajecten aandacht worden besteed aan de geldende meetlat, de accentuering in de beoordelingsrondes. Dat is een opstap naar talentmanagement. Daarin wordt in de volle breedte naar mensen en hun werk gekeken. Er wordt vragend naar hen geluisterd als zij hun cv en ambities toelichten. 

            “Ieder mens heeft zijn eigen kleur.”

Ieder mens heeft een eigen kleur; een kleur die meer zegt dan alleen kennis en kunde, maar ook inzicht geeft in de levenskracht van een persoon, het mensspecifieke 'motortje'. Organisaties die weten welke kleuren bij hen passen en daarop selecteren, halen meer uit medewerkers dan bedrijven die het personeel alleen selecteren en inzetten op basis van hun kennis en kunde.
Het aanbod is heel divers. Van grijze muizen tot witte raven en zwarte zwanen. En goudhaantjes, die zitten er ook tussen. Welke kleuren zoekt u?

HR-tip: Maak uw eigen moodboard.

Over Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis

Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talent Management op Nyenrode en aan de North-West University in Zuid-Afrika. Zij publiceerde tal van boeken en artikel in binnen- en buitenland. Haar recente boeken zijn getiteld: Talent is goed, ambitie is beter’ en ‘Sporen van Talent’.
Lidewey van der Sluis buigt zich als toezichthouder en onafhankelijke deskundige over strategische vraagstukken rondom het selecteren, beoordelen, behouden, benutten en ontwikkelen van mensen in organisaties. Zij treedt regelmatig op als spreker, geeft lezingen en workshops, en verzorgt op aansprekende en inspirerende wijze seminars over talentmanagement, trends op de arbeidsmarkt, het nieuwe werken, leiderschap en werkgeverschap.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.