Aanvragen flexkracht of het aanmelden van een vacature voor een tijdelijke positie

Voor de aanvraag van tijdelijke krachten of het aanmelden van een vacature voor een tijdelijke positie, kunt u Adecco een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen. Dit kan via: 
unilever@adecco.nl of via +31 (0) 10 201 0307.

Graag ontvangt Adecco alvast dit formulier ingevuld. Adecco neemt uiterlijk binnen één werkdag contact met u op.

De Nederlandse wet- en regelgeving ten aanzien van flexkrachten

Beloningsregeling

Alle flexkrachten (uitzendkrachten) en payrollkrachten (tijdelijke krachten die u zelf heeft geworven, van wie Adecco de loonbetaling regelt) vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten. Ten aanzien van het salaris geeft deze CAO hier een definitie aan en beschrijft de componenten die onder dit loonbegrip vallen. Deze salariscomponenten moeten worden overgenomen uit de CAO van Unilever. Ook Unilever hanteert in haar CAO het ‘equal pay’ beginsel. Een uitzendkracht krijgt dezelfde beloning als een medewerker in dienst van Unilever zelf, op de volgende componenten:

      -       Bruto uurloon (=maandloon x 0,58%) 
      -       Ploeguren, overuren, verschoven uren, toeslagen voor werken op erkende feestdagen
      -       Beoordelingstoeslagen
      -       CAO loonsverhogingen
      -       ADV
      -       Reis- en werkgerelateerde onkosten

Uitsluitend ten gunste van de uitzendkracht mag hiervan worden afgeweken (bijv. het toekennen van een bonus).

Hoe lang mag een medewerker als flexkracht via Adecco werken voor Unilever?

Onder uitzenden wordt het tewerkstellen van tijdelijk personeel in Fase A, B of C van de ABU CAO verstaan. Wanneer een hiring manager een aanvraag heeft voor tijdelijk personeel, zal Adecco de geschikte kandidaat voor deze functie werven en selecteren. Als iemand gaat werken zijn er twee wetten waar wij rekening mee moeten houden, namelijk flexwet en arbeidswet niet flexibel personeel.

            Flexwet:                                                Arbeidswet:

-          Fase A, 78 gewerkte weken

(onbeperkt aantal contracten)                 - De medewerker mag 3 contracten in 2 jaar, voordat het een vast contract wordt

-          Fase B, 6 contracten in 4 jaar

-          Fase C, vast contract

Als een medewerker via de flexwet blijft werken dan mag de medewerker in fase A een onbeperkt aantal contracten en in fase B 6 contracten in 4 jaar. De maximale flexibele inleen zou 5,5 jaar (fase A + fase B) zijn voordat de medewerker eventueel een vast contract bij Unilever aangeboden krijgt. Kortom zolang de medewerker op contract blijft bij Adecco is de arbeidswet (niet flexibel personeel) niet van toepassing. Deze gaat echter wel van toepassing zijn als de medewerker overgaat op een contract bij Unilever.

Stel dat een medewerker via Adecco gaat starten en daarna overgenomen wordt door Unilever. Dan moet het aantal contracten en de arbeidshistorie worden overgenomen en is er sprake van opvolgend werkgeverschap.

Hieronder een voorbeeld:

Medewerker is gestart bij Unilever via Adecco:

-          Per 27-07-2015 begonnen via Adecco in Fase A. Hij heeft tot 01-11-2015 een contract. Na deze datum heeft hij bij Unilever nog twee tijdelijke contractmogelijkheden. Zolang het aantal contracten maximaal 3 is met een maximale duur van 2 jaar.

-          Mocht de medewerker via Adecco blijven werken, dan mag hij 78 – 16 = 62 gewerkte weken in fase A en aansluitend eventueel 6 contracten van in totaal 4 jaar in Fase B.

-          Stel dat Unilever nog één contract mogelijkheid wil behouden: Dan is het belangrijk om de duur van dit contract tot maximaal eind fase A te laten afsluiten, dit is namelijk zijn 2e contract. Aangezien na 78 gewerkte weken  moet de medewerker over naar Fase B en zal hij een 3e contract via Adecco gaan krijgen.