Wet DBA

Wet DBA staat voor Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en is ingegaan in per 1 mei 2016.

Deze wetgeving heeft als gevolg dat de VAR verklaring verdwijnt, in plaats daarvan komt de voorbeeldovereenkomst. In deze overeenkomst staan de belangrijkste voorwaarden vermeld voor een samenwerking tussen opdrachtgever en ZZP-er (ook wel Freelancer genoemd)
Dit kan bij voorbeeld gaan over:
- Leiding & toezicht
- Verstrekken van bedrijfsmiddelen
- Duur van de opdracht 
- Etc.

In de praktijk komt het erop neer, dat niet iedereen “zomaar” als ZZP-er aan de slag kan: er moet aan strenge voorwaarden voldaan worden. In principe kan er bijvoorbeeld geen ZZP-er aan het werk gaan, wanneer er sprake is van “te doen gebruikelijk werk”. Dit laatste houdt in dat de ZZP-er werkt in een functie die normaal ook voorkomt binnen Unilever en wordt uitgeoefend door mensen die een contract hebben bij Unilever.

Zo kan er bijvoorbeeld geen ZZP-er ingezet worden ter vervanging bij zwangerschapsverlof of bij ziekte. Bij inzet van een ZZP-er moet er duidelijk sprake zijn van een specialist. Hiernaast moet een ZZP-er ingezet worden op een project met een duidelijke begin- en einddatum, mag hij geen gebruik maken van bedrijfsmiddelen etc.

Kortom bij de inzet van een ZZP-er dient bij elk individu goed onderzocht worden of de ZZP-er wel als zodanig ingezet mag worden.

Boetes

Deze wetgeving wordt per 1 mei 2017 gehandhaafd. Wanneer er sprake is van onterechte inzet van ZZP-ers zijn er gevolgen:
- De opdracht van de ZZP-er wordt omgezet in een dienstverband 
- Het uurtarief wordt zijn uurloon
- Werkgeverslasten moeten met terugwerkende kracht vergoed worden
- Daar bovenop volgt er een boete van € 17.000,- per ZZP-er

Bij de inzet van enkele ZZP-er loopt de schade al snel in enkele tonnen. 

Het is dan ook essentieel dat ZZP-ers op de juiste manier worden ingezet.

Ajilon Freelance

Ajilon Freelance is onderdeel van Adecco Group. Sinds 2015 heeft Unilever een raamovereenkomst met Adecco Group, waarin er ook afspraken zijn gemaakt met Ajilon Freelance. 

Unilever heeft een samenwerking met Ajilon Freelance om de bovengenoemde risico’s te managen. Zij onderzoeken per ZZP-er of deze wel ingezet mag worden. Wanneer dit niet het geval is, gaan ze in gesprek met de ZZP-er en/of Unilever om te bespreken of de omstandigheden zo aangepast kunnen worden, zodat de ZZP-er wel aan de slag kan. Wanneer dit echt niet kan, worden alternatieven besproken zoals payrolling, werken vanuit een eigen B.V. of een dienstverband bij Unilever. Het uiteindelijke doel van Ajilon Freelance is dat die specifieke persoon die Unilever wil inzetten, daadwerkelijk ingezet wordt. Maar mogelijk via een andere betaalconstructie of rechtsvorm van de ZZP-er. Bij payrolling gaat de ZZP-er als werknemer bij Adecco Payroll in dienst en bij dienstverband Unilever komt diegene bij Unilever als werknemer in dienst (hij/zij stuurt dan dus geen factuur en is daarmee voor de opdracht bij Unilever geen zelfstandig ondernemer, maar een werknemer).

Om gebruik te maken van de dienstverlening van Ajilon Freelance, moet het “Sanity Check” formulier ingevuld en verzonden worden naar Ajilon: freelance@ajilon.nl
Ajilon Freelance is telefonisch te bereiken op: +31 (0)33-4600028

 Ajilon Freelance neemt dan contact op met de aangedragen ZZP-er voor aanvullende documentatie en vragen. Ajilon toetst of de ZZP-er gecontracteerd kan worden en maakt de formaliteiten in orde met de ZZP-er. Indien het contracteren van de ZZP-er na de toets niet mogelijk is, bespreekt Ajilon de alternatieven, met zowel de ZZP-er als de hiring manager.