Waarom/wanneer/hoe contracteren van freelancer?

Het onderdeel van Adecco waar Freelancers gecontracteerd worden, is Ajilon Freelance. De afhandeling van de facturatie van de door Unilever ingehuurde freelancers kan door Ajilon Freelance uit handen worden genomen. De Nederlandse wetgeving stelt echter strikte eisen aan het contracteren van freelancers, ter voorkoming van schijnconstructies en vermeend werkgeverschap. Wanneer de toetsingscriteria niet goed worden nageleefd of toegepast, kunnen de boetes voor Unilever tot in de tonnen per freelancer lopen. En dito voor de freelancer zelf. Meer hierover kunt u lezen bij de themapagina’s ‘Laatste nieuws’en ‘Wet- en regelgeving in Nederland’.

Ajilon Freelance toets aan de hand van deze criteria, of de aangemelde freelancer in aanmerking komt voor een zgn. Modelovereenkomst en daarmee gecontracteerd kan worden ten behoeve van de uitvoering van het project bij Unilever. Om gebruik te maken van de dienstverlening van Ajilon Freelance, moet het Sanity Check” formulier ingevuld en verzonden worden naar Ajilon: freelance@ajilon.nl. Ajilon Freelance is telefonisch te bereiken op: +31 (0)33-4600028 

Ajilon Freelance neemt na ontvangst van het Sanity check formulier contact op met de aangedragen freelaner voor aanvullende documentatie en vragen. Ajilon toetst of de ZZP-er gecontracteerd kan worden en maakt de formaliteiten in orde met de ZZP-er. Indien het contracteren van de ZZP-er na de toets niet mogelijk is, bespreekt Ajilon de alternatieven, met zowel de ZZP-er als de hiring manager.

Zie ook: Adecco Payroll.