Adecco Top Secretaries voorspelt toenemende outsourcing van secretariaatswerkzaamheden

 
Wat niet tot je kernactiviteiten behoort, besteed je uit. Dat gebeurt al jaren. Zo blijf je als organisatie flexibel en spaar je kosten uit. Je kunt bepaalde bedrijfsprocessen zelfs naar goedkopere landen verplaatsen. Er is één categorie activiteiten waarvan je zou denken dat ze bij uitstek plaatsvinden binnen de bedrijfsmuren, namelijk: secretariaatsprocessen. Toch ondervindt ook dat vakgebied momenteel een sterke trend naar outsourcing. Adecco Top Secretaries signaleert die trend in een net verschenen white paper, getiteld ‘De transformatie van het secretaressevak’, te downloaden via onze website.

De publicatie is gerealiseerd door Liane Duit, Innovator/Trendtrendslator bij Top Secretaries, en professor Alex Klein, lector, bedrijfskundige en auteur van onder meer ‘Regengeluk’, ‘Ster van Succes’ en ‘Starterskompas’. Liane Duit deed de secretaressewereld eerder op haar grondvesten schudden met ‘De essentie van de nieuwe assistant’ (2012). Daarin schetst ze een treffend beeld van de nieuwe secretaresserol in een werkomgeving waarin managers met gebruik van digitale technieken hun eigen agenda bepalen en routinewerk wordt overgenomen door computers of zelfs robots.

Trendbreuk in arbeidsrelatie secretaresse-directie
Nog maar net gewend aan die nieuwe rol, moet de secretaresse alweer rekening houden met een volgende ontwikkeling. Waar vakgebieden als ICT, finance en catering voorop liepen als het om outsourcing gaat, is nu het secretariaat aan de beurt. Dit is van grote invloed op het vak, maar ook op het aantal arbeidsplaatsen dat binnen het vak te verdelen is. Dat aantal loopt de laatste jaren al flink terug – een trend die dit jaar lijkt door te zetten.

De impact van digitalisering en robotisering op de uitvoering en beleving van het secretaressevak – ook wel business support genoemd – is nu al groot en zal veel groter worden, voorspelt Liane Duit. Dit vergt een enorm aanpassingsvermogen van de assistant zelf, maar ook van de bestuurslaag en het management. “Op bestuursniveau moet goed worden nagedacht over wat je wel en niet wilt uitbesteden, over de nieuwe inrichting van het secretariaat en over de vraag hoe je assistants faciliteert om zich te blijven ontwikkelen en verbeteren.”

Liane Duit: “Outsourcing van business support is een echte trendbeuk in de jarenlange arbeidsrelatie tussen directie en secretaresse. Het geeft eens te meer aan dat werk er in de toekomst écht anders uit gaat zien en dat we niet vroeg genoeg met de voorbereiding kunnen beginnen. Download de white paper in PDF of blader deze direct online door

 
Over Top Secretaries

Top Secretaries, actief vanuit zes kantoren, is een innovatieve, specialistische HR-dienstverlener die volledig focust op het vakgebied business support. Voor bedrijven en overheidsorganisator is Top Secretaries adviespartner en leverancier van kennis en capaciteit. Voor professionele assistants is Top Secretaries werkgever, loopbaancoach en opleider ineen. Top Secretaries is onderdeel van Adecco Group Nederland die op zijn beurt onderdeel is van de wereldwijde Adecco Group – de grootste aanbieder van HR-oplossingen ter wereld. De Adecco Group – ruim 31.000 medewerkers, verdeeld 5.100 kantoren in meer dan 60 landen – is een Fortune 500 onderneming.

Noot voor de redactie
Voor informatie over Adecco Top Secretaries verwijzen wij u naar www.topsecretaries.nl. Van deze site kunt u zowel de white paper downloaden als het onlangs verschenen magazine, TopIQ. Voor aanvullende informatie naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met Rinus Wittenberg, Marketing & Communicatie Manager Adecco Group Nederland, 06-53919796, rinus.wittenberg@adecco.nl