Loonbetaling per week

 
Het grote voordeel van het werken als Adecco Payroll BV medewerker is de loonbetaling per week. Indien de uren in Adtime® zijn ingevoerd en uw leidinggevende deze heeft geaccordeerd, kunnen wij overgaan tot betaling. Als dit voor maandag 12.00 uur van de week volgend op de werkweek is gebeurd, dan zal uw geld op de donderdag hierop volgend al op uw rekening staan.

Dus maandags vóór 12 uur ingevoerd en goedgekeurd is donderdags bijgeschreven op uw rekening.

Klik hier voor uitleg over uw loonstrook.
Klik hier voor een voorbeeld van een jaaropgaaf.