Aanmelden voor Payroll

 

Heb je met je opdrachtgever afgesproken om als payroll medewerker aan de slag te gaan via Adecco Payroll BV, dan vragen wij je om de formulieren van de aanmeldingsset in te vullen. Deze dienen door jou en door je opdrachtgever volledig ingevuld en getekend te worden. Tevens wil Adecco Payroll een goede kopie van je geldige paspoort of identiteitskaart ontvangen. Zodra deze formulieren in ons bezit zijn maken we de arbeidsovereenkomst tussen Adecco Payroll en jou op.

Aanmeldingsformulier opdrachtgever Adecco Payroll
Aanmeldingsformulier medewerker Adecco Payroll
Loonheffingen formulier
VGM verklaring
Zakelijke machtiging 
Kopie van paspoort of identiteitskaart

Personeelswijzer Adecco Payroll
Indien je aanvangt met de werkzaamheden, conform de arbeidsovereenkomst met Adecco Payroll BV, is de personeelswijzer van Adecco Payroll BV op jou van toepassing.

Personeelsregelement Adecco Payroll