Werkwijze

 

Adecco Payroll denkt aan uw comfort

Onze werkwijze is afgestemd op maximaal comfort voor u. Onze procedures zijn gecentraliseerd, geüniformeerd en, waar mogelijk, gedigitaliseerd. Van de eerste aanmelding tot en met de periodieke facturering, alles laat zich online regelen.

Aanmelden
U ontvangt van ons alle vereiste aanmeldingsformulieren, direct in uw mailbox. De aanmeldingsset bestaat uit:

 • Een opdrachtgeversformulier, waarop u uw organisatiegegevens vermeldt en aangeeft welke kandidaat u tegen welke voorwaarden u bij ons op de payroll wilt zetten
 • Een SEPA (automatische incasso) formulier, waarmee we de betalingsafspraken vastleggen

Voor uw payroll medewerker(s) staan alle vereiste formulieren ‘klaar’ op deze website. Wij vragen hierbij wel uw handtekening voor de juistheid van het identiteitsbewijs. De aanmeldingsset voor medewerkers bestaat uit:

 • Een medewerkersformulier
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Formulier opgaaf loonheffingskorting
 • VGM-instructie

Contractafhandeling
Op basis van alle ontvangen gegevens maken wij voor u een opdrachtbevestiging. Uw payroll-medewerker(s) ontvang(t)en vervolgens de arbeidsovereenkomst. Na akkoord door iedere betrokkene is alles formeel geregeld en kan iedereen aan de slag.

Urenregistratie
Gewerkte uren kunnen op verschillende manieren bij ons worden aangeleverd. De meest toegepaste en efficiënte manier is aansluiting op ons internet-urenregistratiesysteem Adtime®. U kunt hiervoor een speciale brochure downloaden.

Facturatie
Digitale facturatie biedt maximaal comfort. Maar ook andere manieren zijn mogelijk. Alles op maat. Wij bespreken graag wat u het best past en brengen desgewenst advies uit.

Ziekteverzuim
Een zieke medewerker komt altijd ongelegen. Maar bij een overeenkomst met Adecco Payroll kost het u niets en heeft u nergens omkijken naar. De loondoorbetaling tijdens de arbeidsongeschiktheid is voor rekening van Adecco Payroll, tenzij anders overeengekomen. Ook nemen wij alle andere verplichtingen in relatie tot ziekteverzuim en re-integratie voor onze rekening.

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitbetaling van het ziekengeld. Bij de berekening kijken wij naar het arbeidspatroon van de afgelopen 3 maanden. Over het gemiddelde hiervan heeft de medewerker recht op 70% van het laatstverdiende loon. Adecco Payroll vult dit percentage met 21% aan zodat de medewerker 91% per ziektedag ontvangt. De eerste ziektedag is een wachtdag. Hiervoor vragen wij aan de payroll medewerker het volgende:

 • Bij ziekte bellen voor 9.00 uur (niet mailen)
 • Dagelijks aan het einde van de dag ( uiterlijk 16:00) bellen met Adecco Payroll
 • Bereikbaar zijn voor Arbo Vitale
 • Beschikbaar zijn voor een oproep van de bedrijfsarts
 • Op de dag van betermelding bellen voor 9.00 uur (niet mailen).

Uiteraard houden wij u van de melding, procedures en ontwikkelingen op de hoogte:

 • Bij ziekmelding vragen wij uw payroll-medewerker, of hij/zij ook de leidinggevende van uw organisatie heeft gebeld
 • Adecco Payroll schakelt met de bedrijfsarts om herstel te monitoren en een goede begeleiding te verzorgen conform Wet Poortwachter; u ontvangt een rapportage, waarbij we de Wet Bescherming Persoonsgegevens respecteren

Wij streven in onze aanpak altijd naar een spoedige werkhervatting zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.