Specifieke doelgroepen

 

Wie heeft uw voorkeur?

Een basisprincipe van payroll is dat u uw eigen medewerkers vindt en bindt. Niemand is van een arbeidsovereenkomst met Adecco Payroll uitgesloten! Het kan echter extra aantrekkelijk zijn om te werken met specifieke doelgroepen als 65-plussers of studenten. Zo kunt u ervaren medewerkers binnenboord houden of profiteren van gunstige tarieven voor vakantiewerkers.

Inzet 65-plussers
Adecco Payroll heeft de mogelijkheid om 65+ verloning toe te passen, ook als uw kandidaat bij u een arbeidsverleden heeft. Voordeel voor u is dat u nog steeds een beroep kunt doen op de expertise van uw voormalige medewerkers. Voordeel voor uw medewerker is dat hij/zij minder belastingen hoeft af te dragen. Uw medewerker ontvangt dus een hoger netto loon dan voorheen. Adecco Payroll verdisconteert dit voordeel direct in een verlaagd tarief!  Informeer naar de mogelijkheden.

Inzet vakantiewerkers
Voor vakantiewerkers gelden bijzondere regels. Volgens de ABU CAO is er een regeling ‘vakantiewerkers’ die alleen kan worden toegepast in de periode van 1 juni tot 1 september.   De regeling houdt in dat er afwijkende arbeidsvoorwaarden gelden die er toe leiden dat er aan u een lager tarief wordt berekend.

Studenten
Naast vakantiewerkers kunnen studenten gedurende het hele jaar bij u te werk worden gesteld. Voor hen geldt eveneens een verlaagd tarief, echter kennen zij andere arbeidsvoorwaarden dan vakantiewerkers.
Informeer naar de mogelijkheden.

Inzet expats
De inzet van expats, mensen die tijdelijk werken in een ander land dan hun land van herkomst, is complexe materie. Voor medewerkers van buiten de EEG dient Adecco bij IND (immigratiedienst) een Kennismigrant verblijfstitel aan te vragen. Adecco is een Erkend Referent. Onder bepaalde voorwaarden kan de 30% belasting regeling toegepast worden. Daarnaast zijn er met het buitenland, per land, specifieke afspraken gemaakt over sociale verzekeringen, werk- en verblijfkosten, pensioenopbouw, sociale zekerheid en aftrekbare kosten.  Informeer naar de mogelijkheden.

Inzet freelancers
Wilt u bij de inzet van freelancers voor honderd procent gevrijwaard zijn van eventuele werkgeversrisico’s die kunnen samenhangen met de fiscale status van de freelancer? Dan is inzet via Adecco Payroll een dankbaar en veilig alternatief. U spreekt met de freelancer van uw keus het uur -of dagtarief af en Adecco Payroll regelt de rest. U ontvangt de factuur van Adecco Payroll; uw freelance medewerker is verzekerd van stipte betaling. Informeer naar de mogelijkheden.