Payroll CAO

 

Wat moet u als opdrachtgever weten

Medewerkers die via Adecco Payroll BV bij u te werk gesteld worden, vallen onder de CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen 2009 - 2010. In deze Payroll CAO zijn de rechten en plichten terug te vinden van de payroll medewerkers. De belangrijkste punten voor u op een rij:

1. Voor de arbeidsvoorwaarden is uw eigen CAO van toepassing
 • geldende periode loon in de schaal
 • arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar
 • toeslagen voor overwerk, ploegendiensten, onregelmatigheid
 • initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip van de opdrachtgever
 • éénmalige uitkering als onderdeel van initiële loonsverhoging
 • onkostenvergoedingen zoals reiskosten
 • periodieken op tijdstippen als bij de opdrachtgever bepaald
 • vakantiedagen zoals bij de opdrachtgever
 • feestdagen zoals bij de opdrachtgever
 • buitengewoon verlof en kort verzuim zoals bij de opdrachtgever
2. Pensioenregeling
3. Scholingsregeling
4. Wegvallen van arbeid & ontslagregeling
5. Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • eerste dag is wachtdag
 • loondoorbetaling 1e 6mnd 100%, 2e 6mnd 90%, 3e 6mnd 80%, 4e 6mnd 70%
6. Studenten- en scholierenregeling
 • volgen van een dagopleiding
 • 20 vakantiedagen
 • geen recht op buitengewoon verlof en kort verzuim
 • geen recht op doorbetaling van feestdagen
Download de VPO CAO 2009-2010